Religion

Livsynssåpent hus mangler hus. Etterlyser støtte fra kommunen

TRO- OG LIVSSYN: Samarbeidspartene er enige, og målet er samkjørt. Nå mangler det livssynsåpne huset som planlegges i Hovinbyen bare et lokale.

– Vi mangler et sted å være. Om Oslo kommune hadde gått ut og sagt «dette skal vi ha», så ville det betydd mye. Da kunne det vært klart i løpet av sommeren, det tror jeg faktisk.

Det sier prosjektleder for det livssynsåpne huset i Hovinbyen, Mathilde Blichfeldt Mjønes, til Vårt Land. Hun savner mer engasjement fra Oslo kommune.

Hovinbyen er Oslos største byutviklingsområde, og skal koble sammen Groruddalen og indre by. Her var det ikke planlagt noe gudshus, men Den norske kirke tok saken i egne hender og lanserte et «livssynsåpent hus». Etter en workshop i mai har prosjektet landet flere planer. Det skal inviteres til åpne arrangementer, også om det må være uten lokale.

.

Inviterte byråden

Prosjektet ledes av Pådriv, og med seg har de Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Oslo (STL Oslo), Human-Etisk Forbund, Muslimsk Dialognettverk, Den norske kirke, Det islamske forbundet Rabita, Det islamske fellesskap Bosnia-Hercegovina i Norge og Islamic Cultural Center Norway.

Formålet med huset er «å være en møteplass som fremmer dialog, toleranse og samarbeid», ifølge en presentasjon fra workshopen i mai.

Til tross for nye innflyttere i titusen-tall til bydelen og kommunens uttalte mål om å være livssynsåpne, mener Mjønes at Oslo kommune burde gjort mer for å få fart i prosjektet.

– Vi inviterte byråden til workshopen vi hadde i mai, men han hadde ikke anledning til å stille. Representanter fra plan- og bygningsetaten og gravplassetaten var med, og det var bra, men vi skulle gjerne sett at kommunen var mer aktive.

På workshopen deltok også representanter fra Bydel Bjerke. De er positive til initiativet på Økern Sentrum.

Samarbeidspartene er enige, og målet er samkjørt. Nå mangler det livssynsåpne huset bare et lokale.

---

Hovinbyen

  • Et elleve kvadratkilometer stort område øst i Oslo.
  • Strekker seg fra Bjerke og Vollebekk i nord til Bryn i sør, og fra Hasle og Ensjø i vest til Teisen og Alnaelva i øst.
  • Oslo kommunes plan for området har en femtiårshorisont.
  • Det kan bli plass til mer enn 90.000 nye innbyggere og skapes mellom 50.000 og 100.000 nye jobber. I Norges åttende største tettsted, Kristiansand, bor det til sammenligning 65.000.
  • Tidligere var området preget av industri, lager- og kontorbygg.

---

Oslo kommune skal være livssynsåpne

Byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal (SV) skriver i en e-post til Vårt Land at han er positiv til et slikt hus, og mener det er noe Oslo bør ha.

– Møteplasser er noe vi alle trenger, og jeg mener dette er et viktig område vi må prioritere fremover.

Byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal (SV) er i front for Oslo kommunes utfasing av gummigranulat på kommunale kunstgressbaner. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han sier at «min dør er vidåpen når de kommer med et mer konkret prosjekt.»

Det mener prosjektlederen er positivt, men hun ønsker kommunen med som samarbeidspartner.

– Det blir litt høna eller egget at vi skal komme med et mer konkret prosjekt. Vi inviterer kommunen med som samarbeidspartner, det ville gjort en stor forskjell for oss. Vi ønsker at de er med på utviklingen av prosjektet.

Samarbeidspartene er enige, og målet er samkjørt. Nå mangler det livssynsåpne huset bare et lokale.

Oslo kommune er ingen tjenesteleverandør

– Vi er tydelige på at Oslo skal være en livssynsåpen by, sier byråden.

Han viser til at han personlig har vært i møter med Pådriv og samarbeidspartnerne, og hjulpet dem med hvordan de kan søke midler.

– Der tipset jeg om hvilke kommunale støtteordninger de kan søke om finansiering fra.

Oslo kommunes tros- og livssynsutvalg la i 2020 fram rapporten «Tro det eller ei» om hvordan byen skal være livssynsåpen. Utvalget formulerte ti prinsipper de mener kommunen bør legge til grunn i politikkutformingen.

Ett av punktene lyder «Tro og livssyn er en ressurs for enkeltmennesker og for samfunnet. Synlig religiøs og livssynsbasert aktivitet eller aktivitet i regi av tros- og livssynssamfunn skal være en ønsket del av bybildet.»

Det understrekes imidlertid at Oslo kommune ikke skal være en tjenesteleverandør for tro- og livssyn.

Les mer om mer disse temaene:

Magnus Laundal

Magnus Laundal

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion