Religion

Vil etternominere Hallgeir Elstad til bispevalget i Sør-Hålogaland

KAMPANJE: Et grasrotforslag om å etternominere teologiprofessor Hallgeir Elstad som kandidat til bispestillingen i Sør-Hålogaland har samla 60 underskrifter. – Vi ble forundra av at han ikke sto på lista i utgangspunktet, sier initiativtaker Gjøa Kristine Aanderaa.

En kampanje for å etternominere Hallgeir Elstad som bispekandidat i Sør-Hålogaland bispedømme er på trappene, tre uker etter at bispedømmerådet presenterte sin liste over nominerte.

Bak den gryende kampanjen står blant annet sokneprest i Bø og Malnes menighet Gjøa Kristine Aanderaa, som også er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Teologene i bispedømmet. Søndag opprettet hun et arrangement på Facebook hvor hun ber om støtte til forslaget om å etternominere Elstad.

– Vi er flere som står bak dette, rett og slett fordi vi ble forundra av at han ikke sto på lista til bispedømmerådet i utgangspunktet. Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor han ikke ble nominert, sier Aanderaa.

Har ikke endra innstilling

Elstad selv forteller selv at han synes initiativet er svært hyggelig, og understreker at han har stilt seg «til disposisjon» helt siden tilsettingsprosessen starta i februar.

For ham er det viktig å få fram at innstillingen hans har vært den samme hele veien, og at han deltok i den ordinære nominasjonsprosessen.

– Der ble jeg altså ikke nominert. Men så kom dette grasrotinitiativet opp som en mulighet. Ettersom jeg er motivert, og selv tror jeg har mye å komme med, mener jeg at det er prinsipielt riktig og viktig å fastholde den innstillingen når jeg blir spurt.

Ville vært historisk

Kirkerådets regler for tilsetting av biskoper slår fast at kandidater kan legges til lista over nominerte dersom 100 stemmeberettigede støtter kandidaturet. Aanderaa forteller at initiativet i løpet av kort tid har samla 60 underskrifter.

Initiativtakerne har imidlertid dårlig tid, da fristen for å innhente underskrifter går ut klokka 15 torsdag 25. mai.

På spørsmål om hvilke kvaliteter hun tror Elstad kan bidra med, svarer Aanderaa at det er flere forhold som gjør professoren til en unik kandidat:

– For det første er han jo fra Vestvågøy og snakker nord-norsk. Det ville vært første gang bispedømmet fikk en biskop med lokal tilknytning – alle tidligere biskoper har kommet sørfra.

– Unik profil

Videre trekker Aanderaa fram Elstads teologiske kompetanse, og at han i sitt akademiske arbeid ved Det teologiske fakultetet på Universitetet i Oslo har hatt særlig fokus på nyere norsk kirkehistorie.

– Det er særlig aktuelt med tanke på situasjonen kirka står i nå, sier hun, med referanse til prosessen rundt ny kirkelig organisering.

Aanderaa forteller også at Elstad gjennom sin karriere har vært opptatt av å utøve presteyrket, og at han har arbeidet mye som menighetsprest ved siden av sitt akademiske arbeid.

Gjøa Kristine Aanderaa

– Jeg mener også at han har gode tanker for både bispedømmet og kirka som helhet. Det har nok de andre kandidatene også, men jeg tror han har en unik profil i det at han har så tung faglig kompetanse, samtidig som han har vært aktiv i kirka på mange plan.

Har dårlig tid

Med knappe tre døgn igjen før fristen går ut, forteller Aanderaa at hun og hennes meningsfeller jobber hardt med å informere de stemmeberettigede om forslaget.

– Dere har jo ganske dårlig tid nå, kommer dere til å klare å samla nok støtte?

– Det er jo det vi håper på. Men det har vært vanskelig å nå ut med informasjon, særlig til menighetsrådsmedlemmene. Vi har nok også vært litt uheldig med helligdagene i forrige uke, hvor mange har vært i feriemodus og vanskelig å få tak i.

Kirkelig rekruttering må få topp prioritet, og der er jeg villig til å brette opp ermene

—  Hallgeir Elstad

Håp i hengende snøre

På spørsmål om hva han tenker om sannsynligheten for at kampanjen skal lykkes, svarer Elstad at han synes det er vanskelig å ha en formening, men at «muligheten er der så lenge det er tid igjen». Videre sier han at han opplever å ha «en god del» lokal støtte.

Elstad var også med forrige gang ny biskop skulle tilsettes i 2015, som endte med at nå avgående biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes ble valgt. Den gang ble Elstad en av de som ble nominert av bispedømmerådet.

Hva tror du er årsaken til at du ble nominert da, men ikke nå?

– Nei, det må du nesten spørre rådet om. Jeg vet det ikke selv, og jeg ønsker ikke å spekulere i det.

Vil prioritere «førstelinjetjenesten»

Elstad sier at det aller viktigste for ham vil være å «videreføre og styrke den breie folkekirka». Han omtaler Sør-Hålogaland som et av de fremste «folkekirkedømmene», og forteller at det er noe han vil holde på og løfte fram.

– Kirka skal møte folket med ei åpen dør. Jeg vil også være opptatt av å prioritere «førstelinjetjenesten» – at kirka skal være der folk bor, og møte mennesker deres i glede og sorg. Kirka må synes lokalt, det er der det å være kirke skjer.

Videre sier Elstad at han vil prioritere arbeidet med rekruttering av kirkelige ansatte. Han forteller at bispedømmet, i likhet med store deler av landet for øvrig, står i en svært krevende bemanningssituasjon.

– Det er noe jeg vil vektlegge fra dag én. Der tror jeg det å kjenne utdanningsløpet og utfordringene studentene står overfor, kan være en fordel. Det få topp prioritet, og der er jeg villig til å brette opp ermene.

Oppfordra til aksjon

Forrige uke skrev Elstads tidligere kollega Tarald Rasmussen et innlegg i Vårt Land der han tok til orde for at tilsettingsprosessen bør revideres. Ifølge Rasmussen oppfattes dagens ordning som vilkårlig og lite gjennomsiktig. Han stiller også spørsmål ved om enkelte bispedømmeråd misbruker nominasjonsprosessen taktisk til å fremme én kandidat.

Tarald Rasmusen
Professor emeritus i kirkehistorie
Det teologiske fakultet, UiO

Avslutningsvis oppfordrer Rasmussen til å benytte seg av «mulighet til å korrigere bispedømmets nominasjon» i Sør-Hålogaland.

På spørsmål om hvorvidt innlegget kan leses i lys av at kampanjen til støtte for Elstad ble kjent, svarer Rasmussen avvisende. Han sier at innlegget først og fremst var en generell kritikk av dagens valgsystem, og tendenser han har merka seg etter å ha fulgt tilsettingsprosessene nøye de siste åra.

– Den kritikken er allmenngyldig. Med det sagt kan jeg jo si at jeg mener Elstad vil være et solid bidrag til bispekollegiet, med en særdeles relevant teologisk kompetanse.

– En tapt ressurs

Ifølge Rasmussen kan Elstad «mer enn nesten alle i landet» om nyere norsk kirkehistorie, kirkeordning, tradisjon og forholdet mellom kirka sentralt og lokalt. For det norske bispekollegiet ville han her kunne være en svært viktig ressurs, mener Rasmussen.

Rasmussen viser også til at Elstad har vært både nevnt, intervjuet og nominert i flere tilsettingsprosesser de siste åra. Han betegner det som «spesielt» at kirka ikke vil benytte anledningen til å nominere ham igjen i denne omgangen.

– Det er selvfølgelig fint for teologifaget å ha ham ved Universitetet i Oslo, hvor han får gitt mye, men når Elstad nå er motivert for å stille til valg igjen i Sør-Hålogaland der han også kommer fra, burde han etter mitt syn være en meget sterk kandidat.

---

Bispevalget i Sør-Hålogaland

  • I februar annonserte Ann-Helen Fjeldstad Jusnes at hun går av som biskop i Sør-Hålogaland bispedømme, etter flere måneders kreftsykdom.
  • I den første, helt åpne nominasjonsrunden ble det foreslått 85 kandidater til embetet.
  • Disse forslagene ble siden behandla av Sør-Hålogaland bispedømmeråd, som 4. mai offentliggjorde sin liste over nominerte kandidater.
  • På lista over bispedømmerådets nominerte sto Tom Sverre Bredal-Tomren, Olav Rune Ertzeid, Kristine Sandmæl, Anne Bergljot Skoglund og Svein Valle.
  • Ifølge reglementet for tilsetting av biskoper kan lista suppleres dersom et kandidatur får støtte av minst 100 stemmeberettigete, fra minst tre prostier.
  • Som stemmeberettigete regnes i dette tilfellet faste medlemmer av bispedømmets 83 menighetsråd, 101 prester, øvrige vigslede ansatte (diakoner, kantorer og kateketer), samt 98 andre stemmeberettigede fra resten av landet (som i denne sammenheng regnes som ett prosti).
  • Fristen for å etternominere kandidater går ut 25. mai, klokka 15.
  • Etter dette vil det avholdes en rådgivende avstemning mellom de nominerte kandidatene, hvor fristen for å avgi stemme er satt til 17. august.
  • Bispemøtet vil deretter også levere sin innstilling, før den endelige avgjørelsen fattes av Kirkemøtet 21.–22. september.

---

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Religion