Religion

Kirkerådet har godkjent Klepps nye storstue

SAMLOKALISERING: Bygget har vært planlagt i sju år, og vil koste over 600 millioner kroner. Onsdag godkjente Kirkerådet planene om å samlokalisere ny kirke og rådhus i Klepp.

Planleggingen av ny kirke i Klepp starta allerede i 2009. Nå, 14 år seinere, er snart de siste brikkene på plass før utbygginga kan starte.

Onsdag sa Kirkerådet nemlig ja til forslaget om å samlokalisere den nye kirka og rådhuset i Klepp i Rogaland. I utgangspunktet var planen å bygge ei ny kirke i nærheten av den gamle, som har tjent soknet sida 1846.

I 2017 tok imidlertid saken ei ny vending da kommunestyret bestemte seg for å spørre Klepp kirkelige fellesråd om de ville bygge ei felles storstue i Kleppe sentrum.

Det takka fellesrådet ja til.

L2 arkitekter og KOHT arkitekter vant konkurransen om å tegne det nye samlokaliserte rådshuset og kirken i Klepp

Sprengte kostnadsrammer

Sida har prosjektet vært gjennom både opp- og nedturer.

I 2021 vant arkitektselskapene L2 og Koht arkitekter konkurransen om å tegne det nye felleshuset.

Jærbladet, som har fulgt saken tett de siste åra, meldte da at bygget hadde en estimert prislapp på 420 millioner kroner. Etter planen skulle bygget ferdigstilles i 2025.

Sida den gang har kostnadskalkylen økt jevnt og trutt, samtidig som utbyggingsplanen har blitt forskjøvet med ett år.

Ifølge Kirkerådets sakspapirer beregnes i dag sluttsummen til å lande på 613 millioner kroner. Av disse forventes fellesrådet å bidra med 8 millioner kroner fra sin egenkapital.

Lokal motsand

I takt med kostnadsutviklinga har også den lokale motstanden mot prosjektet økt.

Slik kan kirketårnet i Klepp bli seende ut. L2 arkitekter og Koht arkitekter

I en spørreundersøkelse utført av InFact tidligere i mai svarte 59,8 prosent av respondentene at de var imot prosjektet. Undersøkelsen ble utført på oppdrag fra Jærbladet. Flere har også vært kritiske til samlokaliseringa på prinsipielt grunnlag.

I Kirkerådets vedtak kommer det blant annet fram at fellesrådet gir dispensasjon fra kirkeordningas krav om at 10 prosent av soknets medlemmer skal få plass i kirka.

Klepp kommune ble i 2020 kåret til «Norges mest kristne kommune» i ei uhøytidelig kåring utført av Vårt Land. Av kommunens 11.000 medlemmer er hele 7.900 medlemmer av Den norske kirke. Det nye kirkebygget vil imidlertid «kun» romme 470–500 mennesker.

Les mer om mer disse temaene:

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion