Religion

Prester uenige om konfirmanttiden bør brukes til å rekruttere

SKEPTISK: Mens kapellan Brage Midtsund mener konfirmanttiden bør anses som Den norske kirkes rekrutteringsarena, tar pensjonert prest Kåre Rånes til motmæle. – Majoriteten blir uansett ikke aktive i kirken etterpå.

– Hovedmålet med konfirmanttiden bør være å gi konfirmantene en større forståelse av hva det vil si å leve som kristen – også utenfor kirken. Det inkluderer å formidle hvordan de som kristne skal forholde seg til andre mennesker, naturen, politikk og kultur, mener pensjonert prest Kåre Rånes.

Tidligere i høst gikk kapellan og digitalprest Brage Midtsund hardt ut mot teologiutdanningene i Norge, og mente for dårlig undervisning om konfirmantarbeidet vil gå utover Den norske kirkes evne til å rekruttere konfirmanter til tjeneste i kirken:

– Konfirmanttiden er Den norske kirkes rekrutteringsarena. Hvis vi ikke begynner å ta konfirmanttiden mer på alvor, risikerer vi å gå glipp av store rekrutteringsmuligheter, sa Midtsund til Vårt Land.

Kåre Rånes er pensjonert prest og har nettopp gitt ut læreboka Hellig Handling – En håndbok for tro, håp og kjærlighet. Den handler om konfirmanttiden – og det han mener konfirmantene bør lære denne perioden.

Han mener konfirmanttiden ikke primært bør ses på som en mulighet for å rekruttere, og begrunner det med at 15-åringer flest ikke blir aktive i noen menighet etter konfirmanttiden.

Fokuset bør derfor flyttes fra fremtidig, kirkelig engasjement til Den norske kirkes hellige handlinger, mener han:

– Majoriteten blir ikke aktive i kirken etterpå. Derfor må vi formidle at kristen tro ikke handler om å være på gudstjeneste hver søndag. Konfirmantene trenger en bredere forståelse for Den norske kirke, slik at man kan kjenne seg igjen når man senere kommer for å delta på dåp, konfirmasjon, bryllup eller begravelse.

---

Konfirmantbok

  • Hellig Handling – En håndbok for tro, håp og kjærlighet er skrevet av prest Kåre Rånes.
  • Utgitt høsten 2022.
  • Fungerer som en håndbok og et verktøy for konfirmanter som ønsker å fordype seg i betydningen av det som skjer i Den norske kirke (DNK).
  • Gir blant annet en innføring i gudstjeneste, dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelse i DNK.

---

Videre håper Rånes at Den norske kirke prioriterer substans fremfor underholdning i konfirmantundervisningen:

– Det er mye fokus i konfirmanttiden på å få de unge til å forbli i kirken. Jeg er ikke mot kule påfunn og at konfirmantene skal ha det gøy på leir. Men det de sitter igjen med håper jeg er noe som stikker dypere.

– Kan man få til begge deler?

Kåre Rånes, Pensjonert prest i Den norske kirke

– Fokuserer man på noe, mister man noe annet. I den situasjonen Den norske kirke er i nå, ser vi at folkekirken stadig blir mer lik frikirkene. Vi som vil ta vare på folkekirken slik vi kjenner den, må bli flinkere til å fortelle hva dette innebærer.

«Kul» konfirmantleir gir tilhørighet

Midtsund mener kritikken bommer:

– Her settes det opp en falsk motsetning. Hvor er motsetningen mellom å tenke rekruttering samtidig som vi gir ungdommene innhold som stikker dypere? Det er nettopp de opplevelsene av en tro som virkelig gjelder dem, som har rekruttert mange til kirkelig arbeid, mener han.

Han tror ikke at «kule» konfirmantleirer står i veien for å gi konfirmantene faglig og trosmessig innhold med substans.

– En kul leir eller «happening» kan faktisk gi noe som stikker dypt, nemlig opplevelsen av at vi tilhører noe større. Moderne pedagogikk peker på at fellesskapet, samtalen og leken er viktig for både læring og følelsen av tilhørighet.

Brage Midtsund fotografert på kontoret på Kløfta ifb. med sak om digital prest

Han tror bedre konfirmantarbeid, med mer forkynnelse, kan bidra til å rekruttere dem til fremtidig engasjement i kirken, enten det er frivillig eller som ansatt:

– Jo mer kvalitet vi legger i konfirmanttiden, jo større mulighet er det for at noen av ungdommene kan tenke seg å jobbe i kirken senere.

Les mer om mer disse temaene:

Ingvild Kessel

Ingvild Sandnes Kessel

Ingvild Sandnes Kessel er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion