Religion

Historisk: Kvinne blir biskop i Bjørgvin

OFFENTLIG: Fredag ble det klart at den nye biskopen i Bjørgvin blir en kvinne. Med det har bispedømmet tatt ett skritt videre i prosessen med å utnevne ny biskop.

Fredag formiddag ble det klart at Kjersti Gautestad Norheim, Ragnhild Jepsen og Sunniva Gylver står igjen som kandidatene til å overta bispekappen etter Halvor Nordhaug, som gikk av som biskop i Bjørgvin i november.

Dermed er Stephanie Dietrich, Gudmund Waaler og Nils Terje Lunde ute av dansen for denne gang. Nå er det opp til Kirkerådet å utvelge én av de tre kandidatene.

Det betyr at Bjørgvin bispedømme for første gang i historie får en kvinnelig biskop. Kirkerådet har heller aldri før hatt bare kvinner å velge mellom i valget av ny biskop.

Ettersom de stemmeberettigede kan liste opp tre kandidater i prioritert rekkefølge, er stemmetallene vekta og kandidatene gitt en poengscore. Med 23,84 prosent av poengene var det utfordreren Kjersti Gautestad Norheim som fikk størst oppslutning – nøyaktig to prosentpoeng foran Ragnhild Jepsen.

Sunniva Gylver ligger like bak, mens de tre gjenværende kandidatene står igjen med rundt en tredjedel av den totale oppslutninga.

Dette er de tre kandidatene som står igjen:

---

Sunniva Gylver

 • 56 år
 • Sokneprest i Fagerborg menighet i Oslo

---

Sunniva Gylver. Prest i Fagerborg menighet.

Sunniva Gylver arbeider som sokneprest i Fagerborg menighet på Bislett i Oslo. Gylver er blant annet kjent som TV-prest og forfatter, samt en av bidragsyterne til andaktsprogrammet Plussord. Hun er også spaltist i Vårt Land.

Av kuriosa kan det nevnes at Gylver også er treningsinstruktør for Studentsamskipnaden i Oslo, en jobb hun har hatt siden 1995.


---

Ragnhild Jepsen

 • 53 år
 • Domprost i Nidaros

---

Ragnhild Jepsen, domprost i Nidaros

Ragnhild Jepsen kommer fra Ål, og har arbeidet som domprost i Nidaros siden 2011. Før det arbeidet hun som sokneprest i domkirka i fem år.

Jepsen tok teologisk embetseksamen i 1995 og oppgir på CV-en sin at hun sto til laudabilis, med en karakter på 2,2.


---

Kjersti Gautestad Norheim

 • 48
 • Sokneprest i Birkeland menighet i Bergen kommune

---

Kjersti Gautestad Norheim, Birkeland menighet i Bergen.

Kjersti Gautestad Norheim kom inn som en sjette kandidat da hun ble etternominert i desember. Det vil si at hun fikk de 100 underskriftene man trenger for å ta i bruk bestemmelsen om supplerende nominasjon, altså bispenominasjoner utenfor bispedømmerådet.

Nå har hun altså fått flest stemmer i avstemminga – nøyaktig to prosentpoeng mer enn Jepsen.

Norheim arbeider som sokneprest i Birkeland sokn, som ligger i Bergen kommune, ei stilling hun har hatt i fem år. Hun arbeider også som timelærer i praktisk teologi ved NLA Høgskolen. På starten av 2000-tallet arbeida hun som misjonsprest i Estland, og i 2020 ble hun tildelt Olavsstipendet til Den norske kirke.

Norheim har blitt karakterisert som en moderat konservativ kandidat, og har ikke villet svare på om ville viet et homofilt par. Til Vårt Land har hun «ville tatt ei vurdering på det» dersom situasjonen skulle bli aktuell.

Dette ble resultatet fra den rådgivende avstemningen:

---

Bispevalg i Bjørgvin

 • Tre kandidater gjenstår når Kirkerådet skal tilsette ny biskop i Bjørgvin 9.-10. februar.
 • 6. januar ble resultatet fra den rådgivende avstemningen gjort kjent. De tre med størst oppslutning har gått videre til neste runde.
 • Til sammen har 398 stemmeberettigede instanser og ansatte satt opp inntil tre navn i prioritert rekkefølge.
 • Disse har stemmerett: Sokneråd i Bjørgvin, ungdomsrådet, vigslede kirkelige ansatte i bispedømmet. I tillegg har proster i andre bispedømmer stemmerett, samt ungdomsrepresentanter til Kirkemøtet og representanter fra teologiske utdanningsinstitusjoner stemmerett.


Slik utregnes resultatet:

 • Stemmegiverne har mulighet til å sette opp tre kandidater i prioritert rekkefølge. Stemmene vektes på den måten at førstestemmer gir vektig lik 1, andrestemmer lik 2/3 og tredjestemmer lik 1/3.
 • For å sikre lokal innvirkning i prosessen er stemmene også vektet ut ifra hvem som avgir den. Stemmer fra menighetsråd og ungdomsrådet (som det proporsjonalt sett er færre av), prester og andre i vigsla stillinger i bispedømmet og nasjonale stemmer fordeler hver sin tredjedel av poengene.

Kilde: kirken.no

---

Endret lørdag 21. januar 08:14: I en tidligere utgave av denne artikkelen sto det at Ragnhild Jepsen har vært engasjert i blant annet KFUK-KFUM og KFUK-KFUM, hvor hun også var styreleder. Dette stemmer ikke. Vårt Land beklager.

Les mer om mer disse temaene:

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion