Religion

Dette sier bispekandidatene: – Vil bevare bredden og mangfoldet

NY BISKOP: 96 kandidater har blitt til fem i kampen om å bli den nye biskopen i Bjørgvin bispedømme. Dette sier de nominerte.

Fredag ble det klart hvilke fem kandidater Bjørgvin bispedømmeråd har nominert til å bli deres nye biskop:

 • Stephanie Dietrich (56), professor ved VID
 • Sunniva Gylver (55), sokneprest i Fagerborg
 • Ragnhild Jepsen (53), domprost i Nidaros
 • Nils Terje Lunde (51), nestkommanderende i Forsvarets tros- og livssynskorps
 • Gudmund Waaler (59), domprost i Bjørgvin

Vårt Land har kontaktet alle de nominerte for å høre hvilke reaksjoner de har til nominasjonen.

Gudmund Waaler er en av de fem nominerte. Han er til daglig domprost i Bergen domkirke, og er bosatt 100 meter fra arbeidsstedet. Han er strålende fornøyd med å være blant bispekandidatene:

– Jeg ble oppriktig glad, rett og slett. Det er veldig hyggelig og selvsagt veldig spennende.

Vil bli tydelig og synlig

Waaler er født og oppvokst i Bergen, og har bodd der store deler av voksenlivet. Han tror det er en fordel at han kjenner bispedømmet og de ansatte godt, og håper han kan være en leder som spiller andre gode:

– Det er viktig for meg som leder å være tett på de som jobber i kirken, støtte dem, og legge til rette for å få andre til å skinne. Frivilligheten er også enormt viktig, og kommer bare til å bli viktigere i tiden fremover. Selv om Den norske kirke har negative medlemstall, ser jeg det som en positiv utfordring til oss, som gjør at vi må jobbe mer bevisst.

Dersom Waaler blir biskop, blir han en tydelig og synlig leder, tror han:

– Vi trenger en kirke som forkynner evangeliet og som er nært på mennesker, slik at de kan møte Gud. Spesielt i disse urolige tider trenger vi en kirke som kan bidra med håp og trygghet.

Gudmund Waaler - domprost i Bergen

Vil bevare bredden

Også 51 år gamle Nils Terje Lunde er blant de nominerte. Han er nestkommanderende i Forsvarets tros- og livssynskorps, som er lokalisert på Akershus festning.

Han synes det er ærefullt å bli nominert til Bjørgvin-biskop:

– Jeg er veldig glad for å bli nominert. Samtidig fyller det meg med ærefrykt. Det er mange gode kandidater igjen i prosessen.

Lunde forteller at han synes det er viktig at Den norske kirke fortsetter å være en folkekirke som samler bredden.

– Det må være rom for mangfold og forskjellighet i Den norske kirke. Jeg synes Den norske kirke har vært gode på det til nå, blant annet gjennom et samlende vedtak i vigselssaken.

– Hva kan du bidra med inn i et bispekollegium?

– Min særlige kompetanse er knyttet til at jeg har hatt ansvar for utvikling av feltprestkorpset. Det har gitt meg mye erfaring med hvordan man kan være en synlig kirke i det offentlige rom, også i et samfunn i endring, svarer Lunde.

– Må snakke så folk forstår

Ragnhild Jepsen er 53 år og jobber til daglig som domprost i Nidaros, der hun har Nidarosdomen og Vår Frue kirke som arbeidsplass. Hun synes det er hyggelig å være blant de fem nominerte:

– Dette er en utfordring jeg har takket ja til å stå i. Jeg ønsker å være en tydelig biskop og leder, en som tar stilling, men også en som er lyttende, sier hun.

Ragnhild Jepsen, domprost i Nidaros

Hun tror hennes erfaring med gudstjenesteliv vil være en stor fordel i rollen som biskop, og tror det er viktig at kirken blir gjenkjennelig og forståelig for folk:

– Jeg ønsker å bidra til kirkens rolle i lokalsamfunnet. Vi skal være en troverdig kirke som snakker så folk forstår det. Det skal være et godt sted å være, et sted der folk kan føle tilhørighet.

VID-professor nominert

Stephanie Dietrich er opprinnelig tysk og jobber som professor på fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag på VID vitenskapelige høgskole.

Hun synes det er stas å bli blant topp fem:

– Det er en stor tillitserklæring fra Bjørgvin bispedømme og fra Den norske kirke å få lov til å være på en liste sammen med fire veldig flotte kandidater.

Stephanie Dietrich. Professor VID.

Dietrich tror hennes kompetanse med økumenisk teologi, diakoni, kirkeforståelse og formidling vil være nyttig i et bispekollegium:

– Hovedoppgaven er å føre tilsyn, herunder inspirere og rettlede folk. Jeg håper å kunne bidra både med den kompetanse jeg har, men også gjennom det mennesket jeg er.

Hun mener kirken trenger å fremstå troverdig:

– I skiftende tider må kirken stå frem med et troverdig budskap. Jeg ønsker å bidra til det, og til å videreutvikle både kirkene i Bjørgvin og folkekirken i Norge.

Vil tjene evangeliet

Sunniva Gylver er sokneprest i Fagerborg menighet i Oslo og er, i likhet med de fire andre, også fornøyd:

– Det er en ære og en tillitserklæring; ikke mindre når jeg nå ser de flotte kollegaene jeg er nominert sammen med.

Hun har vært en profilert prest gjennom mange år. I tillegg til rollen som sokneprest, underviser hun også på MF vitenskapelig høyskole, og har nylig gitt ut bok om sorg. Nå håper hun å kunne tjene kirken enda bedre:

– Jeg valgte å si ja fordi jeg er åpen for at jeg i denne fasen kan tjene evangeliet og kirken enda bedre i rollen som biskop enn som sokneprest.

Gylver forteller at hun er nysgjerrig på å utforske hva hun kan bidra med i rollen som biskop.

– Jeg vil gjerne være med å lede og representere Den norske kirke fremover med en enda større tyngde enn jeg hittil har hatt, sier hun.

Sunniva Gylver. Prest i Fagerborg menighet.

Den nye biskopen i Bjørgvin blir ansatt av Kirkerådet 10. februar 2023.

---

Slik er den videre prosessen

 • 2. desember: Frist for eventuell supplerende nominasjon
 • 6. desember: Kirkerådet presenterer kandidatene
 • 5. januar 2023: Frist for alle med stemmerett til å gi rådgivende stemme
 • 6. januar 2023: Offentliggjøring av de tre kandidatene med flest stemmer
 • 19. januar 2023: Frist for bispedømmerådet og biskopene til å uttale seg om kandidatene
 • 9.–10. februar: Kirkerådet tilsetter ny biskop i Bjørgvin

Kilde: kirken.no

---


Ingvild Kessel

Ingvild Sandnes Kessel

er journalist og tilknyttet Vårt Lands religionsavdeling

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion