Religion

Oppretter stilling for å forebygge seksuelle overgrep

DEN KATOLSKE KIRKE: Ewa Bivands arbeid med å forebygge overgrep i Den katolske kirke i Norge, er snart omme. Nå vil kirken ansette en etterfølger i en fast stilling.

– Det er viktig at arbeidet fortsetter, sier Ewa Bivand til Vårt Land.

I april 2021 ble hun av midlertidig ansatt av Den katolske kirke i Norge som prosjektleder med fokus på forebygging av seksuelle overgrep i kirken. Med to måneder igjen av jobben, oppretter nå kirken en fast rådgiverstilling for at arbeidet til Bivand skal fortsette. Det skriver nettstedet katolsk.no.

Beslutningen, som har blitt tatt av Norges to katolske stifter i Trondheim og Tromsø, og Oslo katolske bispedømme, kommer etter anbefaling fra Bivand. Den nye stillingen vil få både ansvarsområde og myndighet utvidet.

– Erfaringen fra prosjektperioden og kontakt med andre katolske miljøer utenfor Norge har vist at det er nødvendig å utvide ansvarsområde og myndighet i stillingen. Hvordan det kan gjøres vil bli en del av det videre arbeidet, sier Anne-Mette Ringdal, kansler og personalsjef i Oslo katolske bispedømme, til Vårt Land.

Ringdal skryter stort av Bivands innsats. Men det er ikke aktuelt for Bivand å søke på stillingen som nå utlyses.

– Jeg er snart 72 år gammel. To år med dette arbeidet var spennende og inspirerende, men samtidig ganske tungt. Vi har heldigvis ikke saker eller skandaler i Norge, men jeg måtte lese rapporter og nyheter fra andre land, og det er deprimerende, sier hun til Vårt Land.

---

Forebygging mot overgrep

  • I januar 2020 satte biskop Bernt I. Eidsvig ned en arbeidsgruppe for forebygging av seksuelle overgrep. Den bestod av jurist Rønnaug Aaberg Andresen, pastor Erik Ruud, søster Ingeborg-Marie OP, tidligere NUK-leder Brion Lance Caguiat og psykolog Huan Nguyen.
  • De anbefalte blant annet at kirken skulle intensivere og profesjonalisere skolering av prester, ansatte og frivillige i forebygging av overgrep. Denne oppgaven har Ewa Bivand hittil utført i en prosjektstilling.
  • Bivand har turnert det ganske land med kursopplegg for prester og legfolk. Prosjektstilling tar slutt 31. mars i 2023.
  • Kilde: Katolsk.no.

---

Meningsfylt og tungt

Da Bivand ble ansatt, innrømmet hun til Vårt Land at hun tidligere ikke fullt ut forstod hvordan de som er utsatt for overgrep opplever det, men at hun ble rystet da hun satte seg inn i det blant annet ved å lese om det. I jobben hun nå har utført, har det blitt mye dyster lesing, vedkjenner hun.

– Når jeg leser om ting som skjer andre steder i verden, så tenker jeg noen ganger «Når vil det ta slutt? Jeg vil ikke lese mer».

Som Vårt Land tidligere har omtalt, ble Frankrike, Tyskland og Polen rystet av hver sine omfattende overgrepsrapporter i 2021. I Frankrike viste estimater at 216.000 barn skal ha blitt utsatt for overgrep siden 1950. I Polen viste en etterforskning av pedofili-saker at den mistenkte var en prest i nær 30 prosent av sakene. I Tyskland ble toppledere i erkebispedømmet i Köln avskjediget og erkebiskopen av Hamburg trakk seg etter avsløringer om blant annet hemmelighold.

– Vi er heldige i Norge fordi vi er en liten kirke, og har ikke hatt mange saker. Men det har vært tungt å lese rapportene fra Tyskland, Frankrike og særlig fra Polen, hvor jeg kommer fra, sier Bivand.

– Når jeg leser om ting som skjer andre steder i verden, så tenker jeg noen ganger «Når vil det ta slutt? Jeg vil ikke lese mer.»

—  Ewa Bivand

– God respons

Bivands arbeid begynte med utarbeiding av nye retningslinjer for forebygging av krenkelser og overgrep mot mindreårige og sårbare voksne i Den katolske kirke i Norge. Etter dette har hun dratt landet rundt for å organisere blant annet kurs rettet mot prester, ansatte og frivillige.

Bivand synes at responsen på kursene har vært god.

– Menighetene våre i Norge forstod at det er nødvendig med kurs, men noen følte kanskje samtidig at dette er noe som ikke skjer her og nå. Jeg husker når vi fikk Trondheimssaken i 2010, så tenkte man at nå må vi gjøre noe. Men nå leser vi om overgrep andre steder, og noen tenker kanskje da at det går bra her.

Bivand henviser til saken hvor den tidligere katolske biskopen i Trondheim, Georg Müller, tilstod seksuelt misbruk av en mindreårig altergutt.

– Har du fryktet at det kan komme en stor sak på din vakt?

– Jeg har ikke kunnet ta for gitt at det ikke kommer til å komme noen saker her i Norge. Men jeg har følt meg sikker på at det kommer til å gå bra i Norge, særlig etter å ha snakket med alle prestene, som hovedsakelig er utenlandske. De viste meg at jeg kunne stole på dem.

Kan bli full stilling

Den nye rådgiverstillingen vil i første omgang ha en stillingsprosent på 50, men personalsjef Anne-Mette Ringdal sier det kan bli aktuelt å utvide stillingsprosenten.

– Stillingen skal fortsatt dekke hele Norge og ansvarsområdet skal utvides. Det kan derfor bli en 100 prosent stilling på sikt.

– Hva ønsker du fra din etterfølger, Bivand?

– Det må være en person som forstår problematikken, men som også er godt kjent med kirken. Vedkommende bør være katolsk, litt ydmyk, ha tålmodighet, og forstå hvor forferdelig det er å misbruke noen seksuelt, og at det er en absolutt nulltoleranse for det.

Les mer om mer disse temaene:

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion