Religion

Én av disse kan bli biskop i Bjørgvin

DEN NORSKE KIRKE: 96 navn er redusert til 5. Én av disse får Bergen domkirke som sitt bispesete.

Fredag ble det klart at Bispedømmerådet nominerer disse fem til stillingen som biskop i Bjørgvin:

 • Stephanie Dietrich (56), professor ved VID
 • Sunniva Gylver (55), sokneprest i Fagerborg
 • Ragnhild Jepsen (53), domprost i Nidaros
 • Nils Terje Lunde (51), nestkommanderende i Forsvarets tros- og livssynskorps
 • Gudmund Waaler (59), domprost i Bjørgvin

De fem kandidatene som nå er nominerte, er valgt ut etter intervju og behandling i Bjørgvin bispedømmeråd.

– Det har vært spennende og interessante intervju, sier bispedømmerådsleder Vemund Øiestad i en pressemelding.

Den 6. desember vil kandidatene bli presentert gjennom intervju og samtale i St. Jakob kirke i Bergen.

Kan komme flere

Det er store utskiftninger på gang i bispekollegiet i Den norske kirke (DNK). I februar ble Borg-biskop Atle Sommerfeldt erstattet av Kari Mangrud Alvsvåg. For bare én uke siden ble det klart at Ole Kristian Bonden tar over som Hamar-biskop etter Solveig Fiske.

Og nå er man et godt skritt nærmere å finne arvtakeren til Halvor Nordhaug i Bjørgvin bispedømme.

I september offentliggjorde Bjørgvin bispedømmeråd listen over de som har blitt foreslått som ny biskop i Bjørgvin. Her var det hele 96 navn. Blant disse var «Farmen-presten» Thor Haavik, VID-rektor Bård Mæland, Gyrid Gunnes og Sturla Stålsett.

I denne første runden kan hvem som helst foreslå kandidater, og det trenger ikke å være avklart med dem de foreslår. Derfor inneholder listen mange navn som vil vise seg å ikke være aktuelle.

Nå har altså bispedømmerådet i Bjørgvin nominert fem av disse kandidatene. Én av dem blir trolig den nye Bjørgvinbiskopen, med et lite forbehold. 2. desember er nemlig fristen for «supplerende nominasjon», som innebærer at minst hundre stemmeberettigede fra minimum tre forskjellige prostier kan gå sammen om å stille kandidater.

Hva trenger Bjørgvin?

Søndag 20. november er det avskjedsgudstjeneste for Halvor Nordhaug i Bergen domkirke. Når Nordhaug går av med pensjon forsvinner en av de konservative røstene i bispekollegiet i DNK.

Vårt Land har tidligere skrevet om at det er delte meninger om hva slags biskop Bjørgvin trenger.

Bispedømmet ble opprettet rundt 1070 og er et av de fem historiske bispedømmene i Norge, sammen med Nidaros, Oslo, Stavanger og Hamar.

I dag omfatter Bjørgvin bispedømme Vestland fylke. I tillegg har biskopen her tilsyn med Sjømannskirken og 28 kirker verden rundt. Innunder dette kommer også tilsyn med organisasjonens offshoreprester, og den nye biskopen kan derfor ende med å reise på visitas til oljeplattformer i Nordsjøen.

Fra fem til tre

I begynnelsen av januar blir det klart hvilke av de fem kandidatene som får flest stemmer fra kirkelige ansatte og menighetsrådene i bispedømmet i tillegg til fra alle landets proster, representanter fra de teologiske utdanningsinstitusjonene og ungdomsrepresentanter. De tre med flest stemmer går videre i prosessen.

Planlagt dato for vigsling av ny biskop i Bjørgvin er 16. april 2023.

---

Slik er den videre prosessen

 • 2. desember: Frist for eventuell supplerende nominasjon
 • 6. desember: Kirkerådet presenterer kandidatene
 • 5. januar 2023: Frist for alle med stemmerett til å gi rådgivende stemme
 • 6. januar 2023: Offentliggjøring av de tre kandidatene med flest stemmer
 • 19. januar 2023: Frist for bispedømmerådet og biskopene til å uttale seg om kandidatene
 • 9.–10. februar: Kirkerådet tilsetter ny biskop i Bjørgvin

Kilde: kirken.no

---

Les mer om mer disse temaene:

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion