Religion

Så mye gjeld sitter Filadelfia Kristiansand igjen med etter Q42-salget

FILADELFIA KRISTIANSAND: Filadelfia Kristiansand gikk nær konkurs med sin satsing på kongressenteret Q42, men ble reddet av investorer. På årsmøtet i går presenterte de sluttregnestykket for menigheten.

Søndag kveld fikk menigheten i Filadelfia Kristiansand presentert sluttregnestykket for salget av kongressenteret Q42.

– Det er gjort en god rydding i hele konsernet. Mye gjeld er ettergitt og Q42 er solgt ut. Det menigheten nå sitter igjen med av gjeld, er mellom 18 og 20 millioner kroner, sier Hilde Lunde, administrerende leder i Filadelfia Kristiansand.

I flere år påførte Q42 millionunderskudd til konsernet til Filadelfia Kristiansand, noe som har ført dem til randen av konkurs. Men i slutten av oktober i 2022 dukket en uventet løsning opp: En ikke-navngitt «gruppering av bekjente og venner av huset» har reist en egenkapital på 60 millioner kroner, skrev menigheten i en pressemelding – og kalte det «et guddommelig under».

31. januar i år ble det kjent hvem eierne er, og 1. februar overtok de bygget.

Grunn til videre drift

Selv om menigheten i dag har gjeld på nærmere 20 millioner kroner, ser de fortsatt grunn til videre drift, opplyser Lunde.

– Vi sitter igjen med eiendommer som i det minste tilsvarer gjelden, sier hun.

Menigheten har blant annet et bygg som ligger på Landeskogen i Bygland kommune. Her har menigheten drevet rusomsorg gjennom Filadelfia Omsorgssenter. I tillegg har de en vanlig leilighet og 8 omsorgsleiligheter i Q42.

– Hvis vi hadde solgt dette, så hadde vi fått dekket gjelda. Menigheten er derfor i en helt annen situasjon nå enn tidligere, sier Lunde.

Årsmøtet/menighetsmøtet til Filadelfia Kristiansand, torsdag 7. april. Her like før det lukkede møtet startet.

Ryddejobb i selskaper

Menighetens eiendomsselskap, Krikon Eiendom AS, hadde i oktober i fjor en gjeld på rundt 90 millioner kroner til Eiendomskreditt, som var første prioritets pantelånetaker i Q42.

– Det viktigste for menigheten var å ikke ha noen forpliktelser til Eiendomskreditt. Med salget til de seks investorene ble denne gjelden slettet, forteller Lunde.

Den administrerende lederen opplyser at de framover vil fortsette ryddingen i konsernets selskap. I februar begjærte et av datterselskapene til Filadelfia Kristiansand-konsernet seg selv konkurs. Menigheten er også i sluttforhandlinger med en interessent om salg av Q42 Media AS, opplyser hun.

– Hvor mye har dere tapt totalt i satsingen på Q42?

– Vi har ikke regnet eksakt på dette, men det er jo mange titalls millioner kroner som har gått tapt.

Etter at den økonomiske opprydningen som er satt i gang er gjennomført, vil konsernets samlede gjeld være redusert med rundt 180 millioner kroner, opplyser menigheten.

– Gryende optimisme

– Hvordan opplevde du at stemningen var blant medlemmer på årsmøtet i går?

– Vi opplever en gryende optimisme. Konsernstrukturen og alle tall har vært vanskelig å forstå for menigheten tidligere. Nå blir den mer oversiktlig. Vi kommer også til å gjøre endringer i vedtektene.

– Når dere samler inn kollekt framover, går alt til nedbetaling av gjeld?

– Noe gjør det. Noen smålån betaler vi foreløpig bare renter på, andre lån betaler vi både avdrag og renter på. De neste tre årene blir det fokus på å nedbetale dem.

Ikke aktuelt med analyse

Såkalte tiltaler fra Gud, eller profetier, har vært en del av grunnlaget for byggingen av Q42.

«I de 23 årene som Q42 har vært under planlegging og bygging, har profetiene hatt en helt avgjørende betydning», skrev Øyvind Valvik, tidligere hovedpastor i Filadelfia Kristiansand, i boka «Guidet av Gud» fra 2017, ifølge Dagens anmeldelse av boka.

I den forteller Valvik blant annet hvordan en profeti når ledelsen, deretter blir tatt inn i et menighetsmøte og blir en del av en demokratisk prosess.

Terje Hegertun, professor i teologi ved MF vitenskapelig høyskole, uttalte til Vårt Land i november i fjor at det helt sikkert er mye å lære av det Filadelfia Kristiansand har vært gjennom. Han håper derfor at det blir tatt initiativ til at hele sakskomplekset blir gjenstand for en analyse og vurdert både økonomisk og teologisk, og at en slik rapport blir gjort tilgjengelig for alle.

– Kan det bli aktuelt?

– På nåværende tidspunkt er ikke det aktuelt. Vi tar selvfølgelig lærdom av det som er gjort, men å dra i gang en stor analyse tror jeg ikke vi gjør. Men vi ønsker å foreta en undersøkelse i menigheten av hvordan trivselen er og hvordan de opplever å gå i menigheten. Framover ønsker vi også å tiltrekke oss ulike ressurspersoner, både innen teologi, økonomi og kommunikasjon. Vi jobber med en bredere involvering av menigheten.

---

Filadelfia Kristiansand

  • Menigheten Filadelfia Kristiansand eier aksjeselskapet Filadelfia Kristiansand AS, som har flere datterselskaper, blant annet Krikon Eiendom AS og Kristiansand Kongressenter AS. Kongressenteret driver utleie av lokalene i bygget Q42.
  • I 2016 ble bygget Q42 fullført til en kostnad på 600 millioner kroner. Q42 består av leiligheter, hotell og kombinert konferansesenter og forsamlingslokale for menigheten.
  • Utleievirksomheten har gått med kraftig underskudd siden begynnelsen.

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion