Religion

Menighet forundret over at Mirvahabi ikke blir trodd: – Jeg er litt i sjokk

KONVERTITT: Utlendingsnemnda mener Ali Mirvahabis kristne tro ikke vil gjøre ham utsatt for forfølgelse i Iran. Menigheten Filadelfia Drammen vil se hvordan de kan hjelpe ham. – Vi opplever manglende kompetanse fra UDI og Une i trossaker, sier leder i Pinsebevegelsen, Øystein Gjerme.

Iranske Ali Mirvahabi Namin fikk i slutten av april avslag på klagen til Utlendingsnemnda (UNE), og har dermed ikke oppholdstillatelse i Norge. Utreisedatoen var i vedtaket satt til 17. mai.

– Jeg er litt i sjokk, sier Gunhilde Brun-Pedersen, administrativ leder og eldste i Filadelfia Drammen.

Gunhilde Brun-Pedersen er administrativ leder og eldste i Filadelfia Drammen.

Ledelsen i menigheten der Ari Mirvahabi og kona Mohadeseh Peyvandii har vært aktive i flere år, skal ha et møte i nær framtid. Der regner Brun-Pedersen med at Mirvahabis sak blir et tema.

– Vi må snakke om dette og hva vi kan gjøre. Jeg blir litt lammet, sier Brun-Pedersen.

Mirvahabi har vært en del av Filadelfia Drammen i flere år og alltid vært en del av gudstjenestene, ifølge Brun-Pedersen. Han er med i vertskapsteamet, og har også hjulpet til som frivillig på Evas Matkasse, et diakonalt arbeid menigheten driver der 120 familier hver mandag kommer for å hente en kasse mat.

Øystein Gjerme: – Trist

– Det er trist at Ali ikke blir trodd. Og jeg stiller meg uforstående til Utlendingsnemndas vurdering, sier Øystein Gjerme, leder i Pinsebevegelsen til Vårt Land.

– Spesielt fordi Filadelfiakirken han har vært aktiv i over flere år har forklart seg godt. Vi hadde håpet at det ville bli tillagt større vekt.

Gjerme understreker at han kun kjenner saken fra mediene.

Øystein Gjerme

– Une mener Mirvahabis aktivitet «fremstår som beskjeden, og at det ikke er grunn til å tro at han er i iranske myndigheters søkelys.» Hva tenker du om det?

– Han sier jo selv hva han har vært med på, og viser til hva andre som har hatt lignende art og omfang på sin kristne aktivisme opplever. Og vi hadde håpet at han skulle bli trodd på det.

Vi håper at kompetansen og innsikten som finnes i Kirke-Norge, om troens plass og motkreftene det utløser i enkelte regimer, lyttes mer til av norske myndigheter

—  Øystein Gjerme, leder i Pinsebevegelsen

– Kommer Pinsebevegelsen sentralt til å engasjere seg noe i denne saken?

– Vi står i solidaritet med ledelsen i Filadelfia-kirken i Drammen, og kan bidra dersom de ønsker bistand fra hovedkontoret i Oslo, sier Gjerme.

– Opplever manglende forståelse

Gjerme forteller at representanter fra kirkelandskapet i Norge gjennom flere år har vært i aktiv dialog om konverteringssaker med UDI og Une.

– Fordi vi opplever manglende vilje, forståelse og kompetanse i trossaker. Kompetansen deres bør fortsatt heves noen hakk.

Samtidig opplever han at UDI og Une har tatt til seg læring de siste årene.

– Og vi håper at kompetansen og innsikten som finnes i Kirke-Norge, om troens plass og motkreftene det utløser i enkelte regimer, lyttes mer til av norske myndigheter.

– Skjønner meg ikke helt på UDI

Hakon Kristoffersen er også medlem av eldsterådet i menigheten, og har vært nærmest en farsfigur for Marvahabi Namin siden han og kona kom til menigheten.

– Jeg føler jeg kjenner Ali. Han virker troverdig. Så sier UDI det ene og andre og at papirene hans ikke stemmer. Man blir litt maktesløs til slutt, sier Kristoffersen.

Han er svært bekymret for Mirvahabi. Iraneren hadde arbeidstillatelse og fast jobb. I vedtaket fra 26. april avslår Une Mirvahabis klage på avslaget på asylsøknaden til Utlendingsdirektoratet (UDI). Dermed fratas han også arbeidstillatelsen.

– Jeg skjønner meg ikke helt på UDI. Kan hende er det noe jeg ikke vet, sier Kristoffersen.

Hadde forventet et annet utfall

Kristoffersen forteller at en annen papirløs flyktning med tilknytning til menigheten denne uka fikk oppholdstillatelse i Norge etter 20 år.

– Nå er det vel på tide å ha en ny sak å jobbe med.

– Vil det bli aktuelt for menigheten å hjelpe Mirvahabi hvis han velger å bli?

– Ja, det tipper jeg. Det er en underskriftskampanje også på nettet nå, som vi jobber med å få spredt. Det er små ting som rører seg. Vi håper jo. Men jeg trodde at det skulle være et helt annet resultat, i hvert fall når du kommer til en siste instans som Une. Kona har fått oppholdstillatelse, sier Kristoffersen.


Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Tove Bø

Tove Bø

Tove Bø er vaktsjef i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion