Religion

Dialogprisen til prest Ivar Flaten

PRIS: Prest Ivar Flaten har fått Dialogprisen 2022. – Tør å holde dialogen frem som et viktig og riktig verktøy.

Dialogprisen 2022 ble mandag delt ut under årskonferansen til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) på Litteraturhuset i Oslo.

Prisen deles ut annethvert år til en person eller organisasjon som «over tid har utmerket seg ved å arbeide for økt forståelse og respekt mellom ulike tros- og livssynssamfunn i Norge, og som gjennom dette arbeid har bidratt til å bryte ned fordommer og øke dialog, kontakt og samhandling mellom disse», ifølge en pressemelding fra STL.

Årets vinner er Ivar Flaten, som er prest i Den norske kirke. Flaten har nylig blitt pensjonist, men før dette har han vært daglig leder for Kirkelig Dialogsenter Drammen og dialogprest i Tunsberg bispedømme.

En nestor

I nominasjonsteksten beskrives han som en nestor innen norsk tros- og livssynsdialog, som har satt dype spor gjennom sitt arbeidsliv.

«Som del av sitt arbeid som prest i Den norske kirke var Ivar tidlig opptatt av tros- og livssynsdialog med ‘naboer’ i Drammen og bydelen Fjell. Han bygget personlige relasjoner så vel som gode forhold mellom ulike organisasjoner og trossamfunn og var primus motor i å få etablert både Drammen og omegn tros- og livssynssforum i 2008, og Kirkelig dialogsenter Drammen», heter skriver STL i nominasjonsteksten.

Videre skriver de at Flaten har bidratt til å nå STLs strategimål «et større oppdrag», og trekker fram at han har undervist om STL sine erfaringer for dialogarbeider i hele Norden og i England.

«Ivar tør å holde dialogen frem som et viktig og riktig verktøy, også når det stormer i media. Det har kostet, både i form av krefter, kritikk og til dels latterliggjøring, men han har stått i det over tid. Ivar er en stayer, med ideer og pågangsmot og han evner både å sette ideene ut i livet, søke opp finansiering og få oppmerksomhet om dialogarbeidet», skriver de.

– Må søke sammen

På litteraturhuset mandag mottok Flaten prisen fra STLs styreleder Trond Enger. I takketalen fortalte Flaten at han ble ordinert til prest 50 år gammel, på samme tid som den såkalte «karikaturstriden» var på sitt heteste. Med støtte fra prost og biskop, fikk Flaten tid og mulighet til å møtes med andre livssynsledere.

– Når det smeller i Ankara eller Istanbul eller andre steder, da rystes det også i Drammen. Da må vi søke sammen for å finne ut av ting. Det har vært mitt privilegium å gjøre, med god hjelp av STL.

Les mer om mer disse temaene:

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion