Religion

Hamars nye biskop: – Jeg har gått en god biskop-skole

DEN NORSKE KIRKE: – Solveig Fiske etterlater store sko å fylle, men hun har også gått opp en god vei, sier Ole Kristian Bonden, som er ny biskop i Hamar bispedømme.

– Hvordan var det å få vite at den nye biskopen i Hamar er deg, Ole Kristian Bonden?

– Det var stas! Og etterhvert litt overveldende, når det kom mange meldinger fra folk som ville gratulere. Det var en lettelse å få en avklaring, sier den nylig valgte biskopen.

Bonden blir den første mannlige biskopen i Hamar på tretti år. Han etterfølger Rosemarie Köhn og Solveig Fiske.

– Det er sikkert mange i Hamar som lurer på om en mann kan være biskop, sier han og ler.

– Det er jo et sunnhetstegn at vi har kommet dit.

Bonden forteller at kandidatene har støttet hverandre underveis i prosessen, og at han snakket med de to andre gjenværende kandidatene senest torsdag formiddag.

Avgjørelsen fra Kirkerådet kom torsdag kveld.

– Har du vært spent på resultatet?

– Det er alltid uforutsigbart med bispeutnevnelser. Det er mange ting som vektes, både intervjuer, biskopenes redegjørelse og avstemningsresultater. Jeg har tillit til at det har vært en grundig prosess i Kirkerådet, og det gjør det også tryggere for meg å gå inn i rollen, sier Bonden.

Engasjert i lokalkirka

Gjennom prosessen har han gjort seg mange refleksjoner, forteller han, om hvilken rolle han ville ta dersom han ble biskop.

– Jeg har alltid hatt et særlig engasjement for kirka i lokalsamfunnet. Kvaliteten på det vi gjør i møte med mennesker må være god. Jeg vil være med og inspirere og legge til rette for dette i lokalkirka, så kirka kan være raus, inkluderende og nær folks liv.

– Hva er det første du vil gjøre som ny biskop?

– Jeg vil raskt ut i lokalkirkene og møte folk. Aller først skal jeg snakke med mine nærmeste medarbeidere på bispedømmekontoret og legge en plan. Jeg skal høre på gode råd om hvordan jeg skal legge opp løpet, sier Bonden.

Det er Rosemarie og Solveig som for meg har vært bilder på hva en biskop er

—  Ole Kristian Bonden

– Har gått i en god biskop-skole

– Og så skal du ta over etter Solveig Fiske, en biskop som mange har satt stor pris på. Hvordan blir det?

– Det blir både vanskelig og lett. Det er store sko å fylle, men hun har gått opp en løype det er lett å følge i fotefarene til. Så må jeg finne litt ut av det, og gjøre det på min måte.

Bonden påpeker at han nok er formet av de biskopene han har hatt mens han har jobbet som prest i Hamar gjennom tretti år.

– Og det er Rosemarie og Solveig. Det er de som for meg har vært bilder på hva en biskop er. Jeg har gått i en god skole.

– Du har lang erfaring med å være både prest og prost i Hamar bispedømme. Hvordan blir det å være biskop samme sted?

– Jeg er forholdsvis godt kjent i bispedømmet. Nå går jeg inn i en annen rolle, og det ser jeg fram til med forventning. Jeg vet at jeg har god støtte i de som jobber på bispedømmekontoret, og har også fått positiv støtte og forventning fra andre ansatte i bispedømmet.

– Velsignelsen er det fineste jeg kan si

Den nye biskopen har mange prekener og gudstjenester foran seg. Han går inn i tjenesten med en forkjærlighet for liturgi.

– Har du en favoritt blant de liturgiske leddene?

– Ja, det må være den aronittiske velsignelsen (se faktaboks), som vi bruker i gudstjenester og kirkelige handlinger. Når jeg har hatt konfirmantundervisning sier jeg alltid at «nå skal jeg si det fineste jeg kan si til dere før vi går fra hverandre», og så lyser jeg velsignelsen.

– Jeg er veldig glad i liturgi. Noen ganger er det ord som bare er der, en sang i bakhodet. Andre ganger treffer det noe i hjertet og får en ny betydning, sier det nyeste tilskuddet til Den norske kirkes bispekollegium.

– Hva med Bibelen, er det en historie du er særlig glad i?

– Lignelsen om at Guds rike ligner et sennepsfrø, den liker jeg godt. Når kirka har visjonen «Mer himmel på jord» så synes jeg lignelsen er et fint utgangspunkt for vårt oppdrag i verden.

---

Velsignelsen og sennepsfrøet

  • Den aronittiske velsignelsen: «Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!» (4. Mos 6, 24-26)
  • Lignelsen om sennepsfrøet: «Himmelriket er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren sin. Det er mindre enn noe annet frø, men når det har vokst opp, er det større enn andre hagevekster, så det blir til et tre, og himmelens fugler kommer og bygger rede i greinene på det.» (Matt 13, 31-32. Lignelsen finnes også i Markusevangeliet og Lukasevangeliet).

---

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion