Religion

Samlet for å mane til motstand mot «skeiv ideologi»

SEMINAR: Arrangørene av et seminar i Oslo frykter at en ny ideologi rokker ved samfunnets grunnvoller, og ber Gud om styrke til å stå i den pågående åndskampen.

Fredag gikk konferansen «Disippelskap i en kjønnsnøytral tid» av stabelen i Salemkirken på Grünerløkka i Oslo. På lista over medarrangører står ei bredt sammensatt liste over verdikonservative, kristne organisasjoner.

330 deltagere hadde møtt opp for å høre mer om det arrangørene kaller en «skeiv ideologi», som de hevder har rokket samfunnet til grunnvollene. Nå ønsker de å mobilisere kristne til motstand.

– Vi mangler møtesteder hvor vi bli mer informert og motivert til å handle, sier Øivind Benestad, leder av Stiftelsen Morfarbarn og primus motor bak konferansen.

Mot grenseløs frihet

En ny virkelighetsforståelse rundt kjønn, seksualitet, familie og «barns rett til sin mor og far» representerer ifølge Benestad «et paradigmeskifte uten sidestykke».

– Mange har ikke fått det med seg, fordi de bare har hørt slagordene om «kjærlighet» og «elsk den du vil». Men mange reflekterer lite over grunnlaget for denne nye virkelighetsforståelsen: At det ikke er noe som skal ligge fast, alt er flytende, subjektivt, relativt – inkludert biologisk kjønn, mener Benestad.

Denne «ideologien», som Benestad kaller det gjentatte ganger, mener han fronter en grenseløs frihet.

– Under det nye paradigmet er målet «å finne meg selv», grave inn i mitt indre, stille spørsmål om «hvem er jeg, hva er min identitet?», helt uten rammer, begrensninger eller det vi tenker på som gode tradisjoner, sier Benestad.

Dekonstruerer normer

Benestad mener at dette kan være særlig skadelig for barn og unge. Derfor er han svært kritisk til at «normkritikk» har kommet inn som et mål i skoleverket.

– Elever skal læres opp til å dekonstruere normene rundt oss og vurdere om de er gode eller ikke. Barna må stille spørsmål om det er en objektiv sannhet og en god norm at det finnes to kjønn, og noen barn læres opp til at «nei, det er det ikke, det kan hende det finnes mer enn to kjønn».

Hva er problemet med det?

– Det blir en veldig stor usikkerhet som kan ende opp med å skade barn både psykisk og fysisk, mener Benestad.

Han peker på at barn kan begynne på pubertetsblokkerende medikamenter, deretter hormonbehandling når de blir eldre og at de kan ende opp med å gjennomføre operasjoner etter at de er blitt myndige. Han mener også at avgjørelsen om å endre juridisk kjønn i ung alder ikke bare påvirker den det gjelder, men samfunnet rundt dem Han mener det kan virke forvirrende for klassekamerater og venner.

Det er mange som ikke tror det har gått så langt som det har gått

—  Truls Mehus, leder for Kristent ressurssenter

Kontroversielle profiler

På lista over talere står flere kjente kristenprofiler, mange av dem kontroversielle:

Tyske Gabriele Kuby har blant annet uttalt at ingen mennesker «har en iboende tiltrekning til det samme kjønn» og uttrykt støtte til Ungarns statsminister Viktor Orban.

I et intervju med The Catholic World Report har hun også gitt sagt at «LHBT-agendaen» kan være et maktmiddel som FN, EU og verdens finanselite bruker for å ødelegge kjernefamilien: «Rockefellene, Bill Gates, George Soros og Warren Buffet – vi vet at de støtter LHBT-agendaen og abortindustrien», siteres hun på.

Den finske biskopen Juhana Pohjola ble i mars 2022 frifunnet for hatefulle ytringer mot homofile etter å ha gitt ut en pamflett av riksdagsmedlemmet Päivi Räsänen. Den finske statsadvokaten mener at utsagn i boken fornekter homofiles menneskeverd og har anket kjennelsen.

Kjell Skartveit står også på lista over talere. I 2019 ga han ut boka Normløst – Hvordan radikal kjønnsteori erobret Norge på forlaget til den omstridte nettavisa Document.no.

Han er også aktiv i partiet Konservativt, som inntil nylig het Partiet De Kristne. På sine nettsider sidestiller partiet abort med drap, og tar i prinsipprogrammet til orde for å reversere ekteskapsloven på en slik måte at kun heterofile samlivsformer lovreguleres.

Disippel 23, Sannergata Oslo,

Mye forvirring og kunnskapsmangel

Kristent ressurssenter er en av organisasjonene som støtter konferansen. Organisasjonens leder Truls Mehus omtaler foredragsholderne som «de beste på dette temaet i Norden – og kanskje Europa».

Da sier det seg selv at man må være til stede og støtte opp, sier Mehus.

– Det er mange som ikke tror det har gått så langt som det har gått, og derfor er det fint å få dokumentert hva «woke-isme» og «queer-ideologi» egentlig går utpå.

Han mener det i mange kristne miljøer eksisterer mye forvirring og kunnskapsmangel rundt temaet. Personlig er han særlig opptatt av å dokumentere at det faktisk finnes en «skeiv ideologi».

– Når vi går i debatt så blir vi møtt med at det ikke er en ideologi, det er bare «kjærlighet». Det er viktig å slå fast at det er en bevegelse som har et mål og en annen virkelighetsoppfatning.

Disippel 23, Sannergata Oslo,

– Vi må respektere og elske hverandre

Blant de som var møtt opp til å høre det som ble sagt fra scenen, var Jeanette Gustavsen. Hun er lærerstudent ved NLA Høgskolen, og deltok sammen med faren Per Christian Gustavsen.

– Jeg synes det er viktig at det ikke bare er eldre som uttaler seg, men også at unge tar ordet, sier Gustavsen til Vårt Land.

Hun opplever ikke det seminarholderne beskriver som «skeiv ideologi» som truende.

– Jeg tenker det er fantastisk at vi har ytringsfrihet, at vi må bruke den og at meningsmotstandere ikke trenger å være motstandere. Vi må respektere hverandre og elske hverandre uansett hva man mener, sier Gustavsen.

Hun mener at det som er blitt sagt fra scenen fredag både var respektfullt og profesjonelt.

Det er vanskelig å troverdig kritisere noe man ikke kan så mye om

—  Olof Edsinger, generalsekretær i Svenska Evangeliska Alliansen

– Mange er litt lei

Når Vårt Land gjester konferansen er det Olof Edsinger, generalsekretær i Svenska Evangeliska Alliansen, som holder en programpost kalt «Identitet, seksualitet og postmoderne tenkning. Hva er vår respons?»

Etter foredraget forteller Edsinger til Vårt Land at han ble opptatt av disse temaene da han var leder for Salt, den Evangeliska Fosterlandsstiftelsens barne- og ungdomsorganisasjon.

– Ungdomskultur og det som opptar barn og unge har alltid opptatt meg. Dette har blitt en del av det, som har vokst i takt med at spørsmålet blir stadig større samfunnsspørsmål.

De siste åra har han lest seg opp på det som kalles «skeiv teori», en akademisk retning Edsinger mener må forstås som en ideologi.

I likhet med Benestad mener Edsinger at resultatet av denne tankeretningen er dypt skadelig for mange, og ser på det å vise motstanden som en del av kirkas diakonale ansvar.

Disippel 23, Sannergata Oslo,

Ifølge Edsinger er dette tema som mange i kirka lukker øynene for.

– Av flere grunner. Jeg tror mange er litt lei, og synes det er slitsomt at seksualitet blir et tema «enda en gang». Så er det også ganske komplisert, og krever at man leser seg opp. Det er vanskelig å troverdig kritisere noe man ikke kan så mye om – hvilket jo også er et sunt instinkt.

Edsinger sier at han er opptatt av å forstå hvorfor denne «ideologien» har fått en slik tiltrekningskraft. Han tror det handler om at lovnaden om å få definere seg selv og være herre over sin egen tilværelse er et attraktivt budskap.

– Så har vi mange unge som sliter, og som opplever en slags bekreftelse. Da kan man ikke bare kjefte, man må forsøke å møte den nøden også. Min holdning er å ikke stille spørsmål ved de bakenforliggende motivene, men å påpeke at strategien er feil. Jeg tror enkelt og greit at toleranse er bedre enn at alle må innrette seg et nytt paradigme.

Om ideologibegrepet

Dette nye paradigmet er ifølge Eidsinger at «likebehandling skal oppnås ved å si at ingenting er normalt eller unormalt, alt er en flytende skala».

– Men vi har en biologisk virkelighet å forholde oss til

Edsinger vektlegger at han er opptatt av vitenskapelighet, i motsetning til det han kaller en «metafysisk» eller konstruert definisjon av kjønn. Selv om han opplever at det kristne verdensbildet bekrefter hans synspunkt, er han opptatt av at han ikke bygger argumentene sine rundt en kristen virkelighetsforståelse.

– Der tar queerideologi seg friheter langt bortenfor vitenskapen. Det er derfor jeg betoner at det er en ideologi. Troen på kjønn som noe flytende savner forankring i vitenskapelig virkelighet.

Det samme kan man jo si om troen på fenomener som «menneskeverd» eller «menneskerettigheter?

– Absolutt. Menneskeverdet er en metafysisk størrelse. Det springer ut av det kristne verdensbildet, og sånn sett følger det en logikk. Men i en sekulær kontekst er det en sosial konvensjon, ikke noe som er gitt.

Åndskamp

Etter Eidsingers innlegg tar en av konferansierene ordet og innleder til en felles bønn.

– Vi står ikke bare overfor en ideologi, vi står også overfor en åndskamp, sier hun.

I bønnen takker konferansieren Gud for at de ikke står alene, og ber Gud om visdom til å «ha en klar tanke i møte med denne åndskampen». Etter bønnen reiser publikum seg og synger salmen «Herre Gud, ditt dyre navn og ære».

Innenfor kristen tenkning brukes begrepet åndskamp om en konflikt man ser for seg at ikke bare utspiller seg på jorda, men også som en kamp mellom godt og ondt i den åndelige sfæren.

I ettertid har Vårt Land spurt Eidsiger hvordan han stiller seg til utsagnet. Eidsiger svarer at store og dramatiske endringer, som inntreffer veldig raskt, ofte er et tegn på at det finnes andre, bakenforliggende krefter. Særlig gjelder dette når tonen er aggressiv, og tydeligst rammer mennesker med en høy tiltro til Bibelens budskap.

– Dette betyr selvsagt ikke at alt kan gis en åndelig forklaring, men skeiv ideologi presenterer et menneskesyn som ligner østerlige religioners menneskesyn mer en det kristne.

I kristen teologi betegner jo vanligvis begrepet åndskamp den metafysiske kampen mellom Gud og «Fienden». Er det slik du forstår utsagnet?

– Både-og!

Vårt Land har også spurt Benestad om han tenker at han enig i uttalelsen og bønnen som kom fra scenen. Han har foreløpig ikke svart.

---

Seminaret

  • «Disippelskap i en kjønnsnøytral tid» ble arrangert av stiftelsen Morfarbarn, For Bibel og Bekjennelse og Verdialliansen 27.–28. januar.
  • 16 organisasjoner har stilt seg bak konferansen: Misjonssambandet, Indremisjonsforbundet, Frimodig kirke, Ungdom i Oppdrag, Kvinner i nettverk, Kristent Ressurssenter, Nettverk for menn, Mannsnettverket G300, Kristent Nettverk, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, Den nordisk-katolske kirke, Den lutherske kirke i Norge og Det evangelisk-lutherske stift i Norge.
  • Rundt 330 deltakere meldte seg på for å møte i Salemkirken på Grünerløkka i Oslo.
  • Talerne var Olof Edsinger, Bjørn Helge Sandvei, Gabriele Kuby, Juhana Pohjola, Kjell Skartveit, Marianne Brattgjerd og Jan Bygstad.

---

Endringslogg: 30. januar 14:30 ble følgende setning fjernet fra ingressen: «Deltakerne var mer opptatt av nestekjærlighet».

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt (tekst)

Jor Hjulstad Tvedt er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Julie Horpestad

Julie Horpestad (foto)

Julie Horpestad er tilknyttet religionsavdelingen i Vårt Land som journalist.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion