Religion

– Flott med en general som kan starte med blanke ark etter uro i Misjonssambandet

MISJON: Kvinnelige lederskikkelser i Norsk Luthersk Misjonssamband er forsiktige optimister etter nyheten om at Gunnar Bråthen blir ny generalsekretær.

– Et veldig godt tegn at nyheten treffer så godt.

Det skriver ungdomskonsulent og kvinnenettverksleder i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), Maria Celine Lundeby, i en tekstmelding til Vårt Land tirsdag kveld.

Ved lunsjtider samme dag ble det kjent at et enstemmig hovedstyre i Misjonssambandet har valgt prost i Den norske kirke, Gunnar Bråthen, til ny generalsekretær.

Maria Celine Lundeby har merket seg at det er «mange ord i avisene nå etter nyheten ble sluppet, fra ulike folk, som har ytret ulike ønsker», skriver hun.

Hun mener det er et godt tegn at medlemmer som uttaler seg vender blikket fremover.

– Bråthen er ukjent for meg utenom de gode attestene han fikk på generalforsamlingen i sommer», skriver Lundeby, som understreker at hun uttaler seg som privatperson.

Turbulente år – og teologiske spenninger

59 år gamle Gunnar Bråthen overtar roret etter turbulente år i Norge og Nordens største misjonsorganisasjon.

De siste to årene har den vært preget av varsler om blant annet ledelsen i Misjonssambandet, og kritikk av organisasjonens håndtering av varslene. Situasjonen toppet seg da generalsekretær Øyvind Åsland gikk av, bare to måneder før generalforsamlingen.

Men også andre spørsmål har vært vanskelige det siste tiåret:

  • Forholdet til Den norske kirke har kjølnet etter at kirken åpnet for å vie personer av samme kjønn.
  • Internt har begrensninger på kvinners hyrde- og læreansvar, samt kvinners mulighet til å stille til valg på rådsmøtet, også vakt debatt.

Mot et slikt bakteppe har Vårt Land tidligere intervjuet Gunnar Bråthen om det å stå med et bein i Misjonssambandet og et annet i Den norske kirke.

– Evne til å møte ulike syn

Slik svarer Maria Celine Lundeby når Vårt Land spør hva det betyr at Misjonssambandet velger en prost fra Den norske kirke som generalsekretær:

– Jeg tenker at NLM er en veldig bred organisasjon, og vi skal ikke langt tilbake siden det har vært veldig tette bånd mellom kirka og bedehuset (NLM). Avstanden har økt når kirka har beveget seg teologisk, men at han har erfaring – og god attest – fra både kirka og NLM tenker jeg understreker evnen til å møte ulike syn og ståsted på en god måte, skriver hun.

Hun håper Bråthen kan bidra med både utenfra-blikk og kjennskap til misjonsorganisasjonen.

– Det gir meg forventning til at dette kan bli bra, utdyper Lundeby.

– Forgjengerne Øyvind Åsland og Egil Grandhagen var langt yngre da de fikk jobben. Har det noe å si for de unge i Misjonssambandet, tror du?

– Jeg tror det er andre egenskaper enn alder som er viktig nå. Kanskje er alderen til og med en fordel akkurat nå. Og når det også er vedtatt at stillingen er på åremål, gjør det alder mindre viktig, svarer hun.

– Flott med general som kan starte med blanke ark

En av flere interne debatter i Misjonssambandet i senere år, har handlet om tjenestedelingsprinsippet, som misjonsorganisasjonen legger til grunn.

Kort sagt handler det om at kvinner og menn er kalt til noe ulike oppgaver. I praksis innebærer det at kvinner ikke får ha samme «hyrde- og læreansvar» som menn.

Kvinner er også avskåret fra å stille til valg i rådsmøtet, et organ som sammen med Misjonssambandets hovedstyre har et særlig læreansvar for hele organisasjonen.

Regionstyreleder i Region Øst i, Mai Brit Vegge, er én som tidligere tatt til orde for endring om dette. Hva tenker hun om Gunnar Bråthen som ny generalsekretær?

– Jeg synes det er flott at NLM får en generalsekretær som kan starte med ‘blanke ark’ etter en tid med stor uro i organisasjonen, skriver hun i en tekstmelding til Vårt Land.

Positiv til bakgrunn i kirken og Misjonssambandet

Mai Brit Vegge er for tiden på reise i Etiopia, men skriver videre til Vårt Land:

– Bråthen kjenner NLM, samtidig tar han med seg impulser utenfra. Også Egil Grandhagen hadde et stort nettverk – og ble lyttet til – langt utover NLM.

At han ble valgt av et enstemmig hovedstyre, mener hun er «essensielt».

– At Bråthen har sittet i hovedstyret gjør at hovedstyret er trygge på sitt valg. Jeg ønsker Bråthen velkommen og ser frem til å se hvordan dette valget vil prege organisasjonen fremover, skriver Vegge.

Les mer om mer disse temaene:

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion