Religion

Han fikk Dagbladet felt for brudd på god presseskikk

PRESSEETIKK: Pressens faglige utvalg har felt Dagbladet for brudd på god presseskikk i en sak om Kristi Åpenbaringsmenighet som kjøpte eiendom ved marinebase i Bergen.

Dagbladets artikkel om den russisk-ortodokse Kristi Åpenbaringsmenighet fikk kraftig kritikk fra medlemmene i Pressens Faglige Utvalg (PFU) under PFU-møtet onsdag 1. mars.

– Ekstremt mistenkeliggjørende, sa Stein Bjøntegård, som representerer redaktørene i PFU, ifølge Journalisten.no

– Jeg liker ikke uryddigheten. Det er masse spekulasjoner, sa utvalgsmedlem Nina Fjeldheim under behandlingen, ifølge Medier24.

Pressens selvdømmeordning landet på å felle Dagbladet på punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten, som handler om kontroll av opplysninger.

Å kalle alle i menighet ‘russerne’ er helt uakseptabelt

—  Ukrainsk prest i den russisk-ortodokse menigheten

«Utsikten er ubehagelig god»

Artikkelen i Dagbladet hadde tittelen «Dagbladet avslører: Russere kjøpte eiendom ved marinebase». Denne tittelen var én av mange ting klager mente var feil. Klager er prest i den russisk-ortodokse menigheten. Han er selv ukrainer.

«Så å kalle alle i menighet ‘russerne’ er helt uakseptabelt. Særlig å gi sånn kallenavn til ukrainer som er på flukt fra krigen som Russland startet mot hjemlandet deres og mitt», skriver han i klagen.

I artikkelen omtaler Dagbladet hvordan den russisk-ortodokse menigheten kjøpte et bedehus med «fullt utsyn til Norges viktigste marinebase, Haakonsvern».

Videre har de blant annet intervjuet en forsker fra Sjøkrigsskolen som uttaler at «utsikten er ubehagelig god» og at «det kan være en mulighet for at slike bygg blir brukt til noe annet enn religiøse formål. Men jeg har ikke noe grunnlag for å si at det skje her».

Videre nevner hun ulike tiltak som kan bli gjort fra menighetens eiendom: «man kan forstyrre signaler, kanskje avlytte signaler, man kan styre droner derfra, man kan tilby overnatting til folk som kartlegger området. Det er et vidt spekter av kartleggingsaktivitet og mulige forstyrrelser som kan utøves fra en sånn type base.»

Hun uttaler også at hun er skeptisk til at menigheten flyttet til bedehuset som ligger på Søreide for fem år siden.

– Forstår at menigheten føler seg mistenkeliggjort

I sin uttalelse understreker PFU ifølge Journalisten.no at Dagbladet var i sin fulle rett til å stille kritiske spørsmål om kjøpet av bedehuset, og at «de sikkerhetspolitiske spørsmålene som artikkelen reiste, hadde offentlig interesse.»

Likevel skriver PFU at de forstår at menigheten føler seg mistenkeliggjort og at «artikkelen skapte utvilsomt inntrykk av en menighet som kan spionere for Russland på det norske forsvaret».

I sin konklusjon sier utvalget at artikkelen er i et presseetisk grenseland men at de mener det er «kritikkverdig at kontrasten mellom prestens Russland-motstand og det kritiske søkelyset på eiendomskjøpet hverken er problematisert eller hensyntatt i artikkelen».

Vårt Land omtalte også saken da den først kom, og refererte til Dagbladet.Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion