Religion

Slik reagerer listelederne på biskopenes samboeruttalelse

ORDINASJON: Leder av Frimodig kirke, Sverre Elgvin Lied, reagerer på biskopenes uttalelse om at alle, uavhengig av samlivsform, er velkomne til vigslingssamtale i Den norske kirke.

Seinest i 2017 konkluderte Bispemøtet med at å leve i samboerskap ikke er forenlig med kravene kirka stiller til sine ansatte. Fem år seinere kan det virke som om holdninga har snudd, etter at bispekollegiet på torsdag ga en felles uttalelse om at «alle er velkommen til vigslingssamtale».

På spørsmål fra Vårt Land om hvorvidt dette betyr at ingen av biskopene sier kategorisk nei til å vigsle samboende prester, svarte preses Olav Fykse Tveit at det var «ei rimelig lesning» og at det var hans oppfatning.

Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug har tidligere fått offentlig oppmerksomhet rundt sitt konservative standpunkt, men har ikke villet svare på om han nå har endra oppfatning. Det får Frimodig kirkes leder Sverre Elgvin Lied til å reagere.

– Her etterlyser jeg særlig at de biskopene som fastholder en tradisjonell bibelsk lære om ekteskap og samliv, sier noe offentlig om denne problemstillinga. Så lenge de er tause, og bare henviser til preses, sitter man igjen med inntrykket at de har gitt etter også på dette området, skriver Lied i en e-post.

Folk trenger å se og høre biskoper som frimodig våger å løfte fram evangeliets sannhet som Guds gode ordning og budskap til oss i dag

—  Sverre Elgvin Lied

Savner motstandsvilje

Lied skriver at han synes det er trist å lese at «nok en skanse synes å stå for fall». Han forteller at kirkeledelsen i møter med Frimodig kirke tidligere har vært tydelige på at ekteskapet skal fastholdes som etisk norm.

– Men når dette utfordres, synes det ikke å være noen vilje til stede til å yte motstand. Man kan jo lure på hva som til slutt blir igjen av etiske standarder å holde fast på.

Han mener at det ikke er noe grunnlag for en ny teologisk vurdering av temaet, da «det bibelske læregrunnlaget er helt entydig». Derimot mener han det er nødvendig å utfordre praksisen med å ordinere prester i samboerskap, og at dette bør strammes inn på.

– Folk trenger å se og høre biskoper som frimodig våger å løfte fram evangeliets sannhet som Guds gode ordning og budskap til oss i dag, skriver han.

Gard Sandaker-Nielsen. Leder av Åpen folkekirke.

Biskopenes ansvar

Leder for Åpen folkekirke, Gard Sandaker-Nielsen, har ingen direkte kommentarer til bispekollegiets uttalelse. I ei tekstmelding skriver han at Åpen folkekirke er opptatt av at samlivsform ikke skal vektlegges ved ansettelser, og at tilsettingsorganer i kirka ikke skal forskjellsbehandle samboere og gifte.

Spørsmålet om ansattes samlivsform hører inn under det åndelige tilsynet biskopene har overfor vigslete ansatte, og er altså noe biskopene har ansvaret for.

Videre skriver Sandaker-Nielsen at det er mange typer livssituasjoner som gjør at par kan ha behov for å vente med å gifte seg, men hvor man likevel ønsker å skape et felles hjem.

– Det gjelder selvsagt også ansatte i kirka, og det er noe kirka må forholde seg til.


---

Biskopenes felles uttalelse

  • Forrige torsdag kom bispekollegiet med en felles uttalelse, etter at Vårt Land sendte ut spørsmål om de enkelte biskopenes praksis rundt vigsling av samboende prester.


«Biskopene har drøfta disse spørsmålene flere ganger, og informert hverandre om hvordan man praktiserer vigsling med tanke på slike spørsmål som dette. Dette svarer til den enkelte biskops ansvar for å vurdere og fatte vedtak i spørsmål om vigsling. Biskopene er enige om å holde fram ekteskapet som den beste ordninga for samliv, men biskopene er også enige om at hver biskop må gjøre ei individuell vurdering av hver kandidat som søker vigsling. Biskopene vil tydeligere signalisere at alle er velkommen til vigslingssamtale, også med tanke på å drøfte disse spørsmålene».

---

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Ingvild Kessel

Ingvild Sandnes Kessel

er journalist og tilknyttet Vårt Lands religionsavdeling

Julie Horpestad

Julie Horpestad

Julie Horpestad er tilknyttet religionsavdelingen i Vårt Land som journalist.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion