Religion

Bispemøtet ønsker avvigslingsliturgi for kirkebygg

AVVIGSLING: Bispemøtet går inn for at Den norske kirke skal utarbeide en egen liturgi for avvigsling av kirker. Terskelen for å avvigsle kirker bør likevel være høy, mener preses Olav Fykse Tveit og biskop Kari Mangrud Alvsvåg.

Under Bispemøtet som ble avholdt 13.–16. februar, vedtok biskopene at «det er behov for en liturgi for avvigsling av kirker».

Spørsmålet om hvorvidt det bør utarbeides en egen liturgi for å avvigsle kirker som tas ut av bruk, har blusset opp i Den norske kirke med ujevne mellomrom de siste åra.

I midten av februar tok kirkerådsmedlem Therese Egebakken til orde for å avvigsle Jakob kirke i Oslo etter at kirka, som i dag driftes som en kulturkirke i regi av Kirkelig Kulturverksted, var vertskap for Queer Spirit-festivalen.

Utover å være kritisk til at festivalen var ei feiring av skeiv spiritualitet, reagerer Egebakken på at kulturkirka slipper til trosuttrykk fra andre religioner, og ofte gir rom til kulturarrangementer som «står langt fra det kristne budskapet».

Olav Fykse Tveit i gravferda til Rosemarie Köhn

Preses Olav Fykse Tveit er positiv til utarbeidelsen av en egen av avvigslingsliturgi, men mener terskelen for å avvigsle kirker burde være høy:

– Det må foreligge et tydelig signal på at bygget ikke skal brukes som kirke i uoverskuelig fremtid, sier Fykse Tveit.

---

Bispemøtet

  • Bispemøtet er et lovfestet sentralkirkelig organ som har til oppgave å samordne de gjøremål som tilligger de enkelte biskoper.
  • De tolv biskopene samles til bispemøte normalt tre ganger per år.
  • Bispemøtet ledes av preses, som er biskop i Nidaros bispedømme.
  • Bispemøtet har et arbeidsutvalg bestående av preses, visepreses og et tredje medlem. Bispemøtet har sekretariat i Kirkens hus.

Kilde: Den norske kirke

---

Bør brukes sparsommelig

Ifølge preses er det få eksempler i vår tid på at kirker som er tatt ut av bruk som soknekirker er blitt avvigslet. I byer og tettsteder er kirkene gjerne tatt i bruk av andre kirkesamfunn eller kristne organisasjoner.

– Torsdag ble det klart at kunstorganisasjonen Pride Art ønsker å gjøre Sofienberg kirke til et senter for skeiv kunst. Forstår du at folk mener kirker bør avvigsles før de benyttes til dette?

– Spørsmålet du stiller gjelder hva et vigslet kirkerom kan brukes til. Forskrift for regler for bruk av kirkene, vedtatt av Kirkemøtet, er rammen for hva kirkene kan brukes til. Det er ikke nytt at det er ulike meninger om konkrete arrangementer, svarer Fykse Tveit.

Kari Mangrud Alvsvåg tar over som biskop i Borg etter Atle Sommerfeldt. Foto: Geir A. Carlsson / Fredriksstad Blad / NTB

Kari Mangrud Alvsvåg, biskop i Borg bispedømme, er enig med Fykse Tveit i at en eventuell avvigslingsliturgi kun bør benyttes dersom kirka tas helt ut av bruk.

Hun opplyser om at hun hadde permisjon fra Bispemøtet da spørsmålet ble diskutert, men at hun tror en formell avvigsling kan være et fint ritual i tilfeller hvor ei kirke skal selges, rives, eller på andre måter tas helt ut av bruk.

Takke for kirkebygget

Alvsvåg forteller at hun selv har én erfaring med å avvigsle et bygg. I dette tilfellet var det snakk om et bedehus som var blitt solgt og skulle tas i bruk som barnehage.

– Har du noen tanker om hvordan en slik liturgi burde utformes?

– For det første tenker jeg det er naturlig å takke for hva kirkebygget har gitt menigheten i evangeliets tjeneste. Og så synes jeg det er fint og passende å be for det som skje i bygget videre, dersom det ikke skal rives.

Videre sier Alvsvåg at det ofte kan knytte seg sorg til at kirka nå skal ut av bruk, og at dette også er en følelse som bør adresseres.

I tilfeller der hvor kirka går over til å benyttes som kulturkirke sier imidlertid Alvsvåg at hun er «for en raus og rommelig bruk av kirka». Hun mener at vigsla kirkerom ikke bør benyttes til politiske eller reint kommersielle formål, men er mer åpen for økumenisk og interreligiøs bruk av kirkerommet.

– Men her må man hele tida gjøre gode og gjennomtenkte vurderinger.

Les mer om mer disse temaene:

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion