Religion

Prest mener teologiutdanningen har store mangler: – Konfirmanttiden må i fokus

KONFIRMANTARBEID: Digitalprest og kapellan Brage Molteberg Midtsund mener profesjonsutdanningene i teologi er mangelfulle når det kommer til konfirmant- og ungdomsarbeid. – Konfirmanttiden er vår rekrutteringsarena, sier han.

– Konfirmanttiden er unik på den måten at vi som jobber i kirken får være med ungdommene i et helt år. Hvis vi ikke begynner å ta konfirmanttiden mer på alvor, risikerer vi å gå glipp av store rekrutteringsmuligheter, sier Brage Molteberg Midtsund.

Han er kapellan i Ullensaker menighet, og Borg bispedømmes egen digitalprest.

Der jobber han blant annet med å nå ut til ungdommer med kristent innhold gjennom TikTok og Instagram.

Samtidig lager han podkasten «Drodling på kirkegølvet», der konfirmant- og ungdomsarbeid i menighetene står i fokus.

– Det er stor etterspørsel blant prester, kateketer og andre som jobber i Den norske kirke om hvordan man skal drive med konfirmantarbeid i menighetene. Podkasten ønsker å være til nytte for de ansatte og frivillige.

Rekrutteringsarena

Midtsund er likevel tydelig på at det ikke bør være opp til en podkast å «demme opp for» mangler ved teologiutdanningene i Norge:

– Teologiutdanningene er mangelfulle når det kommer til hvordan man skal drive konfirmantarbeid. Hvis vi kan være en slags kompensasjon for manglende utdanning er det bra, men jeg ønsker å være klar på at hovedansvaret ligger hos utdanningsinstitusjonene, og her trengs det mer undervisning på feltet.

Det er profesjonsutdanningene i teologi ved MF vitenskapelig høyskole, Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, samt VID vitenskapelige høgskole han sikter til.

Hvis vi kan være en slags kompensasjon for manglende utdanning er det bra, men jeg ønsker å være klar på at hovedansvaret ligger i utdanningsløpene

—  Brage Midtsund

Midtsund mener Den norske kirke potensielt går glipp av store ressurser hvis det ikke tas større grep:

– Konfirmanttiden er Den norske kirkes viktigste rekrutteringsarena, og det må vi begynne å ta på alvor. Det er mellom 30.000 og 40.000 ungdommer som konfirmeres hvert år. Det er en helt fantastisk mulighet til å rekruttere dem inn i frivillig arbeid og etter hvert kirkelige stillinger.

– Alle vil ha mer

Knut Tveitereid er praktikumsleder ved MF vitenskapelig høyskole, og mener det å lære om konfirmantarbeid bør skje på flere arenaer enn gjennom teologiutdanningen:

– Det er ikke slik at man er ferdig utlært når man er uteksaminert fra MF. Det Midtsund driver med i podkasten er ikke bare en nødløsning på manglende teologiutdanning, men en nødvendig etterutdanning. Det å etterutdanne seg selv varer hele yrkeslivet. Da er det flott at Midtsund og andre vil bidra til dette.

Tveitereid er enig i at konfirmantarbeid er avgjørende for rekruttering i Den norske kirke, men mener MF har tatt omfattende grep de siste årene for å imøtekomme behovene i profesjonsutdanningen:

Knut Tveitereid

– Vi har blant annet opprettet et nytt emne på førsteåret som omhandler praktisk teologi, der konfirmanttiden er hovedfokus. På andreåret har studentene praksis med konfirmanter, og på det siste semesteret har vi kirkelig undervisning og ungdomsarbeid som ett av seks hovedfelt. I tillegg kan man gjennom valgfag og masteroppgave også fokusere på konfirmanter.

– Er det tilstrekkelig for å møte behovene i menighetene?

– Det er i alle fall et skritt i riktig retning. Så er det jo slik at alle vil ha mer av sitt favorittema inn i profesjonsutdanningen. Noen vil ha mer gresk, andre vil ha mer kirkehistorie, mens noen vil ha mer ungdomsarbeid.

Læreplanen er full

– Det er ikke noe problem å fylle opp de seks årene, for å si det mildt.

Tveitereid peker på at bachelorutdanningen i «Ungdom, kultur og trosopplæring», samt masterprogrammet i «Kirkelig undervisning», bidrar til å utdanne menighetspedagoger og kateketer som, i tillegg til prestene, skal stå for menighetenes konfirmantarbeid.

– MF er i en særstilling ved at vi hele tiden er i kontakt med trosopplærere og kateketer. Det former vårt hele vårt syn på teologi.

Konkret og praktisk podkast

Det er sammen med kateket Tor Olav Gauksås og førsteamanuensis ved MF, Linn Sæbø Rystad, at Brage Midtsund spiller inn podkast-episodene til «Drodling på kirkegølvet».

Midtsund forteller at de forsøker å gjøre podkasten så konkret som mulig for lytterne:

– Vi har for eksempel snakket om det å lage leir for konfirmanter. Vi har hatt episoder som handler om hvordan man skal snakke om rus med ungdommer, og nå i høst skal vi ha noen episoder om gudstjenester. Mange ungdommer synes gudstjenester er kjedelige. Da er det viktig at vi snakker om hva vi kan gjøre med det.

Det er ikke tilfeldig at podkasten går praktisk til verks.

– Det skal komme noe ut av det. Målet er at ansatte og frivillige skal vite mer om hvordan de kan utføre arbeidet sitt etter en episode. Podkasten er relevant for alle som møter ungdom i kirken, og andre som er interesserte. Jeg tror ikke det er altfor mange podkaster som tar for seg den kirkelige arbeidshverdagen på en praktisk måte.

---

Brage Molteberg Midtsund

  • Kapellan i Ullensaker menighet (60 %).
  • Digitalprest i Borg bispedømme (40 %).
  • Utdannet filosof og teolog ved Mengihetsfakultetet og Teologisk fakultet (UiO). Ordinert i 2021.
  • Har jobbet i Den norske kirke i 12 år.
  • Initiativtaker bak podkasten «Drodling på kirkegølvet», som ønsker å sette fokus på konfirmant- og ungdomsarbeid i Den norske kirke.

---

Ingvild Kessel

Ingvild Sandnes Kessel

Ingvild Sandnes Kessel er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion