Religion

Advarer regjeringen mot å senke seksuell lavalder

SEX: Et utvalg anbefaler regjeringen å senke den seksuelle lavalderen i Norge fra 16 til 15 år. Ungdom etterspør klare rammer og grenser, sier Den norske kirke.

Rett før nyttår leverte Straffelovrådet – også kalt Seksuallovbruddsutvalget – sin utredning der de blant annet foreslår å senke den seksuelle lavalder fra 16 til 15 år.

Det advarer nå Den norske kirke (DNK) regjeringen mot å gjennomføre. Høringssvaret til DNK er en av flere saker som er oppe på Kirkerådsmøtet denne uken. Møtet holdes onsdag og torsdag.

«Kirkerådet tror ikke det er godt å legge større ansvar på barn og unge. Den norske kirke erfarer også at mange unge forteller om grenseoverskridende handlinger og overgrep. Kirkerådet vil fremheve at en seksuell lavalder på 16 år innebærer at det i lovverket ligger et vern av den enkelte.», står det i høringssvaret fra kirken.

Straffelovrådet har gått gjennom straffelovens bestemmelser om seksuelle krenkelser, og har kommet med flere forslag til endringer av straffeloven. Blant annet anbefaler de også å avkriminalisere sexkjøp.

Utredningen er på høring, og over fem hundre organisasjoner, stiftelser, offentlige instanser og enkeltpersoner har sagt sin mening.

Flere kristne organisasjoner svarer

I tillegg til Den norske kirke har blant annet også Ungdom i oppdrag, Norsk Luthersk Misjonssamband Ung og NMSU, barne- og ungdomsorganisasjonen til Det Norske Misjonsselskap sendt inn høringssvar. De skriver alle at de slutter seg til Kirkerådet sitt høringssvar.

Kirkerådet legger blant annet vekt på at behovet for å beskytte barn og ungdom må veie tyngre enn hensynet til ungdoms autonomi, noe som Straffelovrådet har lagt vekt på i sin utredning.

Tvert imot erfarer Den norske kirke i mange sammenhenger at ungdom etterspør klare rammer og grenser.

—  Høringssvar fra Kirkerådet i Den norske kirke

Rådets leder, jussprofessor Linda Gröning, har sagt til NRK at terskelen for å straffe seksuell omgang uten samtykke også skal senkes, og at barn helt opp til 18 år skal ha et sterkere vern mot seksuell utnyttelse.

– De foreslåtte endringene vil styrke vernet av den seksuelle selvbestemmelsesretten, både for voksne og barn, sa Gröning til NRK.

Den norske kirke på sin side sier de savner en «mer overbevisende argumentasjon knyttet til hvorfor det for eksempel er slik at hensynet til de barna som er modne nok til å utøve sin seksualitet skal veie tyngre enn behovet for å beskytte de barna som ikke er det».

– Ungdom etterspør klare rammer og grenser

Kirken stiller også spørsmål ved noe de opplever som et uuttalt premiss i utredningen, nemlig hva begrepet «frihet» innebærer.

«Dette synes som at dette forstås som fravær av grenser og regler, og hvor en stadig liberalisering og autonomi følgelig anses som utelukkende goder».

Blant annet skriver DNK at deres erfaring er at mange ungdommer eller verken ønsker eller etterspør mer frihet, som forstått i fravær av rammer og regler.

«Tvert imot erfarer Den norske kirke i mange sammenhenger at ungdom etterspør klare rammer og grenser».

KFUK-KFUM: – En svekking

Også KFUK-KFUM har også levert et høringssvar. Også de er skeptiske til forslaget om å senke den seksuelle lavalderen med ett år.

«Den seksuelle lavalder er et vern samfunnet som fellesskap er enig om å gi barn og unge. En senking av den seksuelle lavalder må slik ansees som en endring og svekking av vernet barn og unge i dag har», skriver barne- og ungdomsorganisasjonen.

---

Forslag rundt seksuallovbrudd

Blant forslagene fra Straffelovrådet:

  • Ny bestemmelse som rammer seksuell omgang uten samtykke, og som innebærer en prinsipiell utvidelse av straffansvaret.
  • Rådet anbefaler at den seksuelle lavalder settes ned til 15 år, og at barn som nærmer seg seksuell lavalder gis større rom for å utforske egen seksualitet i samhandling med jevnaldrende.
  • Rådet foreslår å fjerne minstestraffene i seksuallovbruddskapitlet.
  • Rådet foreslår å avkriminalisere kjøp av seksuelle tjenester.
  • Rådet foreslår også å utvide vernet mot seksuell utnyttelse av barn i en særlig sårbar situasjon
  • Alle rådenes forslag og anbefalinger var enstemmig vedtatt av rådet.

---

Les mer om mer disse temaene:

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion