Religion

Ble anklaget for å mene at kristne er mer moralske. Nå tar Ottosen opp temaet på nytt

ETIKK: Etter en Aftenposten-artikkel ble Espen Ottosen anklaget for å mene at ikke-troende mangler moral. Nå diskuterer han om moral er mulig uten Gud, i en ny bok.

– Mange ikke-troende er overbevist om at de har bedre moral enn mange troende, og vil si at moralen i Europa ble mer tolerant og raus da kirken mistet makt. Så for dem vil det være provoserende å snakke om tro på Gud som noe positivt eller nødvendig for moral, sier Espen Ottosen.

Han er aktuell med den ferske boken Uten Gud er alt tillatt. Her gjør samfunnsdebattanten og kristenlederen nettopp det han advarer seg selv mot: Trekker Gud inn i en diskusjon om moral.

Det er med skrekkblandet fryd, skal vi tro forfatteren selv. Forrige gang han gjorde noe liknende, i en spalte i Aftenposten for seks år siden, fikk han kraftig motbør. «Det er enklere å tro at det finnes en objektiv moral hvis man tror på Gud enn hvis man ikke gjør det», hevdet Ottosen den gang.

Til dette ble Ottosen anklaget for å påstå at kristne er mer moralske enn ateister. Når han nå gir ut en bok som dykker dypere inn i samme tematikk, vil han understreke tydelig hva han ikke mener.

– Jeg sier ikke at ikke-troende er umoralske. Det er en bok om viktigheten av å begrunne moral, forteller han.

En høy pris å betale

Espen Ottosen i forbindelse med utgivelse av boken hans "Uten Gud er alt tillatt"

For mange er Ottosen kjent som en konservativ kristen stemme i debatter om kjønn, seksualitet og abort – for å nevne noe. I slike debatter tar folk gjerne stilling til hva som er god eller dårlig moral i konkrete og aktuelle spørsmål. I den ferske boken diskuterer Ottosen moralens dypere forankring, og om det i det hele tatt gir mening å si at enkelte moralske verdier er bedre enn andre.

Sagt på en annen måte: Er moral noe vi mennesker har funnet på, eller noe objektivt som vi har funnet?

Selv mener Ottosen det er nødvendig å forankre moral i noe objektivt, altså noe som kan en gyldighet uavhengig av menneskers følelser, interesser og konvensjoner. Her står mye står på spill, mener forfatteren.

– Jeg tror virkelig at det å forkaste ideen om objektiv moral er en kjempehøy pris å betale for de som gjør det. I praksis vil folk selvsagt formes av samfunnets normer, og ofte ha et ønske om å være empatiske og gode. Men uten å tenke at objektive forpliktelser finnes, har vi ingen annen begrunnelse for å handle moralsk enn at det føles godt eller lønner seg på et eller annet nivå.

Ikke nok med empati

I boken skriver Ottosen hva han tror kan skje i ytterste konsekvens: «Jeg frykter rett og slett at den som mener at etikk ikke er noe annet enn menneskeskapte konvensjoner, finner det enklere å opptre grovt umoralsk i vanskelige situasjoner».

– Går det an å ha tillit til menneskets empati, at vi ikke ønsker å utsette andre for noe vi ikke selv vil bli utsatt for?

– Ofte er det nok slik. Men når det finnes ting som menneskehandel, grov korrupsjon og overgrep, blir det tydelig at empati ikke er nok. Noen ganger kommer mennesker i situasjoner hvor det lønner seg, eller kan oppleves fristende, å ikke være et empatisk menneske. Da trenger vi å vite at rett og galt handler om noe mer enn en følelse. Særlig i møte med fremmede mennesker vi ikke har en nærhet til, sier han.

---

Sakprosa

Espen Ottosen

Uten Gud er alt tillatt – det viktige og vanskelige ved å begrunne etikk

Verbum 2023

---

– Flott at flest mulig tror

Boktittelen Uten Gud er alt tillatt henspiller på et mye sitert sitat fra en av karakterene til forfatter Fjodor Dostojevskij. Mange av tenkerne Ottosen viser til i boken, både religiøse og ikke-religiøse, vil samstemme i boktittelens påstand og si at det er meningsløst å snakke om objektiv moral dersom Gud ikke eksisterer.

Andre, såkalte moralske realister, vil hevde at moral eksisterer som en objektiv størrelse selv uten Gud. Noen mener god moral er det som gir mest mulig velvære og minst mulig lidelse, og at vitenskap kan gi svar på hva som er best. Andre mener simpelthen at det fins moralske faktum i verden som vi må forholde oss til på samme måte som matematikk.

– For min del synes jeg det er flott at flest mulig tror på en objektiv moral. Men jeg frykter at argumentasjonen deres klapper sammen, sier Ottosen.

Espen Ottosen i forbindelse med utgivelse av boken hans "Uten Gud er alt tillatt"

Målestokk

Ottosens konklusjon er at Gud gir en bedre forankring for moral enn alternativene.

– Vi trenger en målestokk som ikke bare er våre egne følelser, tanker eller instinkter. Og med Gud har vi en målestokk som ligger utenfor mennesket, sier Ottosen, og understreker at det ikke nødvendigvis trenger å dreie seg om en kristen Gud.

Han vil likevel ikke ta for hardt i, for eksempel ved å si at Gud er nødvendig for moral.

– I boken er jeg skeptisk til å argumentere på den måten siden mange ikke-troende har en god moral. Å presentere et vanntett gudsbevis har vist seg å være vanskelig, og de som gjør det kan ofte ødelegge for god dialog.

I boken skriver Ottosen også om problematiske sider ved å koble Gud med moral. Det å sette Bibelen opp mot menneskets opplevelse av fornuft, empati eller godhet, kan være problematisk, mener han.

– Selv om jeg mener lydighet er viktig, er ikke blind lydighet et ideal for meg, understreker han.

– Religiøse ekstremister tror på Gud, men deres måte å tenke om moral vil likevel gjøre deg opprørt. Hjelper det egentlig å ta med Gud?

– Ikke alltid. Gudstro kan også bli en kilde til umoral, og jeg har ikke behov for å forsvare alt det religiøse har gjort eller gjør. Samtidig tror jeg de grunnleggende ideene i kristendommen, slik som å elske sine fiender, legger til rette for at vi kan leve moralsk godt. Når vi handler umoralsk, er det vi selv som er problemet og ikke gudstroen.


Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion