Religion

Vil ikke utrede rituell omskjæring av gutter

SVAR: Redd Barna ba regjeringen utrede om rituell omskjæring av gutter bryter med menneskerettigheter. Det ser helseminister Ingvild Kjerkol ingen grunn til å gjennomføre.

Tidligere denne uka tok Thale Skybak, leder for nasjonal politikk og kunnskap i Redd Barna, til orde for å gjennomføre en juridisk utredning av rituell omskjæring for guttebarn.

Åtte år etter at Norge fikk en lov om rituell omskjæring av gutter er nødvendig å få klarhet i de negative og positive konsekvensene ved å tillate skikken, mente Redd Barna.

I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet ba organisasjonen derfor regjeringen om å kartlegge hvorvidt barns menneskerettigheter er tilstrekkelig ivaretatt med dagens lovverk.

I brevet viser Redd Barna til at det er kryssende hensyn å ta i spørsmålet om rituell omskjæring: Både trosfrihet og barns rett til beskyttelse skal ivaretas. Skikken har vakt opphetet debatt ved tidligere korsveier.

Skytes ned av regjeringen

Nå har Helse- og omsorgsdepartementet sendt et svar til Redd Barna. Der skriver de at de ikke ønsker å gjennomføre noen utredning nå:

– Jeg har forståelse for at dere er opptatt av spørsmålet om rituell omskjæring av gutter. Det gjør seg gjeldende kryssende hensyn ved slike inngrep. Jeg mener imidlertid at den loven vi har om rituell omskjæring av gutter innebærer en riktig avveining av de ulike hensynene, skriver helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

«Loven regulerer hvem som kan samtykke til at en mindreårig gutt skal omskjæres, og stiller krav til informasjon, kompetanse, smertelindring mv.», heter det videre i svaret fra statsråden.

Mener omskjæring etter reglene ikke bryter rettigheter

Kjerkol skriver at omskjæring i samsvar med gjeldende regelverk ikke er i strid med Norges menneskerettslige forpliktelser, og henviser til at forholdet mellom ulike menneskerettigheter ble drøftet i en stortingsproposisjon i 2014.

– Så vidt jeg kjenner til er det ikke skjedd noen utvikling innen dette feltet som tilsier at de vurderinger og avveininger som ble gjort i forarbeidene til loven, nå skulle være i strid med våre menneskerettslige forpliktelser, konkluderer Kjerkol.

---

Rituell omskjæring av gutter

  • Et kirurgisk inngrep hvor forhud rundt penis fjernes helt eller delvis, og hvor formålet er religiøst begrunnet.
  • 1. januar 2015 ble lov om rituell omskjæring iverksatt. Formålet med loven er å sikre at rituell omskjæring av gutter skal utføres på en forsvarlig måte, samt å sikre at et tilbud om rituell omskjæring er tilgjengelig
  • Per i dag utfører en privat leverandør inngrepet for Helse Midt-Norge, Helse Nord og Helse Sør-Øst. I Helse Vest utføres inngrepet ved to offentlige sykehus. I Helse Sør-Øst eksisterer også en rekke private tilbud, alle i østlandsområdet.
  • Det finnes ingen samlet oversikt over tilbud som er i privat regi.

Kilde: Nova

---

Les mer om mer disse temaene:

Ingvild Kessel

Ingvild Sandnes Kessel

Ingvild Sandnes Kessel er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion