Religion

Regionleder mener ny generalsekretær bør avklare eget ståsted

MISJONSSAMBANDET: Tidligere hovedstyreformann er overrasket over valget av ny generalsekretær i Misjonssambandet. Regionleder Øyvind Ruud Kringstad tror det blir nødvendig for ham å avklare eget ståsted.

– Han er en god, voksen mann med mye visdom som evner å ta inn et bredt spekter av perspektiver. Det er nødvendig i en slik type stilling, og positive egenskaper i en slik rolle.

Det sier Øyvind Ruud Kringstad, regionleder i Misjonssambandet region Nord, etter at det tirsdag ble kjent at Gunnar Bråthen blir organisasjonens nye generalsekretær.

Bråthen er nå prost i Den norske kirke, i Salten prosti i Sør-Hålogaland bispedømme. Fram til nylig var han fungerende biskop i bispedømmet. Tidligere har han også vært rektor på Fjellheim bibelskole, som tilhører Misjonssambandet.

Siden mai i fjor har Norges største misjonsorganisasjon stått uten permanent leder etter at Øyvind Åsland gikk av etter tolv år som NLM-general. Birger Helland har siden da vært fungerende generalsekretær. De siste to årene har organisasjonen vært preget av uro, særlig rundt håndteringen av flere varslingssaker.

– Nødvendig å si noe om hvor han står

Ruud Kringstad forteller at han kjenner godt til Bråthen. På spørsmål om hva som blir viktige oppgaver for den nye generalsekretæren framover, vil Ruud Kringstad være varsom med å snakke for konkret.

– Det går både an å snakke om de interne utfordringer som vi har mange av langs ulike linjer, men også overordnede utfordringer som alle som driver misjon i Norge og verdenssammenheng står overfor.

I flere teologiske spørsmål står Misjonssambandet og deler av Den norske kirke langt fra hverandre.

I Misjonssambandet er det kun ett offisielt syn i samlivsspørsmålet som gjelder, nemlig at det seksuelle samliv er forbeholdt det livslange ekteskap mellom én mann og én kvinne. I Den norske kirke, hvor Bråthen nå er prost, er det to syn på saken, noe som innebærer at også likekjønnede kan gifte seg i kirken.

Gunnar Bråthen, prost og Salten og for tiden fungerende biskop i Sør-Hålogaland

I et intervju med Vårt Land høsten 2022, var Bråthen tilbakeholden med å si hvor han selv står i stridsspørsmålene, men sa at han forholder seg til lojal til Den norske kirkes vedtak. Samtidig omtalte han seg selv som «teologisk konservativ».

– Deler av Den norske kirke står langt unna NLM i enkelte teologiske spørsmål. Hva blir viktig for Bråthen nå fremover for å bygge tillit?

– Jeg tror det blir riktig og nødvendig for Bråthen å si noe om hvor han står i ulike spørsmål. Her blir kombinasjonen av klarhet, omsorg og rom viktig. Men det er ikke en ny ting at en slik kombinasjon blir viktig. Men behovet for klarhet avtar ikke, sier Ruud Kringstad.

Har vunnet tillit og oppslutning

– Valget er er kanskje litt overraskende. Den så jeg ikke komme, sier tidligere hovedstyremann Lars Gaute Jøssang.

Han er imidlertid glad for at man har landet stillingen, etter at Birger Helland har vært fungerende generalsekretær siden i fjor.

Bråthen ble i sommer valgt inn i organisasjonens hovedstyre.

GF NLM 22

Jøssang peker på at Bråthen har kommet litt stille og forsiktig inn, men at han tydeligvis har vunnet både tillit og oppslutning.

– Når hovedstyret går inn for han, så betyr det at de har funnet den rette mannen.

– Har det skjedd tidligere at en prost i Den norske kirke har blitt generalsekretær i Misjonssambandet?

– Jeg tror dette er historisk. Den første generalsekretæren søkte om ordinasjon, men det fordi han skulle på reise til Kina.

Jøssang peker på at Ludvig Hope, en av Misjonssambandets tidlige generalsekretærer, var opptatt av at lekmannsarbeidet måtte organiseres uavhengig av det som skjedde i kirken, men også se verdien av det som skjedde i kirken.

– Med den bakgrunnen han har, har han i alle fall ikke markert seg på frikirkelinja.

Jøssang peker på viktigheten av lekmannsarbeidet, foreningsarbeidet og at de små fellesskapene er viktigere enn noen gang.

– Og da kan jo en folkekirkelig ramme ha noe for seg, sier Jøssang.

– Må blankpusse idealene

– Hva blir viktige oppgaver for Bråthen fremover?

– Det er viktig at han kommer inn i stillingen og får rigget seg til. Nå må vi blankpusse idealene våre, løfte blikket og se fremover. Det er det viktigste. Vi lever i en tid med store endringer på omtrent alle områder. Det virker også inn på det kristne arbeidet. I dette urolige farvannet vil det bli en krevende oppgave å lede organisasjonen. Men heldigvis vil Bråthen ikke stå alene om oppgaven. Han har et hovedstyre og et kallsbevisst misjonsfolk i ryggen.

– Naturlig autoritet

Vegard Svensen var styreleder for Misjonssambandets hovedstyre fra år 2000 til 2009. Han er fremdeles aktiv i misjonsorganisasjonen, og jobber frivillig som forkynner. Han var den som lanserte Bråthen som kandidat til hovedstyret til Misjonssambandet under generalforsamlingen i sommer.

– Han fikk nest mest stemmer av alle, og har en nesten samlet generalforsamling bak seg, i tillegg til et samlet hovedstyre. Det gir han en god ryggdekning for en krevende oppgave, mener Svensen.

Han har bare gode ord å si om den nye generalen, og mener han har de kvalitetene Misjonssambandet nå trenger.

– Han er en sindig og reflektert person som ikke skyter fra hofta. Likevel har han en naturlig autoritet og er en person som inngir tillit. Også tar han ikke seg selv så høytidelig.

Tidligere hovedstyreleder i Misjonssambandet Vegard Svendsen.

– Kan vekke spørsmål

Svensen ble ikke særlig overrasket da Bråthen ringte han for å spørre han om å være referanse til stillingen som generalsekretær.

– Det at han har hatt et halvt år i hovedstyret har gjort at de har lært hans kvaliteter å kjenne. Uten at han hadde sittet i styret tror jeg ikke han ville blitt generalsekretær.

– Så du har rett og slett litt av æren for det?

Svensen ler godt.

– Jeg kjenner meg bare inderlig takknemlig. Jeg ser Guds finger i dette, er svaret hans.

Svensen kjenner Bråthen fra han var «smågutt på leir» på Senja, og kjenner både foreldre og besteforeldre. Han mener Bråthen har vært tydelig på at han har villet jobbe som prest i Den norske kirke fordi han da kan nå andre enn fra talerstolen på bedehusene til Misjonssambandet.

– Han forholder seg pragmatisk. Men det er klart at for visse deler av landskapet i Misjonssambandet kan det nok vekke noen spørsmål at han kommer fra stilling som prest i Den norske kirke.

– Nødvendig med erfaring

Hans Aage Gravaas har selv lang fartstid i Misjonssambandet. Nå jobber han som prest i Den norske kirke, nærmere bestemt i Voksen menighet i Oslo.

– Jeg har ikke rukket å reflektere så veldig, men i utgangspunktet tenker jeg at dette er veldig positivt.

«Et spennede valg», kaller han ansettelsen av Bråthen.

– Han har sittet i hovedstyret lenge nok til å få greie på alle utfordringene som har vært og som fremdeles er i organisasjonen. Samtidig har han et friskt blikk.

Hans Aage Gravaas, Link-konferansen 2021, Norme

Forrige generalsekretær, Øyvind Åsland, var bare 39 år gammel da han ble kalt til stillingen. Også tidligere har misjonsorganisasjonen ansatt relativt unge menn til topplederstillingen. Men Gravaas mener at de denne gangen kan ha gjort klokt i å ansette en leder med flere år på baken.

– Misjonssambandet står i en innfløkt og veldig krevende situasjon. Det vil være nødvendig med erfaring, og den ballasten man får som en godt voksen person med lang fartstid vil kunne komme godt med, mener Gravaas.

Sammenlikner med Grandhagen

– Deler av Den norske kirke og Misjonssambandet står langt fra hverandre i en del teologiske spørsmål. Kommer Bråthen til å stå i en teologisk spagat?

– Jeg forstår at man kan stille det spørsmålet, svarer Gravaas, og fortsetter med å referere til boken han har skrevet om Egil Grandhagen.

Grandhagen gikk av som generalsekretær i Misjonssambandet for tjue år siden, og Gravaas mener å se noen paralleller mellom han og hans ferske arvtaker.

– Jeg tror muligens Bråthen og Grandhagen representerer noe av det samme synet på at den viktigste rollen Misjonssambandet har, er å være en global misjonsbevegelse med fokus på unådde folkegrupper. Misjonssambandet ble etablert med dette som sikte.

Gravaas sikter til hvordan organsiasjonen i en god del år nå har blitt «kirkeliggjort», og hvordan man har opprettet både eget trossamfunn og menighetsliknende forsamlinger.

– Sånn sett kan jeg se for meg at man skrur klokken litt tilbake på det, men man må så klart forholde seg til vedtak som er gjort de siste årene, sier Gravaas, og presiserer at dette er hans teori og at han ikke har snakket med Bråthen om hans syn på saken.


Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Kristine Banggren Gripsgård

Kristine Banggren Gripsgård

Kristine Banggren Gripsgård er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion