Religion

Menneskerettsdomstol avviser klage fra ekskludert Jehovas vitne

JEHOVAS VITNER: Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har avvist klagen fra Gry Helen Nygård.

– Jeg forholder meg til konklusjonen. Den får jeg ikke gjort noe med. Men jeg hadde jo håpet at vi ville få en begrunnelse, sier Gry Helen Nygård.

Nygård ble ekskludert fra Jehovas vitner i 2018 etter at kirkesamfunnets interne domstol konkluderte med at hun hadde begått seksuell umoral. Selv mener Nygård at hun ble utsatt for en sovevoldtekt. Som følge av eksklusjonen mistet hun hele sitt sosiale nettverk, inkludert kontakten med sine to sønner.

For å få eksklusjonen opphevet har Nygård vært gjennom flere runder i det norske rettsapparatet, men tapte i Høyesterett i mai. Måneden etter klaget hun saken inn til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). Nå har hun fått svar på om de tar saken hennes:

– Klagen ble dessverre ikke tatt til behandling av EMD. Dette skjer uten at domstolen gir noen nærmere begrunnelse, opplyser advokatfullmektig Eirin Tinnesand ved advokatkontoret Schjødt, som har engasjert seg i saken til Nygård.

Ifølge Tinnesand er det vanlig at EMD ikke begrunner sine avslag.

2022.11.03 Oslo. Advokater fra Schjodt firma, Thomas Horn og Eirin Tinnesand, som skal forsvare pro-bono sak av en Jehovas vitne utsatt for overgrep.

– Kan vegre seg for å stå fram

Opprinnelig var det Rolf Furuli som skrev en klage på vegne av Nygård til EMD. Han er tidligere eldste i Jehovas vitner, og har tidligere tatt et internt oppgjør med toppledelsen i trossamfunnet. Blant annet har han kritisert deler av praksisen med ekskludering av medlemmer. Siden er han selv blitt ekskludert.

I november ble det kjent at advokatkontoret Schjødt har tatt over saken til Nygård, noe de har gjort gratis. I september sendte de inn en ny versjon av EMD-klagen.

– Denne saken er prinsipielt veldig viktig. Derfor ønsker vi å bidra med kompetansen vår, sa prosessfullmektig Thomas Horn ved advokatkontoret Schjødt til Vårt Land i vinter.

Eirin Tinnesand uttalte at det kan bli konsekvenser dersom dommen fra Høyesterett blir stående.

– Det kan føre til at folk særleg i konservative religiøse samfunn kan vegre seg for å stå fram med det de har opplevd, i frykt for represalier. Det vil gå på tvers av samfunnsmessige hensyn der vi ønsker at kvinner og menn kan stå fram med sine overgrepshistorier. Det er viktig for å oppklare denne form for overgrep, sa hun.

– Harmonerer med etablert praksis

Fabian Fond, informasjonsrådgiver for Jehovas vitners avdelingskontor i Skandinavia, skrev til Vårt Land i november at de er enige i avgjørelsen fra Høyesterett.

Han viste til dommen i Høyesterett, som blant annet slår fast at: «Religionsfriheten gir ikke noen rett til å bli medlem eller til å bli værende som medlem i et bestemt trossamfunn».

– Dette harmonerer med etablert rettspraksis ved den Europeiske Menneskerettighetsdomstolens Storkammer, skrev han.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion