Nyheter

NLM og NMS erkjenner betydelig omsorgssvikt

Selv om mange også forteller om positive opplevelser, konstaterer NMS og NLM at undersøkelsen blant misjonærbarn avslører «betydelig grad av omsorgssvikt».

De to misjonsorganisasjonene sier dette i sin skriftlige kommentar til rapporten «Oppvekst og skolegang i utlandet» som de la fram i dag. Rapporten viser at mange av de 1.481 som svarte på undersøkelsen, synes mye var bra i oppveksten, men rundt en firedel opplevde tiden på på skole i utlandet traumatisk. Her kan du lese rapporten i sin helhet og uttalelsen fra NMS og NLM.

De eldste misjonærbarna og de som har bodd lenge på internat, har hatt det verst. De som bodde på internat har vært mer utsatt for:

  • mobbing
  • seksuelle krenkelser og overgrep
  • problemer med å bli sosialt integrert da de flyttet tilbake til Norge
  • helseplager senere
  • psykiske plager

Internatelevene har også en høyere andel uføretrygdede.

Seksuelle overgrep. Sju prosent oppgir at de ble utsatt for seksuelle krenkelser. Blant dem som bodde hele eller deler av tiden på internat, er andelen henholdsvis 14 og 12 prosent. NMS og NLM antar at andelen samlet sett er høyere fordi det erfaringsmessig er mørketall når man stiller spørsmål om seksuelle krenkelser.

LES OGSÅ: Misjonærbarna får høre svarene

I over halvparten av tilfellene fikk ingen vite om overgrepene. Nesten ingen av dem som fortalte om overgrepene, fikk hjelp til å bearbeide det som hadde skjedd. Sakene ble heller ikke meldt til organisasjonsledelsen, barnevern eller politi, eller forsøkt ryddet opp i på skolen.

Vi erkjenner at det for noen ble en stor tilleggsbelastning at opplysninger om omsorgssvikt, krenkelser og overgrep ikke fikk en god håndtering, sier NMS og NLM i den skriftlige kommentaren.

Reagerte ulikt. Om det å bli sendt på internat skriver International Research Institute of Stavanger (IRIS) at det tegner seg et mønster der et flertall i liten grad måtte skjule sine reaksjoner på det, mens et mindretall på 25-30 prosent opplevde at det ikke var rom for å vise sine følelser knyttet til dette. Også når det gjelder bitterhet og savn på grunn av at man ble sendt på internat, er det en andel på 25 prosent som har reagert negativt. Mellom 70 og 80 prosent svarer at de opplevde mye moro på internatet og fikk gode venner.

IRIS påpeker at personer med negative erfaringer i større grad enn andre har fått helseplager i voksen alder.

Følg med på vl.no lørdag og og søndag (blant annet TV-reportasje fra samlingen) og les mer i papiravisen mandag.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter