Religion

Ansgar Bibelskole har nedbemannet. Misjonskirken vil jobbe for at skolen har en framtid

BIBELSKOLE: Ansgar Bibelskole har nedbemannet på grunn av økonomiske problemer. Misjonskirken vil at skolen skal fortsette å være et sted hvor elever finner sitt trosgrunnlag.

– Vi vil at Ansgar skal fortsette å være et sted der unge møter Jesus Kristus, skriver Siri Iversen i en e-post til Vårt Land. Hun er generalsekretær i Misjonskirken Norge, som er eier av Ansgarkonsernet.

Kristelig Pressekontor kunne 27. april melde at bibelskolen nedbemannet. De ansatte hadde blitt informert om at det kom en nedbemanning på et møte 15. mars, og dette ble satt til verks mandag 24. april.

– Nedbemanningsprosessen er nå gjennomført, og kun 0,65 stillinger blir sagt opp helt, mens andre ansatte som er blitt nedbemannet, har fått tilbud om ledige stillinger de er kvalifisert for andre steder i Ansgarkonsernet, skrev rektor Ingunn Folkestad Breistein i en epost til Vårt Land da nedbemanningen ble kjent.

Ansgarkonsernet består av Ansgar Bibelskole og Ansgar Høyskole. Bakgrunnen for nedbemanningen er dårlig økonomi som følge av lavt elevtall for fjerde år på rad, og kutt i tilskudd til bibelskolene. Høsten 2022 ble det vedtatt av regjeringen med SV at tilskuddet fra staten kuttes med 13 prosent, som vil si at skolene mister 14.000 kroner per elev fra og med høsten 2023.

Hadde ikke vært pastor uten

– Ansgar Bibelskole har en uvurderlig betydning for vårt kirkesamfunn. Det er mange som i løpet av et år på bibelskolen opplever et kall til tjeneste, og fortsetter sitt utdannelsesløp ved Ansgar Høyskole, skriver Iversen i en e-post.

Hun trekker fram alle vitnesbyrdene fra enkeltelever som det viktigste:

– Enkeltelever har fått en levende relasjon med Jesus Kristus etter et bibelskoleår.

Et av disse vitnesbyrdene kommer fra pastor i Misjonskirken Bryne, Thomas Aas Pedersen, som skriver om sin opplevelse i Vårt Land 28. april.

«Jeg gikk med et «bitte lite» pastorkall da jeg gikk inn dørene på skolen. En liten uke gikk det før det kallet var bekreftet, og jeg kjente at dette blir et viktig år for meg!», skriver han i kommentaren.

.

Han forteller om hvordan Ansgar Bibelskole ble et vendepunkt i livet:

«For min del har Ansgarskolen hatt avgjørende betydning. For liv og tjeneste, og jeg hadde ikke vært pastor i dag hvis det ikke var for Ansgar Bibelskole».

Aas Pedersen avslutter kommentaren med et håp om at punktum ikke er satt.

«Jeg håper av hele mitt hjertet at siste ord ikke er sagt i denne saken. Jeg håper det fortsatt kan være mulighet for å snu, så Ansgar Bibelskole fortsatt skal være en arena hvor unge mennesker sendes ut til liv og tjeneste!»

Fokuserer på omsorgen for elever og de som har mistet jobben

Iversen skriver at Misjonskirken følger utviklingen av saken med stort engasjement.

– Det er ikke første gangen at elevtallet på bibelskolen har beveget seg. Vårt fokus er nå derfor omsorgen for de som har mistet sin jobb, for de elevene som er der nå og ikke minst de som kommer til høsten.

Misjonskirken vurderer fortløpende hvilke tiltak de kan bidra med, og Iversen trekker fram at de allerede har bidratt betydelig økonomisk.

– Både Misjonskirken og UNG ønsker å være med på å øke rekrutteringen. Vi arbeider for at Ansgar Bibelskole også i framtiden skal være et sted der unge mennesker møter Jesus, finner sine gaver og får et trosgrunnlag for hele livet.


Idun Kjøl Wiig

Idun Kjøl Wiig er tilknyttet Vårt Lands nyhetsavdeling som journalist.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion