Religion

Varaordfører i Oslo: – Få virkemidler for å stanse Islam Net

ISLAM NET: Innen ett år håper Islam Net å åpne moské og aktivitetssenter i Groruddalen i Oslo. Varaordfører i Oslo, Abdullah Alsabeehg (Ap) ønsket i fjor å stanse planene, men støtte på hindringer, forteller han.

– Jeg mener det samme som i fjor: Det er ikke behov for Islam Net i Groruddalen, sier Abdullah Alsabeehg (Ap), varaordfører og bystyrepolitiker i Oslo.

Han er blant politikerne som reagerte kraftig da det i fjor ble kjent at Islam Net står bak finansieringen av en Oslo-eiendom for over 60 millioner kroner i Groruddalen. Her vil den muslimske organisasjonen ha moské og aktivitetssenter, med blant annet minoritetsungdom som målgruppe.

Flere politikere, alt fra Rødt til Frp, ønsket å stanse planene deres, omtalte Nettavisen i fjor. En av dem var Alsabeehg. Sammen med blant andre daværende varaordfører i Oslo, Kamzy Gunaratnam (Ap), gikk han ut i Avisa Oslo hvor Gunaratnam blant annet uttalte at ungdom i Groruddalen ikke trenger «en radikaliseringsmaskin». Videre ba hun om virkemidler til å stanse det planlagte aktivitetssenteret.

Foreløpig har de ikke lyktes med å stanse planene. Som Vårt Land skrev på onsdag er organisasjonen i gang med oppussingen av selskapslokalet i den eksisterende bygningen. Innen ett år håper de å kunne åpne det muslimske senteret. Det mener de å kunne gjøre uten å søke kommunen om tillatelse.

---

Islam Net

  • Islam Net ble etablert i 2008 og er en muslimsk ungdomsbevegelse med en salafistisk orientering. Begrepet har Islam Net unngått å bruke om seg selv. I stedet hevder de ganske enkelt å representere islam.
  • Salafisme er en moderne puritansk og reformistisk tilnærming til islam som legger avgjørende vekt på å vende tilbake til en bokstavelig tolkning av de islamske grunnlagstekstene Koranen og hadith, og som ønsker å «renske» islamsk tro og praksis for det som anses som «ikke-islamske» elementer.
  • Den puritanske salafismen, som Islam Net er en eksponent for, er del av et transnasjonalt salafistisk nettverk med forgreninger til mange land, som særlig er opptatt av å fremme da’wa («å kalle folk til islam») i form av proselyttisering. Den trekker sterke veksler på så vel moderne islamsk som kristen tele-evangelisering og gjør omfattende bruk av sosiale medier.

Kilde: Store Norske Leksikon

---

Begrensede virkemidler

Vårt Land var tidligere denne uken i kontakt med flere politikere som uttalte seg kritisk om Islam Net-planene i fjor, men ingen hadde anledning eller ønsket å uttale seg om saken. Nå kan Alsabeehg lette litt på sløret om hva som skjedde i saken etter at nyheten om eiendomskjøpet ble kjent.

– Jeg tror diskusjonen i etterkant av nyheten viste at vi kom til å møte på flere utfordringer, blant annet har menneskerettigheter blitt trukket fram. Det er få og begrensede virkemidler vi politikere har til å stanse et sånt prosjekt, sier han.

– Hva konkret har blitt en brems?

– At saken ikke har kommet på vårt bord politisk, og at vi hittil mangler virkemidler for å stanse et sånt prosjekt.

Flere menneskerettighetsforskere problematiserte i fjor politikernes uttalelser om å stanse planene til Islam Net.

«Islam Net er gruppe jeg ikke har særlig sympati med, og som har synspunkter som er dårlig begrunnet og som andre muslimer tar avstand fra. Men de har jo anledning til å gjøre som den ønsker innen lovfastsatte rammer», uttalte Tore Lindholm, professor emeritus ved Norsk senter for menneskerettigheter og ekspert på trosfrihet. Et liknende budskap ble også fremmet av likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

– Gikk politikerne for langt da de sa at de ville forsøke å stanse det planlagte aktivitetssenteret til Islam Net?

– Nei, sier han.

– Her bør varaordføreren trå forsiktig. Han tar her til orde for at politikere i Norge skal drive religiøs diskriminering, svarer Fahad Qureshi, leder i Islam Net. Han viser til reaksjonene fra forskere og likestillings- og diskrimineringsombudet sist gang saken ble omtalt av Vårt Land.

Du kan lese hele svaret til Qureshi i slutten av artikkelen.

Ønsker å sende signal

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, opplyste til Filter Nyheter i fjor at eiendommen i Groruddalen er regulert til industri, og at det på daværende tidspunkt ikke var meldt inn noen søknad om reguleringsendring til andre formål.

Til Vårt Land denne uken uttalte leder av Islam Net, Fahad Qureshi, at de ikke trenger noen omregulering av eiendommen, så lenge de bruker det eksisterende bygget. Ifølge ham har det opp gjennom årene vært gitt en rekke dispensasjoner fra formålet i reguleringen, og siden 2017 har det foreligget en ferdigattest på at hele eller deler av bygget kan brukes til forsamling, idrett og andre allmennyttige formål. De kommer derfor ikke til å søke kommunen om hverken bruksendring eller omregulering.

«Det er jo nettopp de formålene som bygget er godkjent for vi skal bruke det til. Det er grunnen til at vi kjøpte akkurat denne eiendommen», sa Qureshi.

Plan- og bygningsetaten opplyste til Vårt Land at de per i dag ikke har nok informasjonsgrunnlag til å si om det innvendige arbeidet som pågår i det eksisterende bygget er søknadspliktig eller ei. I sist godkjente tegninger er deler av første etasje godkjent bruksendret til forsamlingslokale.

Qureshi har på sin side påpekt at de kun pusser opp vegger og gulv «og at slikt ikke er søknadspliktig».

Alsabeehg sier at han ikke kjenner til detaljene i saken, men sier at det er viktig at politikerne fortsetter å sende ut et tydelig signal:

– Islam Nets tilbud er ikke ønsket i bydelen. Groruddalen har allerede mange møteplasser, også i form av trossamfunn som leverer et tilbud for alle de som er opptatt av det religiøse. Islam Net vil ikke tilføye noe bedre tilbud, snarere tvert imot. Vi er veldig uenige med mye av det de står for.

Islam Net

– Lukket miljø

– Hva er du uenig i?

– Det handler for eksempel om synet de har på andre. Andre muslimer har kommet til meg og sagt at de har blitt ansett som ikke-muslimer av sentrale personer i Islam Net. Videre handler det om deres syn på likestilling. Mitt inntrykk er at de er fundamentalistiske i forhold til de aller fleste muslimer som er i Oslo, sier han.

Han oppfatter også organisasjonen som «et lukket miljø med lite kontakt med andre», og begrunner det blant annet med at de ikke er en del av paraplyorganisasjoner «som fremmer dialog, fred og hvor man lærer av hverandres perspektiver.

– Det som er viktig, uansett hvor man er, om det er i idretten, eller en annen del av frivilligheten, er å være en del av storsamfunnet. Det innebærer å ha dialog og samarbeid med andre, stille opp for hverandre og prøve å forstå hverandres behov. Islam Net er egentlig tuftet på det motsatte. De startet sin egen greie, utenfor de ordinære, kjente moskeene. De rekrutterer ungdom og har lite forståelse, dialog og samarbeid med andre.

Å skille seg ut i en egen gruppe kan i verste fall føre til ekstreme holdninger og radikalisering, mener Alsabeehg.

– Grunn til bekymring

At Islam Nets aktivitetssenter skal etableres i Groruddalen, mener han gir ekstra grunn til bekymring.

– Der er det utfordringer med blant annet barnefattigdom, og forskjellene øker. Når kombinasjonen sosiale forskjeller og ekstreme holdninger møtes, kan det skape en effekt vi bør være bekymret for.

– Nå håper Islam net å kunne åpne senteret innen ett år. Hva blir viktig framover?

– Framover blir det viktig å fortsette arbeidet vi allerede har gjort med å styrke barne- og ungdomsarbeidet i byen. Vi må skape møteplasser hvor alle er inkludert, både jenter og gutter, folk fra ulik bakgrunn og kultur. Vi ønsker åpne møteplasser, ikke lukkede.

Kaller anklagene grunnløse

– Det er forstemmende å se Alsabeehg, som varaordfører i Oslo og fremtredende Ap-politiker, si at flere sosiale tilbud i Groruddalen er uønsket, svarer Fahad Qureshi i Islam Net.

Han mener mange barnefamilier trenger flere lavterskeltilbud, og sier at Islam Nets eid-feiring i sommer er et godt eksempel på dette.

Qureshi skriver at Alsabeehg kommer med grunnløse og udokumenterbare anklager.

– Vi erklærer ingen muslimer ut av islam. Dette er en grov beskyldning som Alsabeehg ikke har belegg for, skriver Qureshi.

Han mener også at Islam Net står for et helt vanlig muslimsk syn på likestilling.

– Jeg vet ikke hvorfor Alsabeehg ikke liker kvinnesynet vårt. Vi mener at kvinner og menn er likeverdige, både som ektefeller, barn og foreldre. Vi oppfordrer både kvinner og menn til å mestre norsk språk, ta høyere utdanning, og bidra til samfunnet gjennom jobb, frivillig arbeid og sosialt engasjement, skriver Qureshi.

Han peker på at dette er noe han også har utdypet for Vårt Land tidligere.

Han reagerer også på at Alsabeehg beskriver Islam Net som et lukket miljø uten kontakt med andre, og sier de har et godt forhold til Islamsk Råd Norge eller Muslimsk Dialognettverk, selv om de ikke er medlemmer. Han skriver at de sjiamuslimske organisasjonene som Alsabeehg selv har hatt verv i, heller ikke er medlem av disse paraplyorganisasjonene.

– Hvorfor kritiserer han ikke sine egne for dette? spør Qureshi.

Avviser radikalisering

Qureshi avviser at Islam Net kan føre til radikalisering. Han viser til uttalelsene fra religionsforsker Olav Elgvin i NRK-programmet «Helene sjekker ut». Han skriver også at Islam Net har drevet arbeid for å forebygge radikalisering i mange år, og viser til en kronikk i Nettavisen fra 2021, en kronikk i fra forskeren Lars Gule fra 2014, og at Qureshi ble invitert av Romerike Politidistrikt for å holde et foredrag om radikalisering i januar 2016.

– Vi har invitert Alsabeehg og hans kollegaer til å møte oss, bli kjent, og komme med innspill og kritikk til Iman Aktivitetssenter – og han har ignorert henvendelsene. At han nå anklager oss for å være et lukket miljø som ikke vil ha dialog og samarbeid, er ironisk, skriver Qureshi.

Han skriver at han håper at varaordføreren fremover heller vil gå i dialog med Islam Net enn å motarbeide dem.

Varaordfører Abdullah Alsabeehg er blitt forelagt kritikken fra Qureshi, og svarer følgende på epost:

– Jeg har god kontakt med mange tros-og livssynssamfunn, blant annet gjennom Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn Oslo. Tros-og livssynssamfunn er en viktig del av Oslos frivillighet. Jeg har stilt opp for flere samfunn, sunni, sufi, sjia og andre som tror og ikke tror. Jeg gleder meg til å besøke Det Mosaiske Trossamfunn i begynnelsen av januar for å lære, og lytte til deres behov.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Eivind Nicolai Lauritsen

Eivind Nicolai Lauritsen

Eivind Nicolai Lauritsen er nyhetsleder i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Religion