Religion

Sagatun-elevene får likevel ha skolelag innendørs, men kun midlertidig

BALESTRAND: Etter ha å vært i dialog med rektor og kommunen, får skolelaget på Sagatun likevel lov til å ha andakt innendørs i storefri. Men sagaen er ikke over: Løsningen er kun midlertidig, opplyser skolelagets foreldrekontakt.

«Skolelaget i Balestrand har de siste tre onsdagene fått møtes innendørs i storefri. Kommunen kaller dette en prøveordning frem til saken skal behandles i kommunens levekårsutvalg 30. november», opplyser Kurt Ohma i en tekstmelding til Vårt Land.

Han er foreldrekontakt for det mye omtalte skolelaget på Sagatun skole i Sogndal, som ikke fikk samles til kristent møte på skolen i storefri.

Ifølge Sagatun-rektoren skal skolene i Sogndal være livssynsnøytrale, noe som innebærer at alle religions- og livssynsgrupper skal behandles likt, ifølge avslagsbrevet som rektor sendte til elevene i september.

«Dette medfører at Sogndalsskulen ikke ønsker at det skal være religiøse sammenkomster innenfor skoletiden og at skolen ikke skal formidle informasjon fra ulike trossamfunn», skrev hun. Hver onsdag i hele høst har skolelaget derfor lagt sine møter til fotballbanen.

Etter at saken ble en nasjonal mediesak, og attpåtil havnet på kunnskapsministerens bord, varslet kommunedirektøren i Sogndal et møte mellom rektor og elevene, skrev Vårt Land i midten av oktober.

Møtet fant sted mandag 17. oktober. Siden har det vært stille. Nå kan altså Ohma opplyse at en midlertidig løsning er på plass.

Kommunedirektør Tor-Einar Holvik Skinlo skriver følgende i en sms til Vårt Land: «Status per nå er at det er startet en prøveordning i et samarbeid mellom elevene, FAU, ansatte og ledelsen om mer elevinitiert aktivitet i friminuttene. En dag i uka kan alle elever være inne og ha elevaktiviteter. Det er god fremgang i arbeidet, og prosessen blir fulgt tett».

«Slipper å fryse»

Karl-Johan Kjøde, generalsekretær i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (Laget), har tidligere vært svært kritisk til nekten, og beskrevet det som en «grov forskjellsbehandling». Han er glad for at elevene nå har fått seg et rom.

– Det er veldig gledelig. Og det er gledelig at de slipper å fryse, sier han, og referer til at elevene i overskuelig fremtid ikke lenger samles på fotballbanen i storefri.

Det kan derfor se ut til at lavvoen Laget startet en innsamlingsaksjon til som en direkte respons på utendørs-samlingen, ikke blir nødvendig.

– Jeg håper inderlig dette kan bli begynnelsen på en varig og god løsning der man møter elevfriheten på en rausere og mer åpen måte.

Selv om han ønsker den foreløpige løsningen velkommen, er han kritisk til kommuneledelsen.

– Jeg synes de har kommet veldig dårlig ut av dette. Innsynet i sakspapirene viser at saken har vært slurvete behandlet. Jeg håper både levekårsutvalget og kommunen får belyst alle sider ved saken når de møtes i slutten av måneden, og at det kommer på plass en permanent ordning som sikrer elevene rett på rom.

Ifølge avisen Dagen ble de nye retningslinjene bestemt av rektorene i Sogndal kommune i vår uten politisk behandling. 30. november skal derfor saken til behandling i kommunens levekårsutvalg.

Vårt Land har forsøkt å få en kommentar fra rektor på Sagatun skole, men foreløpig ikke fått svar.


Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion