Religion

Metodistkirken sier nei til likekjønnet vigsel

METODISTKIRKEN: Sentralkonferansen, med representanter fra Norge og 14 andre land, avgjorde lørdag om man kan åpne opp for likekjønnet vigsel og ordinering av homofile.

Sentralkonferansen, som er det øverste nivået i United Methodist Church (UMC), innkalt til ekstraordinært møte.

Norge var ett av 14 land som blant annet skulle ta stilling til om nasjonale metodistkirker kan gjøre lokale tilpasninger i spørsmål om likekjønnet vigsel. Et annet punkt handlet om å åpne opp for ordinering av homofile. På møtet ble det bestemt at det ikke vil åpnes for noen av delene.

Det var Estland og landene fra Eurasia som avgjorde avstemningen i konservativ retning, skriver Dagen, som omtalte saken først.

Den norske delen av metodistkirken har felles sentralkonferanse med Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Sverige, Moldova, Ukraina, Belarus, Kasakhstan, Russland, Usbekistan, Tadsjikistan og Kirgisistan.

Det har i flere år vært en debatt i den globale metodistkirken og i Metodistkirken i Norge om samlivssyn. Siden 2019 har Metodistkirken i Norge gått inn for at homofile skal kunne gifte seg og bli ordinert til geistlige stillinger i kirka.

Ettersom dette strider mot læregrunnlaget til United Methodist Church (UMC), vier ikke Metodistkirken homofile, og homofile prester blir ikke ordinert.

---

Metodistkirken i Norge

  • Protestantisk kirkesamfunn som hører til den internasjonale metodistkirken United Methodist Church.
  • 46 menigheter og i overkant av 11.000 medlemmer.
  • Praktiserer barnedåp.ea
  • Har en avtale med Den norske kirke om gjensidig anerkjenning av hverandres dåp, nattverd og embete.
  • Kilde: metodistkirken.no, snl.no

---

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion