Religion

Bibelskoler vurderer å bli folkehøyskoler – skylder på regjeringens kutt

MISJONSSAMBANDET: Bibelskolene Fjellhaug og Fjellheim, begge eid av Misjonssambandet, undersøker muligheten for å bli folkehøyskoler.

Bibelskolene fikk i fjor en kalddusj fra Støre-regjeringen: Støtten per elev ble kuttet fra 75 til 65 prosent i statsbudsjett, skrev Vårt Land.

For å sikre seg tryggere rammevilkår undersøker derfor Misjonssambandets to bibelskoler muligheten for å bli folkehøyskoler.

Det går fram av en e-post fra bibelskolene til Kunnskapsdepartementet som Vårt Land har fått innsyn i.

Skolene det gjelder er Fjellhaug i Oslo og Fjellheim i Tromsø.

– På bakgrunn av regjeringens kutt i støtten til bibelskolene, sonderer vi nå ulike løsninger for fremtidig drift av våre skoler. I rekordfart har Kunnskapsdepartementet behandlet kuttet, og våre høringsinnspill vant ikke frem på noen punkter, skriver Jon Georg Fiske, rektor på Fjellhaug bibelskole, til Vårt Land.

Fjellhaug bibelskole Misjonssambandet

Avventer svar

Fjellhaug-rektoren mener bibelskolene har et unikt og viktig samfunnsoppdrag, og aller helst vil de ha tilbake støtten de har hatt i lang tid.

– Når vi nå opplever oss tvunget til å se oss om etter andre alternativer, så har vi i flere år nærmet oss folkehøgskolene i profil og pedagogikk. Det er derfor et aktuelt spor for oss å undersøke mulighetene for omdanning til å bli folkehøgskoler, skriver Fiske.

De har derfor bedt Kunnskapsdepartementet om mer informasjon, og avventer svar fra dem, opplyser han.

Når vi nå opplever oss tvunget til å se oss om etter andre alternativer, så har vi i flere år nærmet oss folkehøgskolene i profil og pedagogikk

—  Jon Georg Fiske, rektor på Fjellhaug bibelskole

– Positiv mottakelse

I e-posten til departementet viser Fiske til at både Fjellhaug og Fjellheim har vært i drift i lang tid, har et kompetent personale og har en eiendomsmasse som er tjenlig til formålet. Begge skolene drifter internat i forbindelse med skoledriften.

«Vi ser på dette som noe litt annet enn bare godkjenning av en helt ny folkehøgskole, siden vi allerede har godkjenning og finansiering hos Kunnskapsdepartementet og er etablerte aktører i skole-markedet», skriver Fiske til departementet.

Han opplyser videre at de har vært i kontakt med det kristne informasjonskontoret i folkehøyskolerådet.

«Her opplever vi positiv mottakelse, og en innstilling om å hjelpe oss til å konvertere over til å bli ekte folkehøgskoler om myndighetene er positive», heter det i e-posten.

Fjellheim bibelskole Tromsø Misjonssambandet

Mindre detaljstyring

Leder for Misjonssambandets skoleseksjon, Torleif Belck-Olsen, mener det er flere fordeler ved å være folkehøyskole kontra bibelskole.

Blant annet trekker han fram at de kan godkjenne sine egne linjer og utdanningsprogrammer.

– Som bibelskole må man gå lange runder med Utdanningsdirektoratet for å få godkjent det de driver med. Som folkehøyskole er det mye mindre detaljstyring, sier han.

Folkehøyskoler gir dessuten elever to tilleggspoeng for videre studier, mens elever på bibelskoler ikke får noen poeng.

Flere bibelskolerektorer har tidligere uttalt at dette gir et konkurransefortrinn til folkehøyskoler.

– Tryggere framtid

Bibelskolene er i dag underlagt privatskoleloven, mens folkehøyskoleloven gjelder for folkehøyskolene. Å komme under sistnevnte lov tror Belck-Olsen vil gi en tryggere framtid for bibelskolene.

– Det er politisk vilje noen steder til å fjerne hele statsstøtten til bibelskolene. Folkehøyskolene ser ut ti å ha en annen status. Skolene ville derfor stått tryggere under folkehøyskoleloven, mener lederen for skoleseksjonen.

Vårt Land har vært i kontakt med rektor på Fjellheim bibelskole. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion