Religion

Misjonssambandet forbereder uttalelse om misjonærbarn

MISJON: Norsk Luthersk Misjonssamband håper å komme med en uttalelse om misjonærbarn før sommeren. – Vi har ikke gjort nok for å følge opp, sier tidligere fungerende generalsekretær, Birger Helland.

– Vi har ikke gjort det vi burde gjort med tanke på misjonærbarna. Oppfølgingen etter undersøkelsen i 2009 fungerte en stund, og så rant det ut i sanden. Vi har et stort ansvar for å følge opp det som ble lovet og sagt, sier Birger Helland, som inntil nylig var fungerende generalsekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband (Misjonssambandet/NLM).

Nylig ble det kjent at misjonsorganisasjonen utarbeider et nytt program for opplæring og oppfølging av misjonærbarn.

Den store misjonærbarnundersøkelsen fra IRIS i 2009 viste at mange misjonærbarn i Misjonssambandet og Det Norske Misjonsselskap (NMS) synes mye var bra i oppveksten, men rundt en fjerdedel opplevde tiden på skole i utlandet traumatisk.

– Hvordan vil dere følge opp det som ble lovet?

– Vi har begynt å ta opp igjen mange av forslagene og anbefalingene som lå i uttalelsen den gangen. Vi har mye å beklage fra NLM sin side, og det ønsker vi å komme ut med.

– Hva slags konkrete forslag er det snakk om?

– Det kan handle om faglig oppfølging som psykologhjelp eller lignende, og også samlinger for tidligere misjonærbarn og for foreldre.

Ifølge Helland har organisasjonen knyttet til seg eksterne fagpersoner, og har også fått innspill fra andre organisasjoner som har hatt lignende erfaringer.

Mulig uttalelse før sommerferien

Han påpeker at det er viktig at det organisasjonen kommer med, må oppleves troverdig og reelt, og at de derfor ønsker noe mer tid til å lage et støtteapparat som kan ta imot dem som trenger hjelp.

– Vi håper å komme med en uttalelse før sommerferien i år.

– Vi har et ønske om at de som bærer på vonde sår og føler seg oversett, skal ta kontakt med oss. Vi ønsker å ta ansvar, sier Helland.

---

Norsk Luthersk Misjonssamband

  • Norsk Luthersk Misjonssamband ble dannet i 1891.
  • Er en av Europas største misjonsorganisasjoner med ca. 150 aktive misjonærer i utenlandstjeneste.
  • Har omkring 2.500 ­foreninger og lag fordelt på syv regioner over hele landet.
  • Driver også skolevirksomhet på grunn- og høgskole­nivå, bibelskoler, folkehøgskoler, barnehager, forlag og en rekke gjenbruksbutikker.

---


Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion