Religion

Har åpnet tilsynssak mot Ansgar høyskole og bibelskole

TILSYN: Utdanningsdirektoratet og NOKUT har åpnet tilsynssak mot henholdsvis Ansgar høyskole og bibelskole. Også en annen kjent, kristelig skole sjekkes.

Det stormer rundt Ansgar bibelskole og høyskole i Kristiansand, som eies av Misjonskirken Norge.

Lave søkertall til bibelskolen har ført til nedbemanning, meldte Vårt Land nylig. En intern rapport skal vise uro og vanskelig arbeidsmiljø, ifølge Dagen – en omtale rektor Ingunn Folkestad Breistein har svart på i samme avis.

Nå kan Vårt Land melde at det er åpnet to ulike tilsyn mot Ansgar:

  • Utdanningsdirektoratet har alt levert en foreløpig rapport etter sitt tilsyn med Ansgar Bibelskole.
  • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har dessuten åpnet økonomisk tilsyn med Ansgar Høyskole.

Ansgar-rektor Ingunn Folkestad Breistein skriver til Vårt Land at det jevnlig er slike tilsyn med høyskolen og bibelskolen, blant annet for å påse at tilskudd kommer studentene til gode.

NOKUT har også åpnet økonomisk tilsyn med Norsk Luthersk Misjonssamband sin høyskole, Fjellhaug.

Dette sjekker NOKUT hos Ansgar og Fjellhaug

Felles for Ansgar og Fjellhaug er at høyskolene er samlokaliserte med bibelskolene med samme navn. Det er førstnevnte som NOKUT har åpnet økonomisk tilsyn med.

Vårt Land har fått innsyn i en e-post der NOKUT ber Utdanningsdirektoratet om elevtall ved bibelskolene fra 2016 og fram til i dag.

«Det vil sette oss i stand til å vurdere størrelsen til høyskolene opp mot bibelskolene», skriver NOKUT i e-posten.

Vårt Land har spurt NOKUT om dette kun er en rutinemessig tilsynsrunde, eller om det er en spesifikk årsak til at de to kristelige høyskolene sjekkes.

«De aller fleste av våre økonomiske tilsyn åpnes på bakgrunn av en helhetlig risikovurdering, der vi ser på og vurderer en rekke ulike faktorer. Disse tilsynene er som regel kun er en konsekvens av et oppfattet risikonivå. Våre pågående tilsyn ved Ansgar og Fjellhaug faller i denne kategorien», svarer kommunikasjonsrådgiver Kristian Bergh i en e-post.

Kritikk om rapportering om «handel med nærstående parter»

Utdanningsdirektoratet åpnet tilsyn mot Ansgar Bibelskole AS 23. mars og publiserte sin foreløpige rapport 5. juni i år.

Ankepunktet til direktoratet er for vage noter til kjøp av varer og tjenester fra «nærstående parter» i årsregnskapet for 2021.

Eksempler på nærstående parter som nevnes er Ansgar Høyskole, samt Ansgar Drift og Eiendom AS, som inngår i Ansgar-konsernet.

Totalt brukte Ansgar Bibelskole AS drøye 4,4 millioner kroner på kjøp av varer og tjenester fra nærstående i 2021. Av dette er direktoratet kritisk til at er 658.000 ført som «viderefakturerte felleskostnader».

Det er «for generelt til å være egnet til å gi oss oversikt over hva kostnadene faktisk gjelder», skriver Utdanningsdirektoratet.

Ingunn Folkestad Breistein, Ansgar høyskole

Ansgar bibelskole må svare innen 19. juni

Skolen har fått frist til 19. juni med å komme med en uttalelse.

På bakgrunn av den vil Utdanningsdirektoratet vurdere om det er grunnlag for å endre den foreløpige rapporten og konklusjonen.

Hvis svaret er nei, vil de fatte vedtak om brudd på «privatskoleloven paragraf 7–2 a første ledd» og pålegge styret å rette opp feilen.

Lovparagrafen det vises til, sier at skolen skal «i noter til årsregnskapet gi særskilte opplysninger om handel med eierne til skolen og deres nærstående».

Nærmere bestemt «hvem skolen handler med, hva slags vare eller tjeneste som er kjøpt og totalbeløpet for de ulike varene og tjenestene i note for handel med nærstående».

Dette svarer rektorene: – Helt udramatisk

Rektor Ingunn Folkestad Breistein bekrefter at det pågår økonomiske tilsyn med Ansgar høyskole og bibelskole i regi av henholdsvis NOKUT og Utdanningsdirektoratet.

I begge tilsyn sjekkes «blant annet om alt tilskudd kommer studentene til gode, og om handel med nærstående (utleie av personale, leieutgifter m.m.) skjer på forsvarlig måte», skriver Breistein til Vårt Land.

Fjellhaug Høyskole har på sin side ikke fått en begrunnelse for at NOKUT har åpnet tilsyn med dem nå, men rektor Frank-Ole Thoresen viser til at det jevnlig gjøres slike tilsyn med private høyskoler.

«Det opplever vi som helt udramatisk og vi håper tilsynet kan gi oss noen gode læringspunkter», skriver rektor Frank-Ole Thoresen til Vårt Land.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion