Religion

Misjonssalens styreleder tror ansatte kvier seg for å ta til orde

VIL BORT: Pastor Ole Martin Rudstaden søker seg vekk fra Misjonssalen som følge av menighetens kvinnesyn. Styreleder Ivar Vegge tror mange deler hans oppfatning, men avstår fra å ytre seg av frykt for å oppfattes som illojale.

Tirsdag ble det kjent at Ole Martin Rudstaden har søkt seg vekk fra stillingen som pastor i Misjonssalen i Oslo. Ifølge ham selv er dette et resultat av at Norsk Luthersk Misjonssamband, som Misjonssalen er en del av, ikke åpner for at kvinner kan inneha åndelig tilsynsansvar i organisasjonen.

Offentliggjøringen kommer i forbindelse med at Rudstaden er innstilt som pastor i Østre Frikirke i Oslo.

Styreleder i Misjonssalen Ivar Vegge sier at det ikke ligger noen konflikt til grunn for den varsla overgangen.

– Vi har alltid hatt en god dialog om dette. Hans syn har vært godt kjent siden han tiltrådte, og han har vært godt kjent med Misjonssambandets syn. Det har ikke vært noen store saker hvor det har gått hardt for seg, eller noe sånt. Likevel har han altså kommet fram til at han vil stå i en sammenheng hvor dette ikke en problemstilling.

Ingen bakenforliggende konflikt

Vegge sier at han har kjent til avgjørelsen «en stund».

– Da det ble klart at Rudstaden var aktuell for pastortjeneste i Frikirken, og gikk inn i en søknadsprosess, ble jeg og regionleder informert. Nå, idet eldsterådet i Frikirken har kommet med en innstilling som skal behandles på et medlemsmøte 11. juni, kom Rudstaden fram til at det var redelig å informere menigheten først.

I et brev publisert på Misjonssalens nettsider redegjør Rudstaden for avgjørelsen. Her skriver han at ønsket om å søke seg vekk fra organisasjonen ikke bare springer ut av Misjonssambandets tjenestedelingsprinsipp, men «også den praksis jeg opplever at finnes i Misjonssalen».

Vegge forklarer at det i løpet av de siste årene har vært en diskusjon om styrets rolle overfor pastorstillingen. Her har tjenestedelingsprinsippet noen ganger kommet opp som et argument i diskusjonene.

– Men det har ikke vært noe konflikt. Rudstaden har vært godt kjent med at det finnes flere syn på hvordan prinsippet skal fortolkes, også her i Misjonssalen. Det har han også forholdt seg til.

Opplever manglende eierskap

Videre skriver Rudstaden at han har forståelse dersom noen nå setter spørsmålstegn ved hvorfor han ikke blir værende i trossamfunnet «for å ta del i arbeidet» med å endre tjenestedelingsprinsippet.

I sin begrunnelse skriver Rustaden at «det er ‘de som eier’ Misjonssambandet som eventuelt må endre Misjonssambandet». Selv mener han at hans to og ett halvt år i pastorrollen ikke «kvalifiserer til å være en del av denne ærverdige massen».

Vegge forteller at han deler Rudstadens syn på tjenestedeling, hvilket han også har gått ut med offentlig.

Rudstaden mener altså at han ikke har tilstrekkelig eierskap til organisasjonen for å ta delta i arbeidet med å endre tjenestedelingsprinsippet. Skulle du ønske at han kom fram til en annen konklusjon?

– Jeg mener at enhver som er med i Misjonssambandet, uavhengig av hvor lenge de har vært med, har rett til å delta i diskusjonen rundt hva vi skal mene.

Det er ikke tvil om at dette er et levende spørsmål i organisasjonen, og mange har et annet syn enn det som i dag er rådende. Det er bare ikke så mange som går ut offentlig med det

—  Ivar Vegge, styreleder Misjonssalen i Oslo

Ansatte kan kvie seg for å stå fram

Vegge peker imidlertid på at ansatte i Misjonssambandet må skrive under på at de står inne for organisasjonens trosgrunnlag idet de tiltrer stillingen.

Styrelederen forteller at han tror denne praksisen kan gjøre at ansatte avstår fra å ta til orde i debatten:

– Det gjør at ansatte kan oppleve det som lettere å gå ut av organisasjonen enn å skulle oppleves som illojal mot dokumentet man har skrevet under på.

Ifølge Vegge «er det ikke tvil» om at dette er et levende spørsmål i organisasjonen, og at mange har et annet syn enn det som i dag er rådende.

– Det er bare ikke så mange som går ut offentlig med det. I etterkant av at jeg gjorde det, opplevde jeg at mange internt uttrykte takknemlighet for at jeg målbar mitt syn.

Fortsatt pastor

Vårt Land har vært i kontakt med Rudstaden, som foreløpig ikke har hatt anledning til å stille til intervju. I en tekstmelding skriver han imidlertid at han «ikke har tatt stilling til» hvorvidt han vil trekke fra sin nåværende stilling dersom han ikke blir tilsatt i Østre Frikirke.

På spørsmål om vil være mulig for Rustaden å bli værende som fortsette i stillingen etter dette svarer styreleder Vegge:

– Så lenge Rudstaden ikke har kommet med en skriftlig oppsigelse, men bare gjort rede for at han søker en ny stilling, og hvorfor, er Rudstaden pastor i Misjonssalen. Men måten han begrunner sin søknad til stillingen i Frikirken, signaliserer at han selv er på vei til et annet sted. Misjonssalen trenger en pastor som vil bli værende.

---

Dette er saken

  • Tirsdag offentliggjorde Misjonssalen at menighetens pastor, Ole Martin Rudstaden, er innstilt som pastor i Østre Frikirke.
  • Misjonssalen er en del av Norsk Luthersk Misjonssamband, som praktiserer et såkalt «tjenestedelingsprinsipp». Det innebærer at kvinner ikke kan ha åndelig tilsynsansvar i menigheten.
  • Ifølge Rustaden er det dette prinsippet, og hvordan det har blitt praktisert i Misjonssalen, som gjør at han nå søker seg videre.
  • Ifølge styreleder Ivar Vegge er debatten om kvinners rolle i organisasjonen en levende diskusjon innad i Misjonssambandet. Han tror imidlertid ansatte kvier seg for å ta del i debatten ettersom de har skrevet under på å stå inne for Misjonssambandets verdigrunnlag.
  • I en tidligere versjon av saken meldte Vårt Land at Rudstaden trekker seg. Det er ikke riktig. Rudstaden sier at han ikke har bestemt seg for hva han vil gjøre dersom innstillingen blir tatt til følge av menigheten i Østre Frikirke. Valget avholdes 11. juni.

---

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion