Religion

Bispekandidatene i Sør-Hålogaland presenteres

BODØ DOMKIRKE: De seks kandidatene til å overta bispeembetet i Sør-Hålogaland presenteres fra klokka 18. Se arrangementet her på VL.no.

Klokka 18 tirsdag kveld presenteres bispekandidatene i Sør-Hålogaland bispedømme under et arrangement i Bodø domkirke.

Arrangementet vil ifølge Den norske kirke blant annet inneholde et dybdeintervju med hver av de seks kandidatene.

8. mai presenterte Sør-Hålogaland bispedømmeråd sin liste over nominerte. I etterkant ble det også igangsatt en grasrotaksjon for å etternominere teologiprofessor Hallgeir Elstad.

I forrige uke ble det klart at kampanjen hadde lyktes med å få tak i de hundre underskriftene valgreglementet krever for en etternominasjon. Elstad er derfor nå på lista over offisielle kandidater.

De seks bispekandidatene er:

• Tom Sverre Bredal-Tomren, førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole, 56 år

• Hallgeir Elstad, professor ved Universitetet i Oslo, 58 år

• Olav Rune Ertzeid, prost i Nord-Helgeland, 63 år

• Kristine Sandmæl, prost i Lofoten, 53 år

• Anne Bergljot Skoglund, stiftsdirektør i Nord-Hålogaland bispedømme, 60 år

• Svein Valle, domprost i Bodø, 56 år

---

Bispevalget i Sør-Hålogaland

  • I februar annonserte Ann-Helen Fjeldstad Jusnes at hun går av som biskop i Sør-Hålogaland bispedømme, etter flere måneders kreftsykdom. I den første, helt åpne nominasjonsrunden ble det foreslått 85 kandidater til embetet.
  • Disse forslagene ble siden behandla av Sør-Hålogaland bispedømmeråd, som 4. mai offentliggjorde sin liste over nominerte kandidater.
  • På lista over bispedømmerådets nominerte sto Tom Sverre Bredal-Tomren, Olav Rune Ertzeid, Kristine Sandmæl, Anne Bergljot Skoglund og Svein Valle.
  • Ifølge reglementet for tilsetting av biskoper kan lista suppleres dersom et kandidatur får støtte av minst 100 stemmeberettigete, fra minst tre prostier. Da fristen for å etternominere kandidater gikk ut 25. mai ble det klart at Hallgeir Elstad hadde fått den nødvendige oppslutningen.
  • Neste skritt er en rådgivende avstemning mellom de nominerte kandidatene, hvor fristen for å avgi stemme er satt til 17. august.
  • Bispemøtet vil deretter også levere sin innstilling, før den endelige avgjørelsen fattes av Kirkerådet 21.–22. september.

---

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion