Religion

Ønsker «fast track» for bibelskoler som vil bli folkehøyskoler

BIBELSKOLER: Flere bibelskoler vurderer å bli folkehøyskoler som følge av regjeringens kutt i tilskudd. – Skulle ønske at det var mulig for bibelskolene å få en «fast track» til å bli folkehøyskole, sier rektor på Ansgar bibelskole.

– Det er absolutt aktuelt for Ansgar bibelskole å søke om å bli folkehøyskole dersom det blir mulig.

Det sier rektor på skolen, Ingunn Folkestad Breistad, til Vårt Land.

Fredag skrev Vårt Land at bibelskolene Fjellhaug og Fjellheim, begge eid av Misjonssambandet, undersøker muligheten for å bli folkehøyskoler. Årsaken er at regjeringen kuttet støtten per elev fra 75 til 65 prosent i statsbudsjett.

– Når vi nå opplever oss tvunget til å se oss om etter andre alternativer, så har vi i flere år nærmet oss folkehøyskolene i profil og pedagogikk. Det er derfor et aktuelt spor for oss å undersøke mulighetene for omdanning til å bli folkehøyskoler, uttalte rektor på Fjellhaug, Jon Georg Fiske.

Forutsigbar ramme

Allerede i 2020 undersøkte rektor på Ansgar bibelskole mulighetene for en slik omdanning, og mente at de ville få en langt lettere og mer forutsigbar ramme for skoledriften som folkehøyskole. I en e-post-korrespondanse spurte hun daværende kunnskapsminister Guri Melby (V) hva som måtte til.

– Svaret vi fikk fra Guri Melby var at en bibelskole ikke kunne søke om «overgang» til folkehøyskole, men måtte søke om å bli folkehøyskole på linje med andre søkere. Det er ikke nok å fylle kravet til å bli en folkehøyskole, opprettelse krever nytt tilskudd i statsbudsjettet, sier Ingunn Folkestad Breistad.

Selv drømmer hun om dette:

– Vi skulle ønske at det var mulig for bibelskolene å få en «fast track» til å bli folkehøyskole, i og med at regjeringen kutter i tilskudd og ikke ser ut til å ha noe til overs for bibelskoler.

– Må søke på vanlig måte

Vårt Land har spurt kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) om bibelskoler kan søke om å bli folkehøyskoler, samt om det kan bli aktuelt å innføre en «fast track»-løsning for bibelskoler. Statssekretær Sindre Lysø svarer:

– Verken bibelskoler eller andre godkjente skoleslag kan normalt søke om direkte overgang til å bli folkehøyskoler, de må søke om godkjenning etter folkehøyskoleloven på vanlig måte. I tillegg til å oppfylle kravene i folkehøyskoleloven, krever opprettelse av en ny folkehøyskole også friske midler i statsbudsjettet, skriver han.

Han påpeker at departementet er kjent med at noen bibelskoler sonderer mulighetene for å bli folkehøyskoler, og har også mottatt henvendelser fra enkelte skoler om dette.

– De vil selvsagt bli vurdert og besvart, skriver Lysø.

Verken bibelskoler eller andre godkjente skoleslag kan normalt søke om direkte overgang til å bli folkehøyskoler

—   Sindre Lysø (Ap), statssekretær

Skal ta stilling i sommer

Vårt Land har tatt en spørrerunde til et knippe bibelskoler for å høre om temaet står på dagsorden også hos dem.

Rektor på Gå Ut Senteret i Trondheim, Olav Vestbøstad, skriver i en e-post til Vårt Land at tematikken har vært innom styret deres.

– Den skal òg opp som sak på årsmøtet 14. juni. Så langt har vi ikke landet på hva som er ønskelig vei å gå for oss, skriver han.

Ikke til vurdering

Rektorene på Bibelskolen på Fossnes, Bibelskolen i Grimstad og Tønsberg bibelskole opplyser at det ikke er aktuelt for dem med en omdanning til folkehøyskole.

– Det synes å være gode strategiske grunner til å vurdere en endring i retning av folkehøyskole om dagen, i lys av regjeringens kutt støtte til i bibelskolene. Men vi har ikke vurdert dette for Tønsberg bibelskole, skriver rektor Morten Edvardsen.

Ifølge Kunnskapsdepartementet er normal frist for søknad om godkjenning av nye folkehøyskoler 1. april, året før man ønsker å starte opp. I påvente av oppfølgingen av NOU 2022: 16 En folkehøgskole for alle – Vilkår for økt kvalitet og mangfold i folkehøgskolene har departementet besluttet at det inntil videre ikke skal behandles noen søknader om godkjenning av nye folkehøyskoler.


Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion