Religion

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord med klar beskjed til Den norske kirke

OPPFORDRING: Den norske kirke har et historisk ansvar for at selvmord i dag er et skambelagt tema, mener styreleder Petter Eide.

Leve – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord ber Den norske kirke ta større ansvar for hvordan selvmordsetterlatte ivaretas.

På sitt landsmøte tidligere i juni vedtok landsforeningen en uttalelse hvor Den norske kirke oppfordres til en rekke tiltak. Blant annet mener Leve at:

  • Kirkemøtet bør ta stilling til ulike tiltak for å redusere skam og stigma knyttet til selvmord.
  • Den norske birke bør ta initiativ til opplæring og veiledning av prester i deres møte med etterlatte.
  • Den norske kirke bør drøfte hvordan kirken historisk har bidratt til å stigmatisere selvmord i storsamfunnet.
  • Bispemøtet bør vedta en teologisk uttalelse om kirkas syn på selvmord

Den norske kirkes preses, Olav Fykse Tveit, skriver i en e-post at Den norske kirke tar utfordringen på alvor.

– Uttalelsen fra Leve er både vond og viktig. Mennesker som sier de trenger kirken skal forvente at vi stiller opp. Vi har avtalt et møte med representanter fra Leve, og jeg ser frem til å lytte til det de har å si og fortsette dialogen.

– Et alvorlig samfunnsproblem

Petter Eide, nyvalgt styreleder for Leve, forklarer hvorfor de ønsker Den norske kirke på banen:

– Historisk har jo kirken karakterisert selvmord som synd. Det er en lære som har påført etterlatte skam og ytterligere skyldfølelse. Selv om det begynner å bli en stund siden kirka gikk bort fra den læren, har de bidratt til å skape nedarvede forestillinger. Selvmord er fortsatt et skambelagt tema i samfunnet vårt, og der har kirka et historisk ansvar.

Eide understreker at Leve ikke har en kritisk tilnærming til kirka. Uttalelsen er først og fremst et ønske om å samarbeide om et viktig tema.

– Hvert år tar mellom 600 og 700 mennesker livet sitt hvert år. Det vil si at i hvert fall 5.000–6.000 er etterlatte eller direkte berørt. Det er med andre ord veldig mange som har vonde erfaringer med selvmord. Det er et stort samfunnsproblem, som koster samfunnet enormt mye.

Vi rekker ut en hånd, og spør om ikke kirka, med sine særegne ressurser, kompetanse og samfunnsrolle kan bidra til å håndtere etterlatte

—  Petter Eide, leder for Leve

Til tross for økt åpenhet de siste åra mener Eide at samfunnet fortsatt ikke tar problematikken tilstrekkelig på alvor. Blant annet sier han at selvmord ikke anerkjennes som et politisk ansvar, i motsetning til andre, sammenlignbare samfunnsproblemer som for eksempel trafikkulykker.

Eide viser til at han selv har sittet i Stortinget, hvor han representerte SV fra 2017 til 2021. Ifølge ham var ikke selvmord et tema det ble snakka mye om.

– Derfor er vi interessert i å se på ulike institusjoner i samfunnet, og hva som kan gjøres. Der kommer jo kirka opp på grunn av dens viktige samfunnsrolle – både i dag og historisk.

Har personlig erfaring

Eide sier at organisasjonen han leder, ikke mener at dagens kirke har et ansvar for at etterlatte opplever skam, eller at kirka er en pådriver for dette i dag.

– Men vi rekker ut en hånd, og spør om ikke kirka, med sine særegne ressurser, kompetanse og samfunnsrolle kan bidra til å håndtere etterlatte.

Særlig trekker Eide fram Den norske kirkes særlige ansvar knytta til å levere dødsbudskap. Han sier at Leve er usikre på hvorvidt kirkas prester har nødvendig kompetanse på å ivareta etterlatte etter selvmord på en tilfredsstillende møte.

Eide har selv erfaring med at dette ikke alltid gjøres på en god måte.

– Da min far tok livet sitt for 40 år sida ble jeg møtt av en prest som jeg opplevde at la lokk på det. Hva som egentlig hadde skjedd var noe jeg måtte undersøke, grave i og bearbeide selv.

Han understreker at historien er både anekdotisk og gammel, men sier at den illustrerer hvor mye makt og ansvar den som leverer dødsbudskap har overfor de etterlatte.

– Vi må ha garanti for at de som leverer dødsbudskap har kunnskap om det.

Eide sier at han setter pris på preses Olav Fykse Tveits uttalelse. Møtet mellom Leve og Den norske kirke er planlagt til august.

– Det er et vennlig og solidarisk svar, som lover godt for dialogen framover.

---

Trenger du noen å snakke med?

  • Disse kan du ringe:
  • Mental Helse: 116 123
  • Røde Kors: 800 33 321
  • Kirkens SOS: 22 40 00 40
  • Ved akutte situasjoner - ring legevakten på 116 117 eller nødnummer 113

---Les mer om mer disse temaene:

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion