Religion

Slik vil Solveig Fiske bli husket: – En kjempeviktig pioner

AVTRYKK: Etter 16 år som biskop i Hamar bispedømme ble Solveig Fiske takket av på søndag. I disse årene har hun vært tydelig i sine standpunkt og blitt møtt med enighet og uenighet, er tilbakemeldingene.

– Vi går av i takt, sier biskop i Bjørgvin bispedømme, Halvor Nordhaug, om Solveig Fiske. Han er selv biskop i kun noen uker til, og sier at han vil huske Fiske som en raus biskop.

– Jeg har en veldig god og tillitsfull relasjon med Solveig. Vi er ikke enige i alle ting, men hun er bestandig like varm og den gode relasjonen er der hele tiden.

Søndag 23. oktober ble Fiske takket av på en avskjedsgudstjeneste i Hamar domkirke. I over 16 år har hun vært biskop i Hamar bispedømme, og har blant annet vært tydelig på sitt standpunkt som tilhenger av likekjønna ekteskap i Den norske kirke. Det er et standpunkt hun har møtt enighet og uenighet i.

– Solveig Fiske har vært tydelig med sine meninger. Hvordan har du opplevd det?

– Hennes meninger har vært godt begrunna og lette å forholde seg til. Vi har klart å samarbeide godt til tross for uenighetene, sier Nordhaug.

Bjørgvin-biskopen trekker spesielt fram samarbeidet dem imellom som noe som har vært godt, tross uenighetene.

– Vi opplevde nok begge 2017 som en krevende situasjon å stå i. Vi ønsket å ivareta en enighet i kirka der vi bidro, på tvers av ulike syn, til å fatte et omforent vedtak om likekjønna ekteskap.

Kjempet for de svake

– Hvilke avtrykk etterlater Fiske seg?

– Først og fremst tror jeg hun etterlater seg avtrykk gjennom alle visitaser hun har gjort og møter med mennesker hun har hatt. I den grad biskoper etterlater seg avtrykk, får vi håpe det er i menneskers liv. Det er det viktigste stedet å sette avtrykk.

Åpning av Kirkemøtet 2022. Gudstjeneste i Vår Frues kirke i Trondheim.

Fiskes engasjement i kvinnekampen og som forkjemper for homofile og lesbiske er også noe som vil stå igjen etter henne, tror Nordhaug. Spesielt viktig var hennes arbeid for Kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep (Vake).

– Jeg tror mange opplever at hun er drevet av et sterkt engasjement for evangeliet, og at hun har en utpreget rettferdighetssans for svake og utsatte grupper. Hun har vært en kjempeviktig pioner i arbeidet deres.

Forbilde for kvinnelige prester

?

Fra 1998 til 2002 var Solveig Fiske leder av Norsk kvinnelig teologiforening (NKTF). Samtidig var nåværende leder i NKTF, Beate Iren Lerdahl, nyutdanna prest. Til Vårt Land sier Lerdahl at hun husker Fiske som et forbilde for andre kvinnelige teologer.

– Hun var omsorgsfull og tok alle på alvor uansett hvilken situasjon de var i. Alle opplevde seg akseptert og verdsatt av Solveig. Ikke et problem var for stort eller for lite for henne.

Som biskop har hun fortsatt å være et viktig forbilde for kvinnelige prester og teologer, fortsetter Lerdahl. Hun beskriver Fiske som en modig figur i det offentlige ordskiftet.

– Hun har hatt fokus på kvinners rettigheter og kvinners bidrag i kirka. Jeg er veldig takknemlig for Solveig, som har vært en bauta imot og kjærlighet.

Solveig Fiske

I den grad biskoper etterlater seg avtrykk, får vi håpe det er i menneskers liv. Det er det viktigste stedet å sette avtrykk.

—  Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin bispedømme

Jusnes skulle gjerne vært i Hamar

«I dag ville jeg gjerne vært i Hamardomen», skriver biskop i Sør-Hålogaland bispedømme, Ann-Helen Fjeldstad Jusnes på Facebook. I innlegget nevner Jusnes at Solveig Fiske var primus motor i Kvinnegruppa på Menighetsfakultetet da de begge studerte teologi der.

«Motstanden mot kvinnelig prestetjeneste var stor da Solveig og jeg studerte på MF, både blant medstudenter og lærere. Derfor ble Kvinnegruppa både et fristed og utvekslingssted for teologi.»

Hun har hatt fokus på kvinners rettigheter og kvinners bidrag i kirka.

—  Beate Iren Lerdahl, leder av Norsk kvinnelig teologiforbund (NKTF)

Jusnes beskriver Fiske som både en kollega og en venn, og til Vårt Land sier hun at Fiske har vært viktig for utviklingen av Den norske kirke.

– Hun har betydd mye for, og fulgt utviklinga av Den norske kirke. Gjennom 45 år har hun vært i forkant når det gjelder å åpne kirka for nye grupper, både som biskop og som prest. Rettferdighetsteologien har vært tydelig i hennes bispegjerning.

Bispemøtet 2021

– Solveig er vår biskop

Fiske har vært en tydelig biskop i små, store og offentlige saker, mener Thomas Tinglum. Han er sokneprest i Elverum kirke og sier at Fiske har vært med å virkeliggjøre Hamar bispedømmes visjon: «hellige rom for alminnelige liv» gjennom sin bispegjerning.

Thomas Tinglum, sokneprest Elverum

– Hun har gitt plass til alle små alminnelige folk i det store hellige rommet. Hun har også en klar og tydelig stemme i den offentlige samtalen, og vist hvorfor kirka er viktig i samfunnet.

– Mitt inntrykk er at hun er godt likt av samfunnet på tvers av bispedømmet. Hun er en samlende figur også for de som ikke omtaler seg selv som kirkefolk.

Tinglum er samtidig ærlig på at han tror Fiske er noe mindre populær blant noen kirkegjengere. Han mener dette kommer nettopp på grunn av tydeligheten hennes.

– Ved å være tydelig og fremme i det offentlig ordskifte får hun også motstand. Men overordna opplever jeg at hun har en stor og samla støtte i hele Innlandet, i den brede folkekirka og i hele befolkningen. Solveig er vår biskop.

Hennes tydelighet har også vært viktig for bispedømmerådet i Hamar, mener bispedømmerådsleder Gunhild Tomter Alstad. Hennes inntrykk er at Fiske har åpnet kirka for flere som biskop.

– Hun får folk til å føle tilhørighet til kirka. Det står en raus og åpen kirke igjen etter henne.

Bilder KM 2021- fredag - Gunhild Tomter AlstadLes mer om mer disse temaene:

Johannes Nyborg

Johannes Nyborg

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion