Religion

Oslo-kirkene sikra strømstøtte – på mandag skrur de opp temperaturen

DEN NORSKE KIRKE: Byrådet i Oslo ønsker å bevilge 20,4 millioner kroner til å holde byens kirkerom åpne gjennom vinteren. – Vi opplever å ha blitt lytta til, sier kirkeverge Kjetil Haga.

Torsdag ble det klart at kirkene i Oslo får strømstøtte til å holde kirkerommene åpne og varme gjennom vinteren. I sin sluttsaldering for 2022 og i tilleggsforslag til budsjettet i 2023 kom det fram at byrådet ønsker å bevilge kirkene 20,4 millioner kroner i strømstøtte.

Fredag sendte biskop Kari Veiteberg og kirkeverge Kjetil Haga ut brev til alle kirkelige ansatte og folkevalgte, hvor de informerte om hvilke konsekvenser tilleggsbevilgningen gir. Selv om budsjettet ikke blir endelig vedtatt før i desember mener de at signalene er såpass tydelige at man velger å skru opp temperaturen i byens kirkerom allerede på mandag.

«Kirkens vilje til ansvar og handlekraft har blitt lagt merke til», skriver de i brevet.

Pusta lettet ut

De siste ukene har temperaturen i kirkerommene blitt senka til 15 grader. Dersom ei strømstøtteordning ikke hadde kommet på plass planla byens fellesråd også å stenge flere kirker etter jul, forteller kirkeverge Haga.

– Vi har jobbet parallelt langs to spor, fordi vi har visst at tilleggsinnstillinga ville komme. Vi håpet å få til en løsning, men samtidig har vi forberedt oss på et annet utfall.

Hvordan vil du beskrive kontakten med kommunen?

– Vi har hatt god kontakt med kommunen, både på politisk og administrativt nivå. Der har vi opplevd forståelse for situasjonen vi er i.

Han forteller at de hittil har fått signaler på at en tilleggsbevilgning ville kunne komme på plass. Samtidig har ikke kommunen villet komme med noen løfter, og den endelige avgjørelsen ble derfor ikke klar før innstillinga ble lagt fram.

– Jeg antar at du pusta letta ut?

– Absolutt. Vi opplever å ha blitt lytta til, og at kommunen verdsetter og prioriterer åpne kirkerom.

Sikrer verdige begravelser

Haga informerer om at tilleggsbevilgninga er på linje med den kommunens egne underliggende enheter har fått. Han ser det som et uttrykk for et byråd som prioriterer å holde kirkerommene åpne, og sikre en tilstedeværelse i hele byen.

Særlig er han glad for at begravelser nå kan gjennomføres tilnærmet som normalt.

– En temperatur på 15 grader har vi ikke ansett som verdig for en begravelse. 19 grader er akseptabelt, og på linje med andre kommunale bygg.

Kirkevergen legger imidlertid til at gledesmeldinga kommer med to forbehold. For det første at budsjettinnstillinga vedtas på bystyremøtet i desember – hvilket han mener det er god grunn til å anta. Dernest kan kirka bli tvunget til å gå tilbake til tiltaksplanen dersom strømprisene skulle forverre seg dramatisk i løpet av vinteren.

---

Strømstøtte til Oslo-kirkene

  • Som en følge av økte strømpriser har Kirkelig fellesråd i Oslo iverksatt en tiltaksplan for å kutte strømsforbruket. I første omgang har temperaturen i hovedstadens kirkerom blitt skrudd ned til 15 grader. Fellesrådet planla også for nedstenging av flere kirker i januar.
  • Torsdag la Byrådet i Oslo fram forslag til sluttsaldering for 2022-budsjettet, samt tilleggsforslag til budsjettet i 2023. Der foreslo byrådet å bevilge Kirkelig fellesråd i Oslo 20,4 millioner kroner i økt strømstøtte.
  • Selv om endringsforslaget ikke blir stemt over før i desember planlegger kirka å skru opp temperaturen allerede førstkommende mandag.

---

Les mer om mer disse temaene:

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion