Religion

Jehovas vitner saksøker staten

JEHOVAS VITNER: Jehovas vitner saksøker staten etter at de ble nektet statstilskudd for 2021, opplyser trossamfunnet.

Stevningen mot staten, representert ved Barne- og familiedepartementet, ble sendt til Oslo tingrett 21. desember. Det bekrefter Jehovas vitner i en e-post til Vårt Land.

Årsaken er at departementet i høst stadfestet Statsforvalteren i Oslo og Vikens vedtak om å nekte Jehovas vitner statstilskudd for 2021 på grunn av trossamfunnets eksklusjonspraksis, opplyser de.

«Vedtaket utgjør et historisk angrep på religionsfriheten i Norge, men overraskende nok besluttet Barne- og familiedepartementet likevel å opprettholde vedtaket den 30. september 2022. Av de mer enn 700 forskjellige trossamfunnene som er registrert i Norge, blir Jehovas vitner behandlet annerledes av myndighetene basert på en urettmessig og feilaktig tolkning av deres bibelbaserte religiøse tro», skriver Fabian Fond ved informasjonsavdelingen til Jehovas vitners avdelingskontor i Skandinavia til Vårt Land.

Tilskuddet for Jehovas vitners 12.686 medlemmer i fjor utgjør om lag 16 millioner kroner.

– Barne- og familiedepartementet kan bekrefte at vi har mottatt stevning fra Jehovas vitner og pålegg om tilsvar fra retten. Utover det har vi ingen kommentar, skriver Thea Nathalie Finstad, kommunikasjonsrådgiver i Barne- og familiedepartementet i en epost til Vårt Land.

Har varslet juridiske skritt

Vårt Land skrev tidligere denne måneden at Jehovas vitner planlegger å saksøke Barne- og familiedepartementet. Det går fram av et brev fra Advokatfirmaet Glittertind til departementet som avisen fikk innsyn i.

Der argumenterer de for at vedtaket er ugyldig og lovstridig.

Barne- og familiedepartementet har tidligere sagt til Vårt Land at de ikke mener bortfall av statsstøtte truer religionsfriheten:

– Nekting av tilskudd utgjør etter departementets syn ikke en krenkelse av religionsfriheten eller diskriminering etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

----

Jehovas vitner

  • Jehovas vitner er et religiøst trossamfunn. De lærer at Bibelen er skrevet av Gud (Jehova), ved hjelp av forfattere som var under Guds ledelse. Derfor forstås Bibelen som Guds ufeilbarlige og pålitelige ord og den eneste nødvendige veilederen i livets spørsmål.
  • Jehovas vitner ble etablert i USA i 1870-årene, den første tiden som en bibelstudiegruppe. Etter hvert utviklet det seg til et trossamfunn under ledelse av Charles Taze Russell.
  • Ifølge egen statistikk var Jehovas vitner i 2020 virksomme i 240 land og hadde 8.424.185 medlemmer fordelt på 120.387 menigheter.

Kilde: Store norske leksikon og jw.org.

----

Kan også miste registreringen

Jehovas vitners regler om eksklusjon av medlemmer har blitt slått hardt ned på av norske myndigheter. Ikke bare nektes de statstilskudd for 2021, men de står også i fare for å miste registreringen som trossamfunn. Det betyr blant annet at de mister vigselsretten, samt at de ikke kan kreve statstilskudd.

Også dette reagerer trossamfunnet sterkt på

«Basert på sin egen avgjørelse av 27. januar 2022, tok Statsforvalteren 25. oktober 2022 et mer drastisk skritt ved å gi Jehovas vitner i Norge et ultimatum: enten å «rette opp» deres religiøse tro og praksis, eller å miste registreringen.

Dette har Jehovas vitner avvist at de kommer til å gjøre.

At de nå tyr til rettslige skritt, begrunner trossamfunnet slik:

«Hvis avgjørelsen blir stående uprøvd, vil beslutningen om å nekte Jehovas vitner statsstøtte, og eventuelt trekke tilbake registreringen som trossamfunn, gjøre at Norge går i motsatt retning av internasjonal rett. Det vil også være et faresignal på et tilbakeskritt for religionsfrihet og menneskerettigheter i Norge», skriver Fond.

Han påpeker at Jehovas vitner har vært en del av det norske samfunnet i 130 år, og har hatt rett til å motta statstilskudd i mer enn 30 år.

«Så vidt vi vet har ingen andre internasjonalt anerkjente trossamfunn i Norge vært utsatt for denne typen diskriminerende behandling fra myndighetenes side», skriver han.

Sturla Stålsett, professor i diakoni, religion og samfunn ved MF vitenskapelig høyskole, har tidligere uttalt til Vårt Land at han mener staten har en god sak dersom vedtaket om tilskuddsnekt havner i retten. Professor i religionsvitenskap, Dag Øistein Endsjø, har på sin side problematisert deler av Statsforvalterens vedtak.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion