Religion

Førstekandidat i Frimodig kirke: – Må skape rom for de som står for ‘klassisk kristendom’

KIRKEVALG: Andreas Holm er førstekandidat på Frimodiges valgliste i Agder og Telemark. Da han spurte andre potensielle kandidater om å stille, viste det seg at flere ikke lenger tilhører Den norske kirke.

Under kirkevalget i Den norske kirke (DNK) til høsten vil det for første gang stille tre lister til valg – i tillegg til de lokale nominasjonskomiteenes lister. Frimodig kirke er nykommeren. De bestemte seg først i fjor for å stille til valg.

På toppen av Frimodig kirkes liste i Agder og Telemark finner man bibelskolelæreren Andreas Holm.

– Det er spennende å være førstekandidat. Hvis vi vinner, er det jo en stor sjanse for at førstekandidatene kommer inn. Det er en stor mulighet, og jeg er takknemlig for tilliten, sier Holm, som er lærer på Bibelskolen i Grimstad.

Vårt Land møtte ham utenfor Storsalen i Oslo lørdag under Frimodig kirkes årsmøte og årskonferanse. På årsmøtet ble det blant annet diskutert hvordan man skulle mobilisere til kirkevalget 2023.

Holm forteller selv at han ønsker å bidra til å skape rom for konservative standpunkt i kirken, og antyder at arbeidet med å fylle den lokale valglisten, viste at det er behov for at noen tar den kampen.

Ønsker påvirkning

Holm er oppvokst i Den Svenska Kyrkan. Har har tidligere stilt til valg for Frimodig kirke i Sverige, men han har ikke stilt til valg i Norge før.

– Hvorfor stille nå?

– Det handlet en del om livssituasjonen min. Jeg begynte i en ny jobb i Grimstad for et halvt år siden, og blir her en stund. Jeg er også i en alder hvor jeg har fått en del erfaring, både som prest og når det kommer til generell livserfaring.

Holm er ordinert prest og tidligere kapellan.

– Jeg føler en sterk identitet til kirken og jeg ser mange muligheter for den. Den er viktig for samfunnet. Jeg tror det er en god ting å kunne være med å bygge en kirke og påvirke den i en god retning.

En av hans kampsaker er å jobbe for den lokale kirken.

– Jeg vil jobbe for at lokalmenighetene får en stor selvstendighet og handlingsrom. Det er lokalt at folk er engasjert. I de senere år har de sentrale ledd i kirken, slik som Kirkens hus og Kirkeråd, fått mye makt. Jeg tenker det er viktig å desentralisere kirken i større grad.

– Mange av de vi har spurt som er rundt min alder, har valgt å gå til andre kirkesamfunn. Det burde være uroende for mange i kirken. Vi burde ha disse med slik at de kan bidra i kirkens oppdrag

—  Andreas Holm

– Burde uroe mange i kirken

Holm sier at han har tatt kontakt med andre om å stille til valg for Frimodig kirke i Agder, men i prosessen fant han ut at flere av de potensielle kandidatene har forlatt DNK. Noen skal ha gått over til andre kirkesamfunn, ifølge Holm.

– Mange av de vi har spurt som er rundt min alder, har valgt å gå til andre kirkesamfunn. Det burde være uroende for mange i kirken. Vi burde ha disse med slik at de kan bidra i kirkens oppdrag, sier Holm.

Bibelskolelæreren kommer med en oppfordring:

– Vi må skape rom for de som står for det jeg kaller klassisk kristendom. Man snakker om at det skal være rom for flere syn, men vi ser at det er flere stemmer som har forsvunnet fra DNK.

Frimodig kirke har blant annet markert seg som motstandere av dagens valgordning, og har et konservativt standpunkt i for eksempel spørsmål om likekjønna ekteskap og reservasjonsrett for prester som ikke anerkjenner kvinners prestetjeneste.

– Hvis kirken kan stå også for mer konservative standpunkt, så kan de som har det, føle at de kan være en del av kirken og da også føle entusiasme for kirken, sier Holm.

---

Frimodig kirke

  • Frimodig kirke ble dannet som en konsekvens av at Kirkemøtet i 2016 åpnet opp for likekjønnet ekteskap.
  • Stiller liste til kirkevalget. Det gjør også Åpen folkekirke og Bønnelista.
  • Hittil har organisasjonen karakterisert seg selv som et nettverk som gir «støtte, veiledning og frimodighet til ansatte og frivillige medarbeidere som vil stå fast på kirkens klassiske tro».
  • Har som mål å støtte medlemmene i deres kristne oppdrag gjennom bygging av regionale nettverk, og gi råd og veiledning i utfordrende situasjoner.
  • I 2022 vedtok organisasjonen å stille liste til Kirkevalget i 2023.

---

Mener det er rom for konservative

Førstekandidaten på Åpen Folkekirkes valgliste i Agder og Telemark, Terje Damman, er ikke enig i at det ikke er rom for konservative i kirken i dag. Tvert imot.

– Det har virkelig vært rom for de som har hatt konservative standpunkt, både tidligere og nå. Det er de som har liberale standpunkter som ikke har hatt rom. Det har bedret seg, men det er enda langt igjen, sier Damman til Vårt Land.

– Er det trist å høre at medlemmer har følt behovet for å forlate kirken, slik som Holm sier?

Det er i så fall ikke bare snakk om konservative, men like mye liberale som forlater kirken. Totalt sett er medlemsutviklingen negativ. Det er folk som forlater kirken, men jeg vet ikke hva slags ståsted de har.

Damman sier at Åpen Folkekirke lokalt i Agder og Telemark ikke har hatt problemer med å få kandidater til å stille til valg:

– Jeg har ikke sittet i nominasjonskomiteen, men vi har fått en liste på 15 kandidater, så det har ikke vært en utfordring for oss, forklarer Damman.

Andreas Holm. Frimodig kirke.

– Tenkt lenge på det

På lista til Frimodig i Agder og Telemark er det ti kandidater. Andreas Holm sier at han har tenkt mye på å gå inn i det til tider tøffe debattklimaet om Den norske kirke.

– Det har vært mye nå når det kommer til bispedømmeråd og kirken generelt, som jeg tror mange synes er vanskelig. Det er lekkasjer og det er trøkk fra mediene, særlig mot de som står for mer konservative standpunkt. Men det handler også om hvordan man omtaler hverandre i for eksempel bispedømmeråd. Jeg har tenkt på dette, men landet på at dette er så viktig at jeg vil gå inn i det, sier han.

– Jeg ønsker å bidra til at man kan møte hverandre med omsorg og respekt selv om vi er uenige. Selv om spørsmål om hvordan kirken skal være, handler om politikk, så er det forskjellig fra politiske valg. I kirken er enhet og kjærlighet til hverandre noe vi skal streve etter og da tror jeg er viktig i for eksempel valgkamp at man ikke bare søker forskjeller og konfrontasjon.

Vårt Land har ikke lykkes å komme i kontakt med kirkerådsleder Kristin Gunleiksruud Raaum.

Les mer om mer disse temaene:

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion