Religion

Bonden vigsla til ny biskop i Hamar

RETT KALT: Foran Kongen og folkeriket ble Ole Kristian Bonden offisielt vigsla til biskop i Hamar domkirke søndag.

Det var med pomp og prakt at Hamar bispedømme søndag formiddag vigslet sin første biskop på 16 år. Ole Kristian Bonden tar over bispekappa etter Solveig Fiske, som gikk av med pensjon i november.

Vigslingsgudstjenesten ble forrettet etter en av de mest høystemte liturgiene Den norske kirke (DNK) har å by på, og det skortet heller ikke på prominente deltagere. Før inngangsprosesjonen ble H.M. Kong Harald fulgt til benkeraden av preses Olav Fykse Tveit.

Med seg fra det offisielle Norge hadde kongen finansminister Trygve Slagsvold Vedum og justisminister Emilie Enger Mehl – som begge er fra bispedømmet – samt barne- og familieminister Kjersti Toppe, som har politisk ansvar for tros- og livssynsfeltet.

Se opptak fra vigslinga:

Stort oppbud

I den storslåtte prosesjonen som fulgte etter slaget elleve gikk representanter for hele Den norske kirkes organisasjon og det internasjonale kirkefellesskapet DNK er en del av.

Den evangelisk-lutherske kirke i Finland, Church of England, Den danske folkekirke, Svenska kyrkan, Den evangelisk-lutherske kirke på Island og Metodistkirken hadde alle sendt biskoper for å ta del i vigslinga. Da de også fikk følge av Møres biskop Ingeborg Midttømme og Tunsbergs biskop Jan Otto Myrseth var det med andre ord tett mellom kappene.

Foruten biskopene var også alle bispedømmets proster og representanter for alle kirkens organisasjonsledd med i prosesjonen som gikk inn til andektig lovsang. Men som for å minne om Hamars status som et folkelig og jordnært bispedømme var det ikke domkoret som gjorde mest utav seg i lovprisningen: Den rollen var det barnekoret Amabile og Vang kirkes barnekor som fikk.

Avla løfte

I valg av salmer var det Den hellige ånds virke som er tema. De viste seg særlig i salmen «Kom hellig ånd med skapermakt», som ble sunget mellom skriftlesningene. Det er et valg som betonte Åndens teologiske betydning i vigslinga og sto i stil med at gudstjenestens liturgiske farge er rød: Et symbol på Ånden, kirka og martyrenes blod.

Skriftlesningene fra det nye testamentet, om lederes ansvar og tilsynsrolle, ble gjort av forskjellige representanter for kirken. Siv Bakken, som representerte bispedømmets samiske utvalg, holdt den første skriftlesninga på sørsamisk. Hun ble etterfulgt av den islandske biskopen Kristian Björnsson, ungdomsrådets leder Sina Holø Husom og Norges kristne råds generalsekretær Erhard Gerhardsen.

Deretter ble Bonden spurt av preses om han, etter å ha hørt hvilke krav Bibelen stiller til ham, likevel ville påta seg oppgaven og arbeide for å bevare kirkens enhet og apostoliske tro. Dette lovet Bonden, før de andre biskopene kom til og la sine hender i velsignelse over den nye biskopen.

I preses tale utbroderte han over hva det vil si å «arbeide for kirkens enhet». Med utgangspunkt i Romerbrevet trakk Fykse Tveit fram Paulus’ bilde av kirken som en kropp – som henger sammen nettopp fordi delene er forskjellige og avhengige av hverandre.

Han minnet Bonde på at han går inn ei bisperolle som har tradisjon for å være både radikal og banebrytende.

– Det er lett å tenke at å ta vare på enheten er å si «nei» mer enn å si «ja». Men slik er ikke kirkas enhet. Å si «ja» til Gud innebærer også at vi også kan si «ja» til hverandre.

– Men biskopen skal også si «nei» når det er noe som skygger for nettopp evangeliet, som tar respekt og verdighet fra andre mennesker, eller som stenger veien til Kristi åpne favn.

Jesus viser at det menneskelige er mulig

—  Ole Kristian Bonden, biskop i Hamar

Ønska seg dans

Vårt Land snakket kort med Ole Kristian Bonden like før vigslingen.

– Hva har vært viktig for deg i utformingen av gudstjenesten?

– Liturgien er jo forholdsvis fastsatt, og det er andre som har hatt mer å gjøre med utformingen enn meg.

Bonden fortalte at han først og fremst har konsentrert seg om prekenen.

– Men at det skal være en dans etter prekenen er det faktisk jeg som har fått inn. Jeg er opptatt av at gudstjenesten skal spille på flere sanser, og det er en måte å la prekenen få hvile litt i rommet.

Hamar 20230129. 
Bispevigsling. Ole Kristian Bonden vigsles til biskop i Hamar bispedømme av preses Olav Fykse Tveit. Kong Harald V var tilstede.
Foto: Alf Simensen / NTB

Alltid freidig

I prekenen prekte Bonden over dagens evangelietekst, fra Lukas 18,35–43 om Den blinde mannen ved Jeriko. Ifølge Bonden er Jesu spørsmål til mannen, «hva kan jeg gjøre for deg?», et godt eksempel på hvordan mennesker skal møtes med respekt og verdighet.

I stedet for å objektifisere mannen, eller se på ham som en sak, er Jesus opptatt av å møte mannen på sine egne premisser. Og når mannen spør om å få se, var det ikke bare mannens egne øyne som ble åpnet, men også tilhørerne.

– Det er noen som harselerer når vi snakker så mye om folk, og alle og det menneskelige i kirka. Noen etterspør kjerne og substans, forpliktelse og konsekvenser. Det antydes det er for lettvint og overfladisk.

Ifølge Bonden er det derimot Jesus, som ekte, sant menneske, som er kirkas substans. I det ligger det også forpliktelser og konsekvenser, sa han.

– Det betyr at det ikke hører til ekte menneskelighet å overse dem som sitter i veikanten, eller å gjøre de andre til objekter, som vi har så lett for å gjøre. Jesus viser at det menneskelige er mulig.

Prekenen ble, etter Bondens eget ønske, etterfulgt av danseren Emilie Fuglestads «At jeg må se». Deretter sang menigheten den nikenske trosbekjennelsen i vekselsang – slik kirken gjør på større høytidsdager. Etter nattverden ble kirkegjengerne loset ut i verden til den folkekjære salmen «Alltid freidig» – en salme som, Hamar-biskopers historie tatt i betraktning, kanskje var vel så myntet på den nye biskopen selv.

---

Hamar bispedømme

  • Omfatter menighetene i Innlandet, tidligere Hedmark og Oppland.
  • Bispedømmet er organisert i 10 prostier, 65 prestegjeld og 164 sokn.
  • Var det første bispedømmet med kvinnelig biskop, da Rosemarie Köhn ble vigslet i 1993.
  • Det er 229 kirker i bispedømmet, med rundt 120 prester og totalt rundt 660 kirkelig ansatte.

Kilde: Den norske kirke

---

---

Ole Kristian Bonden

  • Bonden er prost i Sør-Østerdal i Hamar bispedømme.
  • Han har utdanning fra Høgskolen i Volda med kristendom grunnfag før han tok teologisk embetseksamen og praktisk-teologisk seminar ved Menighetsfakultetet.
  • Våren 2023 avslutter han et fireårig masterstudium i verdibasert ledelse ved VID vitenskapelige høgskole.
  • Han var den av kandidatene som fikk størst oppslutning blant medlemmene i bispedømmet i den rådgivende avstemningen for å finne ny biskop.
  • Overtar bispedømmet etter Solveig Fiske, som var biskop i 16 år.
  • Bonden er den første mannlige biskopen i Hamar bispedømme på 30 år.

---
Les mer om mer disse temaene:

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt | HAMAR

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion