Religion

Etterlyser likestilling blant muslimske ledere innen samtaletjenestetilbud

LIKESTILLING: Hvordan kan kvinner bli imamer? Det var ett av spørsmålene representantene fra Hikmah-huset tok opp med Anette Trettebergstuen om i møte.

Hos kultur- likestillingsminister Anette Trettebergstuen var Amina Sijecic Selimovic og Rania Al-Nahi på besøk torsdag denne uken. De er henholdsvis styreleder og prosjektleder for organisasjonen Hikmah-huset.

De jobber for kunnskapsspredning om islam og likestilling i islam. Ett av punktene de tok opp i samtalen med ministeren er mangelen på kvinnelige muslimske samtalepartnere i offentlige rom. Trettebergstuen lyttet, men hadde ikke svar på imam-spørsmålet.

Rania Al-Nahi søkte selv på stillingen da Oslo universitetssykehus (OUS) skulle ansette en muslimsk samtalepartner. Stillingen, som senere har fått tilnavnet «sykehusimam», skapte våren 2021 debatt da ingen kvinner ble innkalt til intervju.

Da svarte OUS med at kvinner kunne søke, men at ingen av søkerne oppfylte kravene: Søkeren måtte ha teologisk formalkompetanse og måtte ha en senderorganisasjon, altså representere en menighet.

Ingen islamske menigheter i Norge har i dag en kvinnelig imam.

Hikmah-huset

Al-Nahi ble ikke innkalt intervju, til tross for at hun har en master i tros- og livssynslederskap og profesjonell samtalepraksis med vekt på islam. Det skal kvalifisere henne til å jobbe med islamsk omsorgsarbeid i norske institusjoner.

– Det er en forestilling om at en imam må være en mann og tilknytta en menighet, sier Al-Nahi.

Hun opplever at sykehusene og andre norske institusjoner i for stor grad har tenkt at en muslimsk imam tilsvarer en kristen prest.

– Imam er ikke en beskytta tittel. Det følger med mer etisk ansvar å jobbe som samtalepartner. Når en prest blir ordinert forplikter de seg til en profesjonsetisk plakat. Det gjør ikke en imam.

---

Hikmah-huset

  • Islamsk organisasjon stiftet i 2019.
  • Jobber med kunnskapsformidling om islam og er veldig opptatt av likestillingsspørsmålet i islam.
  • Ordet «hikma» kommer fra arabisk og betyr visdom.
  • Navnet spiller også på visdommens hus, Bayt al-Hikma, som var et faktisk hus som lå i Bagdad i tidlig middelalder.
  • I Bayt al-Hikna møttes datidens store kristne og muslimske tenkere for å dele kunnskap.

---

Imamer møter ikke alle

Masteroppgaven til Rania Al-Nahi handlet nettopp om muslimske samtalepartnere og utfordringene knytta til kjønn, og dokumenterer at flere imamer kvier seg for å gå inn på rommet til en kvinne.

I masteroppgaven viser hun blant annet til informanten Khadija som opplevde seg avvist av sykehusimamen da han krevde at mannen hennes måtte være til stede under hele samtalen, dette fordi hun var kvinne.

Hikmah-huset

Mangler støtte

De to Hikmah-lederne ønsker å få et fysisk hus til organisasjonen og starte et ressurssenter som tilbyr sjelesorg og kunnskapsdeling. Derfor trenger de finansiell støtte. Foreløpig driftes organisasjonen kun på frivillighet.

Al-Nahi og Selimovic forteller at de har søkt på mange ulike støtteordninger, men synes det er vanskelig å finne ut hvilke departement de kan søke støtte hos.

– Vi ønsker å være tilgjengelig for alle. Å kunne dele kunnskap med muslimer, etniske norske, lærere og andre som har spørsmål knytta til islam og tro. Da trenger vi penger.

Hikmah-huset

Har politisk «backing»

– De representerer noe nytt, som burde vært der for lenge siden, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen om Hikmah-huset.

Hun sier at arbeidet kvinnene gjør er viktig. Hun omtaler kvinnene som en likestillingsressurs, og ønsker å støtte prosjektet.

– Det er et behov som er der, men kanskje ikke støttes av strukturene rundt. De har politisk «backing» fra min side.

Trettebergstuen vedkjenner at det kan hende det finnes et hull som gjør det vanskelig for Hikmah-huset å motta støtte. Hun vil ta på seg jobben for å finne ut av det.

– Jeg skal snakke med kollegaene mine og finne ut om det er noe som mangler.

– Hva gjør dere om dere finner et hull?

– Da skal vi fylle det.

I Roses og Bjerkås sin ånd

Det er ikke et trossamfunn kvinnene i Hikmah-huset ser for seg. De kaller organisasjonen sin heller for et trosfellesskap, og sier de vil romme mer enn bare et trossamfunn.

For sju år siden brøt Al-Nahi med moskeen sin på grunn av teologiske uenigheter og sto så uten den tilhørigheten. Hun og Selimovic forklarer at det er flere og flere muslimer uten tilknytning til et etablert miljø, en moské.

Hikmah-huset

– Det er et behov for såkalte inkluderende moskéer i Norge. Moskéer som kan romme både kvinner, skeive og muslimer med nedsatt funksjonsevne, sier Selimovic.

Selimovic kaller seg selv en ekte «TF-er», og motiveres av foregangskvinnene fra fakultetet.

– Jeg jobber i ånden til Ingrid Bjerkås og Rosemarie Köhn. Jeg skylder de, norske muslimer og samfunnet å jobbe for likestilling og toleranse.

Johannes Nyborg

Johannes Nyborg

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion