Religion

Politikere ville stanse dem. Nå er Islam Net i gang med oppussingen

ISLAM NET: Politikere varslet i fjor at de ønsket å stanse Islam Nets planer om moské og aktivitetssenter i Oslo. Nå er organisasjonen i gang med oppussingen av eiendommen til over 63 millioner kroner. De nødvendige tillatelsene for å ta i bruk eksisterende bygg har de hatt på plass fra dag én, mener de.

– Vi håper å kunne åpne senteret innen ett år. Samtidig har vi veldig lyst til å åpne til ramadan, så det kan hende vi får til en delåpning hvor vi kun åpner bønneområdet, sier Fahad Qureshi, leder i Islam Net.

I mars i fjor avdekket Filter Nyheter at Islam Net står bak halve finansieringen av en eiendom for 63,5 millioner kroner i Groruddalen i Oslo. Få måneder senere opplyste den muslimske organisasjonen at det resterende beløpet er nedbetalt.

Eiendomshandelen skapte kraftige reaksjoner. Politikere, alt fra Rødt til Frp, ønsket å stanse planene deres om det som skal bli et muslimsk aktivitetssenter, omtalte Nettavisen.

Siden har det vært stille.

Nå kan organisasjonen fortelle at de er godt i gang med oppussingen av selskapslokalet i den eksisterende bygningen, som ligger på den over 7.500 kvadratmeter store tomta. Et senter de på sikt håper skal bli «den største islamske institusjonen i Norge». Det forteller Qureshi i en video til potensielle givere på donasjonssiden saveiman.com.

IKKE BRUK -  HÅNDVERKER I BAKGRUNNEN REAGERER PÅ Å VÆRE AVBILDET I SAMMENHENG MED ISLAM NET.  Islam Net er i gang med oppussingen av Iman aktivitetssenter. Skjermbildet er fra nettsiden saveiman.com og er dater 17. november 2022.

---

Islam Net

  • Islam Net ble etablert i 2008 og er en muslimsk ungdomsbevegelse med en salafistisk orientering. Begrepet har Islam Net unngått å bruke om seg selv. I stedet hevder de ganske enkelt å representere islam.
  • Salafisme er en moderne puritansk og reformistisk tilnærming til islam som legger avgjørende vekt på å vende tilbake til en bokstavelig tolkning av de islamske grunnlagstekstene Koranen og hadith, og som ønsker å «renske» islamsk tro og praksis for det som anses som «ikke-islamske» elementer.
  • Den puritanske salafismen, som Islam Net er en eksponent for, er del av et transnasjonalt salafistisk nettverk med forgreninger til mange land, som særlig er opptatt av å fremme da’wa («å kalle folk til islam») i form av proselyttisering. Den trekker sterke veksler på så vel moderne islamsk som kristen tele-evangelisering og gjør omfattende bruk av sosiale medier.

Kilde: Store Norske Leksikon

---

Tidligere selskapslokale

«Bli med meg, så jeg kan vise deg hva som skjer», sier Qureshi i videoen. Ikledd neongul sikkerhetsvest med matchende caps, trer han inn i den eksisterende bygningen på tomta i Groruddalen. Tidligere har bygningen, som måler 2.700 kvadratmeter, huset blant annet et skytesenter, lekeland og et selskapslokale.

«Dette vil – in sha Allah – bli hovedinngangen for moskeen, for brødrene», forteller Qureshi i videoen. «In sha Allah» betyr «hvis Gud vil».

«Vær forsiktig når du går her», kommenterer Qureshi til kameramannen.

« … for arbeidet skjer akkurat nå og det ikke trygt å gå her», påpeker han, og tråkker seg forsiktig fram blant stållister og plankebiter som ligger henslengt i en haug på golvet.

Med kamera på slep fortsetter han omvisningen. Like innenfor herreinngangen skal det tilrettelegges for rituell vask (wudu) før de entrer neste rom: En hall som tidligere har vært brukt til bryllup og som skal bli moskeens forsamlingssal.

Videre viser Qureshi hvor de skal ha dedikerte bønneområder for kvinner og for menn i tråd med muslimsk mosképraksis. Deretter svipper han innom tomme rom hvor de blant annet planlegger konferansesal, kafé, ungdomssenter, lekeområde og undervisningsrom.

Like før helgen ble videoen fjernet fra nettsiden, noe Qureshi forklarer med at de har gjort noen endringer planene for enkelte rom og at ny oppdatert video snart vil komme.

Men i det store og det hele blir senteret slik han skisserer i filmsnutten, forteller han til Vårt Land.

Islam Net

«Radikaliseringsmaskin»

En av politikerne som reagerte på Islam Nets planer i fjor, var daværende byråd for byutvikling i Oslo, Arild Hermstad (MDG).

«Dette ser ikke bra ut. Vi liker det ikke og vil ikke ha dette i Oslo. Vi ser nå på hvilke tiltak vi som kommune kan gjøre for å stoppe dette», sa han til Nettavisen.

Det ønsket også daværende varaordfører i Oslo, Kamzy Gunaratnam, som fryktet senteret ville bli en «radikaliseringsmaskin», uttalte hun til Avisa Oslo. Byrådsleder Raymond Johansen varslet at han ville ta initiativ til et møte med flere statsråder om saken.

Politikernes harde reaksjoner skapte motreaksjoner fra flere menneskerettighetsforskere. Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm advarte mot å gripe inn mot et eiendomskjøp «fordi en ikke liker det religiøse innholdet av aktiviteten som skal drives der». Det «reiser store spørsmål om religionsfriheten som offentlige myndigheter skal ivareta», uttalte hun.

Ingen av de nevnte politikerne ønsker eller har mulighet til å stille til intervju med Vårt Land. De har blant annet fått spørsmål om hva de har foretatt seg i saken siden i fjor, samt hvordan de stiller seg til Islam Net-planene i dag.

Bildet viser Arild Hermstad som har vært fungerende partileder i MDG siden Une Bastholm trakk seg. 
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Det er jo nettopp de formålene som bygget er godkjent for vi skal bruke det til. Det er grunnen til at vi kjøpte akkurat denne eiendommen

—  Fahad Qureshi, leder i Islam Net

– Grunnen til at vi kjøpte eiendommen

Da byrådslederen ble intervjuet av Filter Nyheter i fjor, opplyste han at eiendommen i Groruddalen er regulert til industri, og at det på daværende tidspunkt ikke var meldt inn noen søknad om reguleringsendring til andre formål.

Til Vårt Land forteller Qureshi at de ikke trenger noen omregulering av eiendommen, så lenge de bruker det eksisterende bygget. Ifølge ham har det opp gjennom årene vært gitt en rekke dispensasjoner fra formålet i reguleringen, og siden 2017 har det foreligget en ferdigattest på at hele eller deler av bygget kan brukes til forsamling, idrett og andre allmennyttige formål. De kommer derfor ikke til å søke kommunen om hverken bruksendring eller omregulering.

– Det er jo nettopp de formålene som bygget er godkjent for vi skal bruke det til. Det er grunnen til at vi kjøpte akkurat denne eiendommen, sier han.

Plan- og bygningsetaten opplyser til Vårt Land at de per i dag ikke har nok informasjonsgrunnlag til å si om det innvendige arbeidet som pågår i det eksisterende bygget er søknadspliktig eller ei. I sist godkjente tegninger er deler av første etasje godkjent bruksendret til forsamlingslokale, opplyser de.

Qureshi påpeker at de kun pusser opp vegger og gulv «og at slikt ikke er søknadspliktig».

Drømmen om et nybygg

Organisasjonen går også med større drømmer. 10. november var Islam Net i en planforhåndskonferanse med Plan- og bygningsetaten i Oslo. På sikt håper nemlig organisasjonen at de får lov til å utvide bygningsmassen med et tilbygg rundt eksisterende bygg.

I tillegg til fasilitetene som de ønsker å få inn i dagens bygg, har de i det nye senteret tegnet inn mer: Butikk, bibliotek, helsesenter, datarom, kontorer, boblebad, fattighus og bårerom.

Qureshi understreker at planene er under utvikling og at endringer kan skje underveis. Et slikt prosjekt vil også kreve enten en omregulering eller dispensasjon fra formålet, noe som er søknadspliktig. Foreløpig har de ikke sendt inn en søknad, men Qureshi forventer at de vil få tillatelse. Opp gjennom årene har nemlig kommunen gitt en rekke dispensasjoner fra reguleringen til tidligere eiere, ifølge ham.

– Senest i 2012 ble det gitt en rekke dispensasjoner for et tilbygg som er veldig likt de planene vi har viser han til.

Videre argumenterer han:

– Kommunen ønsker mer idrett, aktiviteter og kultur i området. Både de kommende kommunale planene og eksisterende bruksendring av eiendommen passer perfekt med byggeprosjektet vi har tenkt for eiendommen.

Alt tilsier derfor at Islam Net burde få de nødvendige dispensasjonene til å bygge når de søker, mener han.

– Skulle byråkratiske begrunnelser brukes for å gi avslag når lignende tiltak tidligere er gitt tillatelse, er det for meg et tegn på at andre årsaker ligger til grunn – at det er nettopp vi som søker, sier Qureshi.

I en e-post til Vårt Land presiserer Qureshi at de ikke har startet oppussingen av selve skytesenteret enda, men at de nå pusser opp selskapslokalet.

– Kan ikke forventes gitt

Plan- og bygningsetaten bekrefter at en forhåndskonferanse mellom etaten og eier av tomten har funnet sted.

«Der har vi formidlet at kommunen er restriktiv til dispensasjoner, og en dispensasjon kan derfor ikke forventes gitt.» Etaten har også «orientert forslagsstiller om at det vil være høy reguleringsrisiko dersom de setter i gang med en omregulering», skriver de til Vårt Land.

De viser til at det er «mange uavklarte forhold rundt eiendommen». Det bidrar til at en reguleringsprosess for eiendommen «på nåværende tidspunkt vurderes å kunne bli komplisert, ta lang tid og mulig ikke føre frem.»

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion