Religion

Alle med doktorgrad valgt vekk som bispekandidater i Bjørgvin

DEN NORSKE KIRKE: Halvor Nordhaug: – Tyder på at det ikke har blitt vektlagt.

Fredag formiddag ble det klart at Kjersti Gautestad Norheim, Ragnhild Jepsen og Sunniva Gylver står igjen som kandidatene til å overta bispekappen etter Halvor Nordhaug, som gikk av som biskop i Bjørgvin i november.

Dermed er Stephanie Dietrich, Gudmund Waaler og Nils Terje Lunde ute av dansen for denne gang.

Disse tre kandidatene har alle en doktorgrad. At ingen med denne kvalifikasjonen gikk videre har Nordhaug lagt merke til.

– Hva tenker du om at alle de tre kandidatene først og fremst har bakgrunn som menighetsprester?

– Jeg merker meg at de tre som ikke ble med videre alle hadde doktorgrad, og det kan jo tyde på at det ikke har blitt vektlagt av de som har avgitt stemme.

– Sier noe om kunnskapsnivå

Han legger til at man absolutt kan være en godt skolert teolog uten, men sier at doktorgraden likevel sier noe om kandidatens kunnskapsnivå, og ikke minst evnen til å analysere tankemessige utfordringer.

– Absolutt en styrke, men det er menighetserfaring også. Den erfaringen er fundamentalt å ha som en biskop. Med det sagt så vil jeg understreke at jeg også tror de tre som ikke ble med videre ville klart å fylle rollen på en utmerket måte.

Dette er et tema som også ble tatt opp i forbindelse med å finne ny biskop i Hamar tidligere i år. Da gikk kirkeprofessor Hallgeir Elstad ut og mente at kirken i større grad må vektlegge teologisk kompetanse ved bispetilsettinger.

Også her valgte man vekk kandidatene med doktorgrad da man snevret inn til tre gjenværende kandidater.

I dagens bispekollegium er det Olav Fykse Tveit og Kari Veiteberg som har doktorgrader.

Solveig Fiske, Helga Haugland Byfuglien, Halvor Nordhaug om Bjørgvin.

Høye bølger

Men det er også andre ting som blir lagt merke til ved kandidatene som har gått videre denne gangen.

Solveig Fiske var biskop i Hamar frem til i høst. Hun er glad for at Bjørgvin nå får sin første kvinnelige biskop.

– Det er historisk, og det viser at de ulike instansene som har stemt på den biskopen de ønsker, men også at de trolig har hatt med seg et kjønnsperspektiv, sier Fiske.

Hun mener dette sier noe om utviklingens som har skjedd, og påpeker at det ikke er lenger tilbake enn i 1993 at det skapte høye bølger da Rosemarie Köhn ble den første kvinnelige biskopen i Den norske kirke.

– Det er viktig å huske! Da diskuterte man om kvinner i det hele kunne fungere i ein slik rolle, sier Fiske.

Også Nordhaug at han synes det er «interessant og gledelig» at den neste biskopen i Bjørgvin uansett vil bli en kvinne.

– Jeg sa jo det lenge før jeg slutta, at jeg trodde at det kunne være bra for bispedømmet, og det er absolutt på tide.

– Hvilke egenskaper mener du at Bjørgvins biskop må inneha?

– Det er vel de samme egenskapene som er nødvendige uavhengig av hvor man tjener. Man må først og fremst være en god åndelig leder, og evne å peke fram en kurs for bispedømmet, sier Nordhaug.

Han mener også at hans etterfølger må være en god forkynner og formidler, og være trygg på å gå inn i det offentlige rom. Og ikke minst også være en god leder for de ansatte i kirken.

– Så må jeg bare spørre: Har du en favoritt?

– Om så jeg hadde hatt det, så ville jeg ikke sagt det til pressen.

– Veldig åpent

Helga Haugland Byfuglien var biskop i Borg fra 2005 til 2011. Hun var også preses i Den norske kirke fra 2010 til 2020.

– Bildet av Bjørgvin har vært at det er ganske konservativt, men vi ser et bispedømme i endring, mener Byfuglien.

Hun syns det er flott at man nå får den første kvinnen i bispesetet i Bergen.

– Det er veldig gledelig. Det viser at både lokale menighetsråd, vigslede ansatte og de med nasjonale stemmer har vært tydelige på at en kvinne stikker seg frem.

Byfuglien legger merke til at det er veldig jevnt mellom de tre gjenværende kandidatene.

– Det er uten tvil tre veldig godt kvalifiserte og dyktige kvinner som går videre, og slik jeg vurderer det er det veldig åpent hvem av dem som blir biskop.

– Ganske ulike personer

Byfuglien mener det er enn viss bredde teologisk blant kandidatene, men at forskjellene ikke er markante på dette området.

– Men slik jeg kjenner dem er de ganske ulike personer.

At Norheim som kom inn i prosessen senere enn de andre kandidatene, via en såkalt «supplerende nominasjon» mener forrige preses viser et engasjement for hennes kandidatur.

– Og at hun har fått så mange stemmer nå kan tyde på at dette har vekket et lokalt engasjement og kanskje har det gjort at flere vil bruke stemmeretten sin, sier Byfuglien.

---

Bispevalg i Bjørgvin

  • Tre kandidater gjenstår, når Kirkerådet skal tilsette ny biskop i Bjørgvin 9.–10. februar.
  • 6. januar ble resultatet fra den rådgivende avstemningen gjort kjent. Til sammen har 398 stemmeberettigede instanser og ansatte satt opp inntil tre navn i prioritert rekkefølge. De tre med flest stemmer har gått videre til neste runde.
  • Disse har stemmerett: Sokneråd i Bjørgvin, ungdomsrådet, vigslede kirkelige ansatte i bispedømmet. I tillegg har proster i andre bispedømmer stemmerett, samt ungdomsrepresentanter til Kirkemøtet og representanter fra teologiske utdanningsinstitusjoner.


Slik utregnes resultatet:

  • Stemmegiverne har mulighet til å sette opp tre kandidater i prioritert rekkefølge. Stemmene vektes på den måten at førstestemmer gir vektig lik 1, andrestemmer lik 2/3 og tredjestemmer lik 1/3.
  • For å sikre lokal innvirkning i prosessen er stemmene også vektet ut ifra hvem som avgir den. Stemmer fra menighetsråd og ungdomsrådet (som det proporsjonalt sett er færre av), prester og andre i vigsla stillinger i bispedømmet og nasjonale stemmer fordeler hver sin tredjedel av poengene


---

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

Mer fra: Religion