Religion

Rekrutterer elever for å få tilbake lærerne sine – rektor kan ikke gi noen lovnader

NEDBEMANNING: Tillitsvalgt på Ansgar bibelskole mener rektor har lovet å reversere noe av nedbemanningen på skolen dersom de får flere elever til høsten. – Vi har sagt at vi skal se på situasjonen igjen når høsten kommer, sier rektor.

– Rektor har sagt at hvis vi blir flere elever til høsten, så vil noe av utfallet av nedbemanningsprosessen bli reversert. Den siste tiden har vi derfor jobbet mye med å rekruttere nye elever, sier tillitsvalgt for de ansatte ved Ansgar bibelskole, John Yngvar Syvertsen.

Lavt elevtall og kutt i tilskudd har ført til en anstrengt økonomisk situasjon for bibelskolen i Kristiansand. Nylig ble det kjent at det er iverksatt nedbemanning ved den kristne skolen, som er eid av Misjonskirken Norge.

Det har resultert i at 0,65 prosent stillinger er nedbemannet i form av oppsigelser. 2,8 stillinger er gitt som endringsoppsigelser med tilbud om stillinger andre steder i Ansgarkonsernet, har rektor Ingunn Folkestad Breistein opplyst.

I denne situasjonen synes Syvertsen at det er et lyspunkt at søkertallet for bibelskolen ser ut til å gå opp til høsten. Ifølge ham har 50 elever bekreftet plass til høsten. Flere søknader skal være under behandling.

Forsøker å skape blest om skolen

– Har dere fått signaler fra rektor om antall elever som må være på plass til høsten for at ansatte kan komme tilbake?

– Det har vært budsjettert med 45 elever til høsten, så alt utover det er pluss på konto. Vår motivasjon som ansatte er ikke avhengig av at ansatte kommer tilbake, men vi tar selvfølgelig rektors ord med oss inn i planleggingen av ett nytt skoleår.

Ifølge ham skal rektor ha kommet med de påståtte lovnadene blant annet på et personalmøte tidlig i nedbemanningsprossessen.

For å skape blest om skolen, har de ansatte blant annet satt opp ekstrakonserter med Ansgar Gospel Choir. De har også ferdigstilt en musikkinnspilling som skal gis ut på fredag.

– Vi gjør det vi kan for å gjøre oss ekstra synlige. Samtidig motiverer vi elever til å spre ordet om skolen. Vi har flere elever som jobber aktivt med dette. De tar også kontakt med søkere og inviterer dem til skolen, sier Syvertsen.

– Ingen automatikk

Rektor på Ansgar bibelskole, Ingunn Folkestad Breistein sier følgende om saken:

– Vi har sagt at vi ikke skal nedbemanne mer enn vi må. Nå har vi nedbemannet i forhold til det vi tror kommer av elever til høsten og ut fra økonomien i konsernet. Men vi har også sagt at vi selvfølgelig skal se på situasjonen igjen når høsten kommer, sier hun.

Ingunn Breistein

– Er dere åpne for at ansatte kan få sine stillinger tilbake dersom dere får tilstrekkelig mange elever på plass til høsten?

Ansatte som har takket ja til nye stillinger i konsernet, har ikke lengre fortrinnsrett på sin tidligere stilling. Kun ansatte som er sagt opp har fortrinnsrett dersom det skal oppbemannes i jobben de har hatt. Men det er ingen automatikk i dette. Vi forholder oss til hvor behovet er og hva det gjelder, sier hun.

– Kan ikke komme med lovnader

Ansgar bibelskole regner med å ha 45 elever på plass til høsten, ifølge prognosen de har sendt inn til Utdanningsdirektoratet. Ifølge Breistein har de oppjustert prognosen til 50 elever i utkastet til et revidert budsjett som skal til behandling på styremøtet til skolen på torsdag.

– Dersom elevtallet blir slik vi tror, blir resultatet av nedbemanningen stående, sier hun.

– I budsjettet som ble vedtatt for 2023 i desember 2022, stod det tydelig at nedbemanning måtte skje dersom elevtallet ikke ble 66 høsten 2023, har du påpekt. Kan dere oppbemanne med 66 elever på plass?

– Jeg kan ikke gi noen lovnader verken i pressen eller andre steder på det tallet. Det er ikke kun elevtallet på bibelskolen som spiller inn, men også myndighetenes kutt i tilskudd per elev. Vi trenger dessuten at konsernet som helhet ikke går med underskudd, sier hun.

Syvertsen har lest uttalelsene til Breistein.

– Det virker som hun har ment noe annet enn det vi oppfattet. Jeg og flere husker ordet «reversere». Det er det vi har formidlet til elevene. Nå ble jeg veldig skuffet, mer kan jeg ikke kommentere, skriver han i en e-post til Vårt Land.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion