Religion

Ekskludert fra Jehovas vitner – nå kan hun miste boligen sin

JEHOVAS VITNER: Gry Helen Nygård har vunnet to ganger og tapt like mange mot Jehovas vitner i norske rettssaler. Det har gitt henne millionbeløp i saksomkostninger. Nå risikerer hun å miste stedet hun bor.

– Jeg er sjokkert over at de vil å ta fra meg den lille rønna jeg sitter på, sier Gry Helen Nygård til Vårt Land.

Nygård forteller at hun en septemberkveld tidligere i høst fikk politiet på døra. Med seg hadde de en begjæring fra Ringerike, Asker og Bærum tingrett, på vegne av advokatselskapet hennes, Danielsen & Co.

Vårt Land har sett begjæringen, hvor advokatfirmaet krever at hytta hvor hun bor blir tvangssolgt.

Nygård sier til Vårt Land at Danielsen & Co vil ha dekket skyldig beløp på 810.000 kroner i advokatregninger fra rundene de har hatt i rettssystemet med Nygård som klient. Danielsen & Co skriver i en e-post til Vårt Land at beløpet ligger på omtrent 550.000 kroner.

Nygård ble ekskludert fra Jehovas vitner i 2018, da kirkesamfunnets interne domstol konkluderte med at hun hadde begått seksuell umoral. Selv har Nygård sagt at hun ble utsatt for en sovevoldtekt.

Som følge av eksklusjonen mistet Nygård hele sitt sosiale nettverk, inkludert kontakten med sine to sønner.

Hun gikk rettens vei for å få innpass i Jehovas vitner igjen. Etter seier i forliksrådet, tap i tingretten og seier i lagmannsretten, ble det til slutt tap i Høyesterett i mai tidligere i år.

Reagerer på høye regninger

Advokatfirmaet Danielsen & Co har representert Nygård i alle rettsinstansene.

Det var helt til firmaet etter hennes sigende overrasket henne med den rekordhøye regningen og tvangssalg av hytta. Dette er regninger som kommer i tillegg til allerede betalte advokatutgifter på omkring 700.000, ifølge Nygård. I tillegg har advokatfirmaet meddelt at de anser klientforholdet som avsluttet, opplyser hun.

– De mener de sendte et brev i juni der de, på bakgrunn av dommen i mai, ber meg om å betale de utestående advokatregningene som ligger på omkring 810.000 kroner. Jeg har aldri sett det brevet, og har heller ikke fått noen purringer, hevder Nygård.

– Så kommer de nå og krever tvangssalg av hytta, og sier at klientforholdet er over, fortsetter hun.

Hun reagerer på størrelsen på regningene.

– Jeg har aldri blitt fortalt at regningene kan komme opp i slike summer. Da hadde jeg aldri gått rettens vei i utgangspunktet, sier hun.

Advokat Håkon Sterling Danielsen skriver følgende i en mail til Vårt Land:

– Jeg har hatt møte og orientert Gry om alle kostnader og økonomi skriftlig og muntlig underveis de siste 2,5 årene.

– Anket alle tenkelige avgjørelser

Videre peker han på at verken Nygård eller Jehovas vitner ble tilkjent sakskostnadene etter rettssaken i Høyesterett:

– Saken startet i forliksrådet og skulle etter planen avsluttes der. Etter at vi vant i lagmannsretten, trodde og håpet vi på sluttstrek, men Høyesterett slapp dessverre inn og forkastet anken. Ingen parter ble tilkjent sakskostnader. Slik er dessverre rettssystemet når man taper til slutt i en sak som ender i landets øverste domstol.

Jeg har hatt møte og orientert Gry om alle kostnader og økonomi

—  Advokat Håkon Danielsen

Han mener saken ikke er unik:

– Dette er ikke uvanlig. Det skjer hver dag, skriver han.

Videre sier Danielsen at saken har vært risikabel for ham:

– Jehovas vitner hadde ubegrenset med ressurser og anket alle tenkelige avgjørelser. Jeg bistod allikevel Gry uten tanke på egen risiko, siden saken var viktig for henne.

Håper tingretten kan hjelpe

Nygård har vært i kontakt med JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) for å få hjelp til å skrive brev til Ringerike, Asker og Bærum tingrett. I brevet ønsker hun å bestride både betalingskravene fra Danielsen & Co og at klientforholdet er opphørt.

– Mitt håp er at tingretten imøtekommer kravet mitt. På den måten kan jeg beholde min eneste bolig. I tillegg kan jeg da få muligheten til å gå gjennom regningene på til sammen 810.000 sammen med en ny advokat, for så å kunne komme frem til en løsning på betaling med Danielsen & Co.

Nygård bekrefter at advokatselskapet har tatt pant i hytta hennes, men sier at hun ønsker å anskaffe en ny advokat for å undersøke om det er slik at de kan kreve tvangssalg.

---

Dette er saken:

  • I 2018 ble Gry Helen Nygård ekskludert fra Jehovas vitner.
  • Domsutvalget til Jehovas vitner, som tar avgjørelser om eksklusjon, hevder hun har begått seksuell umoral. Selv hevder Nygård at hun ble utsatt for overgrep.
  • Nygård vant saken i forliksrådet, men tapte saken i Follo tingrett. Dernest vant hun i Borgarting lagmannsrett. Jehovas vitner anket deretter til Høyesterett, der Nygård igjen tapte.
  • Nygård anket deretter til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, som trolig vil behandle saken i 2023.
  • I september 2022 kom det en begjæring fra advokatselskapet Nygård har brukt, om å tvangsselge hytta hennes for å kunne dekke utgiftene de har hatt i forbindelse med rettssaken. Advokatselskapet mener skyldig beløp er på omkring 550.000 kroner, Nygårds versjon er at beløpet de har krevd ligger på 810.000 kroner.
  • Nygårds venninne Anne Marie Jernquist har nå startet en spleiseaksjon for å hjelpe henne ut av situasjonen.

---

Vil betale

Nygård er også tydelig på at hun ønsker å betale de kostnadene advokatfirmaet faktisk har hatt, men mener summen er for høy.

– Uavhengig av hvor mange hundretusen Danielsen krever av meg, har jeg ikke mulighet til å betale det umiddelbart. Jeg ønsker gjerne å betale det jeg skylder, men kan ikke betale det over natta. Jeg mener dessuten beløpet er altfor høyt i forhold til hva slags arbeidsinnsats som er blitt lagt ned.

Per i dag er Nygård i alvorlig økonomisk krise, opplyser hun. I juni valgte Nygård å si opp leie av tidligere leilighet for å flytte til hytta si. Der har hun bodd de siste tre månedene.

Hun forteller at det er langt billigere for henne å bo på hytta når leieprisene er så høye som de er. Det er hennes eneste mulighet til å fortsatt kunne betale for å kunne gjennomgå fakturaene og kjøre saken sin videre i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, ifølge Nygård.

Startet pengeinnsamling

Nygårds venninne Anne Marie Guldahl Jernquist har støttet og hjulpet Nygård psykisk og sosialt så vel som praktisk det siste året. Da begjæringen fra politiet kom på døra, bestemte Jernquist seg for å starte en pengeinnsamling på spleis.no for å hjelpe Nygård å ikke gå personlig konkurs. Foreløpig har det kommet inn 4.000 kroner.

– Vi er desperate. Situasjonen til Gry er nå så prekær at hun står i fare for å miste sin eneste bolig, sier hun.

Dersom hun må tilbake på leiemarkedet, vil hun ikke ha mulighet til å fortsette sakene i retten, ei heller å betale kravet fra Danielsen & Co, mener Nygård.

– Jeg tror ikke jeg engang kvalifiserer for et forbrukslån. Hvem vil gi forbrukslån på 810.000 kroner til en som går på uføretrygd?

– Hva skal du bruke pengene du får inn fra spleisen på?

– I første omgang er det jo slik at jeg bestrider fakturaene fra Danielsen. Da trenger jeg en advokat for å få gått gjennom det, bli ferdig med den saken og få betalt Danielsen det vi blir enige om. Dernest er jo målet at jeg skal slippe å få mitt eneste hjem tvangssolgt. Blir det noen penger til overs, skal jeg vurdere nøye hva overskuddet skal gå til. Først og fremst vil jeg hjelpe andre. Det er mange som ringer meg for å få hjelp til lignende saker.

Les mer om mer disse temaene:

Ingvild Kessel

Ingvild Sandnes Kessel

Ingvild Sandnes Kessel er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion