Religion

Vil fjerne kors på kapell og gravplasser

SYMBOLER: Human-Etisk Forbund i Hamar vil at gravplassene skal være livssynsnøytrale. Nå ber de om at kirken fjerner kors fra kapell.

Human-Etisk Forbund (Hef) i Hamar vil at korset på Løten kapell skal fjernes. Lokallaget mener at korset kan virke «påtrengende og truende» for dem som ikke tilhører et utvalgt livssyn.

Det var Østlendingen som omtalte saken først.

I et brev adressert til gravplassmyndighetene i Stange, Løten og Hamar, problematiseres en rekke av symbolene som finnes på gravplassene.

– Vi kommer ikke til å fjerne noe kors, nei. Det er ikke aktuelt, sier Mona Myrvang Nygaard, leder i Løten kirkelige fellesråd til Vårt Land.

– Hva tenker du om en slik henvendelse?

– Det er lov å prøve seg, humrer Nygaard og legger til:

– Henvendelsen fra Hef skal diskuteres i fellesrådet, men det finnes andre lokaler som Hef kan benytte seg av, sier hun.

Nygaard synes det mangler realisme i forslaget. Løten kirke knapt kan røres uten at det må til godkjenning hos Riksantikvaren. Kirkene og gravplassene som omslutter dem sees på som en helhet.

– Kan føles ekskluderende

Magne Kvalbein, leder i Hef i Hamar, forteller at mange av medlemmene deres har vært opptatt av denne saken. Ved gravferd benytter Hef-medlemmer Den norske kirkes gravplasser i Hamar, Løten og Stange. Det er symbolbruken på disse gravplassene Hef synes er uheldig, dersom alle skal kunne benytte seg av dem.

– Møtet med gravplassmyndighetene her lokalt ble ikke noe av i år, så derfor sendte vi heller denne henvendelsen.

– Hvorfor vil medlemmene ha korset ned?

– For mange føles det ganske ekskluderende i forhold til en bestemt trosretning.

HEF i Hamar foreslår at korset som henger på Hamar krematorium kan hektes av slik at fasaden fremstår nøytral ved livssynsåpen bruk. Også inngangsporten til Romedal gravplass problematiseres. Montasjen er et utdrag fra HEFs brev til Løten kirkelige fellesråd.

Hef kan godt ta i bruk av andre livssynsnøytrale rom, men det er vanskelig å finne noen som er egnet, ifølge Kvalbein.

– En gymsal eller et samfunnshus gir ikke nødvendigvis den roen eller verdigheten en slik seremoni krever.

I brevet viser Hef Hamar til en uttalelse som de vedtok på årsmøtet i februar. Der står det blant annet: «Symbolbruk er viktig. Derfor gjelder det å abstrahere symbolene slik at de kan imøtekomme alle og enhver. Da blir de ikke påtrengende og truende for dem som ikke tilhører et utvalgt livssyn.»

Det er ikke bare korset på Løten kapell Hef vil ha fjernet. De vil også gjøre det mulig å hekte av korset ved inngangspartiet Hamar Krematorium, samt erstatte korsene ved Hol og Vang gravlund med andre symboler, og demontere symbolene ved Romedal, Tangen og Vallset gravplass.

– Lokal frustrasjon

Leder i Human-Etisk Forbund nasjonalt, Christian Lomsdalen, ser på saken som en lokal frustrasjon, men også som en del av et større bilde.

– Hele problemstillingen viser behovet for livssynsnøytrale seremonirom utover hele landet. Dette viser også utfordringen med at det er kirken som sitter med denne administrasjonen. Det er viktig å ta hensyn til det økende livssynsmangfoldet. Dette vil bli mer utfordrende i årene som kommer.

EN TYDLIGGJØRING: Christian Lomsdalen er innstilt leder i Human-Etisk Forbund. – Jeg er glad som fagperson og humanist på at de er så tydelige som de er. Likevel skulle jeg ønske at de sa enda mer direkte at forkynnelse ikke er greit.

Han og Hef mener kommunene bør sørge for at det finnes egnede lokaler og rom.

– Er det nasjonal politikk fra Hefs side, at alle kors og kristne symboler på gravplasser i Norge, skal fjernes på denne måten?

– For meg handler ikke dette om noe annet enn et større behov for egnede lokaler.

Hef lokalt peker på at korset kan oppleves påtrengende og ekskluderende. Hvordan tror Hef det oppleves for kristne at man vil sage ned korset fra Løten kapell?

– Dette viser jo problemstillingen med at man har for få livssynsnøytrale seremonirom. For meg handler det om manglende respekt for Den norske kirke som trossamfunn, dersom kommunen forventer at Den norske kirkes lokaler skal brukes som livssynsåpne seremonirom for alle.

Les mer om mer disse temaene:

Kristine Banggren Gripsgård

Kristine Banggren Gripsgård

Kristine Banggren Gripsgård er journalist i debattavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion