Religion

Reagerer på ny rolle for tidligere generalsekretær – sier flere varsler står ubehandlet

MISJONSSAMBANDET: Varslere og tidligere hovedstyremedlemmer reagerer på at Øyvind Åsland er tiltenkt en ny rolle tilknyttet organisasjonen, samtidig som flere varsler mot ham ikke er ferdig behandlet, ifølge flere varslere.

Tidligere generalsekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband (Misjonssambandet/NLM), Øyvind Åsland, er tiltenkt en ny rolle tilknyttet misjonsorganisajonen, skrev Vårt Land forrige uke.

Flere kilder har opplyst til avisen at Åsland vil regnes som en del av Misjonssambandets internasjonale arbeid, men at han formelt ikke skal være ansatt i Misjonssambandet.

Flere reagerer nå på tidspunktet for den fornyede tilliten.

– Det er for tidlig, sier Andreas Myklebust, som har bakgrunn i organisasjonen.

Våren 2022 gikk Åsland av som generalsekretær for Misjonssambandet på kort varsel, etter at det lenge hadde stormet rundt lederskapet hans. Flere, inkludert Myklebust, var kritiske til organisasjonens håndtering av en rekke varsler mot ledelsen i organisasjonen.

Da Åsland gikk av, avviste NLM-generalen at avgangen hadde sammenheng med varslingssakene, men fortalte at han hadde opplevd et «krevende samarbeidsforhold med hovedstyret».

At den tidligere generalsekretæren nå er tiltenkt en ny rolle tilknyttet Misjonssambandet, synes Myklebust er problematisk.

– Problemet, slik jeg ser det, er at det har kommet mange varsler angående ham, og disse er i stor grad ikke ferdigbehandlet eller ikke undersøkt, hevder han.

– Ikke ferdigbehandlet

Myklebust er gift med en av varslerne i NLM, Siri Myklebust. Hun har tidligere stått fram med sin historie i Dagen. Selv står han bak et nettsted som har som formål å forklare uroen som har preget Misjonssambandet de siste årene.

– Vi har samlet en oversikt over 35 varslingssaker på nettsiden som vi vet at hovedstyret har fått skriftlig. Jeg har kontakt med flere som har varslet, og vet at mange varsler ikke er ferdigbehandlet eller åpnet i det hele tatt, hevder han.

Andreas Myklebust. Er aktiv i Misjonssambandet (NLM), og er en av dem som står bak nettsiden hvorforuro.no

I oversikten er det 20 varsler som direkte eller indirekte omhandler den tidligere generalsekretæren, og de eldste strekker seg tilbake til 2010, ifølge Myklebust. Halvparten er ubehandlet, hevder Myklebust, og spør:

– Hvorfor gir man så høy tillit til en som har så mange varsler på seg som ikke er ferdig behandlet?

Selv vil han ikke utelukke at Åsland kunne fått en rolle igjen i Misjonssambandet på et senere tidspunkt.

Vårt Land har vært i kontakt med fem varslere som hevder at deres varsler ikke er åpnet eller ferdigbehandlet. Varslene handler helt eller delvis om Åsland, ifølge dem.

Tidligere fungerende generalsekretær Birger Helland bekrefter at de har igangsatt ekstern bistand i den ene varslerens saker, inkludert et varsel på Åsland som avisen har sett. Han kan ikke kommentere tallene Myklebust opererer med.

Link-konferansen

– Underlig

Kjartan Åsebø reagerer på at Åsland er tiltenkt en ny rolle tilknyttet Misjonssambandet i nærstående framtid.

Åsebø er tidligere medlem i hovedstyret, men takket nei til et års forlengelse i februar 2021. Begrunnelsen for dette oppga han i et innlegg i Vårt Land året etter. «Det avgjørende var håndteringen av en del krevende personalsaker», skrev han.

– Jeg synes det er underlig at hovedstyret lar Åsland komme tilbake før det tilsynelatende er ryddet opp i uroen bak hans avgang, skriver Åsebø i en e-post til Vårt Land.

Hovedstyrets formann, Knut Espeland, forsvarte forrige uke at Åsland kan få nye oppgaver i organisasjonen.

– Som det ble sagt i forbindelse med tidligere generalsekretærs avgang i mai 2022, førte det ikke til et brudd mellom organisasjonen og tidligere generalsekretær. Det betyr at han vil kunne gå inn i ulike tjenester – både som frivillig og som ansatt – i vår organisasjon, skrev hovedstyreleder Knut Espeland i en e-post til avisen.

NLM: På bildet ser vi det da nyvalgte hovedstyret i Norsk Luthersk Misjonssamband under generalforsamlingen i 2018. Fra venstre Knut Espeland, Robert Mulelid, styreleder Raymond Bjuland, Håvard Måseide, Reidar Bøe (1. vara), Kjartan Urangsæter Åsebø, Lars Stensland og Thor Fremmegård.

– En bagatellisering

Tidigere hovedstyremedlem, Thor Fremmegård, stiller seg kritisk til Espelands uttalelse. Selv satt han i styret da sluttavtalen med den tidligere generalsekretæren ble vedtatt, og tilhørte flertallet som støttet denne avgjørelsen.

Styret var delt i to om avgjørelsen som førte til Åslands avgang, har Vårt Land skrevet.

– Jeg opplever Espeland sin uttalelse som en bagatellisering av det alvor som lå bak hovedstyrets vedtak om sluttavtale, og det alvor som ble presentert på generalforsamlingen i fjor av Raymond Bjuland, daværende leder for hovedstyret, skriver han i en e-post til avisen.

På generalforsamlingen i fjor overrasket Bjuland med sin åpenhet om bakgrunnen for at den tidligere generalsekretæren måtte gå bare to måneder før generalforsamlingen, samt om taushetsavtalen knyttet til avgangen.

Hovedstyrets leder, Knut Espeland, er blitt fremlagt kritikken i denne saken. Han mener uttalelsen han gav til Vårt Land ikke innebærer noe nytt utover det som lå til grunn for avtalen som ble inngått med tidligere generalsekretær i mai 2022, samt det som ble kommunisert den gang.

– Det innebærer på ingen måte en bagatellisering av varslinger. Hovedstyre tar varslene og varslingsutvalgets rapport på høyeste alvor. Selv om varslingsutvalget sa at saksbehandlingen var forsvarlig og at konklusjonene står seg, pekte de på en rekke læringspunkter både med hensyn til administrasjonens og hovedstyrets behandling av ulike saker, skriver han i en e-post til Vårt Land.

Flere har fremmet kritikk

Avisen har blant annet spurt Espeland om det stemmer at varsler på Åsland fortsatt er til behandling.

– Av hensyn til personvern kan vi ikke kommentere innholdet i, eller behandlingen av varslinger, bekymringsmeldinger eller personalsaker. Men som nevnt i tidligere uttalelser fra hovedstyret og fungerende generalsekretær, har vi det siste året søkt dialog med personene det gjelder. Denne dialogprosessen har tatt tid og i noen tilfeller vil det kunne ta mer tid, skriver Espeland.

Det har ikke lyktes Vårt Land å få en kommentar fra Åsland.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion