Religion

Rekordmange aktører på Trosopplæringskonferansen: – Inspirerende

TILBAKE: Etter to år med digitale konferanser, kunne IKO på nytt samle kirkelige ansatte og frivillige fra hele landet på Gardermoen onsdag.

– Vi er veldig godt fornøyde. Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært at de synes konferansen er til stor inspirasjon, sier direktør i IKO, Anne Birgitta Langmoen Kvelland.

IKO består av et kompetansesenter, en bokklubb og et forlag som jobber opp mot ansatte og frivillige i Kirke-Norge. Årlig inviterer de til Trosopplæringskonferansen for sette fokus på trosopplæring og menighetsutvikling.

– Konferansen er viktig for ansatte og frivillige i kirken og organisasjoner for faglig input, for å kunne synliggjøre det de selv holder på med, og for kollegafellesskap på tvers, sier Kvelland.

Det er primært ansatte fra Den norske kirke som deltar, i tillegg til et bredt mangfold av kristne forlag, barne- og ungdomsorganisasjoner og andre relevante aktører innen norsk trosopplæring.

Ny rekord

IKO har i mange år arrangert konferansen sammen med Kirkerådet i Den norske kirke, men har i år også samarbeidet med Kirkens Nødhjelp (KN) og KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

– Det var en så stor suksess at KA og KN allerede har bestemt at de blir med også til neste år.

I tillegg til at Trosopplæringskonferansen setter fokus på kunnskap og kompetanse gjennom seminarer, er konferansen også en minglearena med et eget torg der forlag og organisasjoner har utstillinger.

Anne Birgitta Langmoen Kvelland

Jarle Storebø i Stiftelsen Skjærgårdsgospel har ansvaret for torget som i år satte ny rekord:

– Det var 60 aktører på torget i år, noe som er rekord. Det er enormt med forlag og organisasjoner som produserer hjelpemidler for dem som jobber med trosopplæring, så jeg tror det er nyttig for folk å ha en arena der de kan få litt oversikt over det mangfoldet.

Konferansen er viktig for de ansatte i Den norske kirke, men ikke minst også for alle organisasjonene som ønsker å synliggjøre seg

—  Anne Birgitta Langmoen Kvelland

Seminar om barn i gudstjeneste

Siv Elise Topstad Øya jobber som menighetspedagog i Vågsbygd menighet og arrangerte seminaret «gudstjenestespagaten» under Trosopplæringskonferansen.

Der delte hun erfaringer fra sin egen menighet om hvordan man kan inkludere barn i gudstjenesten. En gang i måneden har Vågsbygd menighet en gudstjeneste der alle generasjoner deltar sammen, istedenfor at barna drar på søndagsskole underveis:

– Vi opplever det som en berikelse for alle å kunne samle alle generasjonene innimellom, sier hun.

I seminaret, som var tydelig populært blant konferansedeltakerne, snakket Øya om at man i kirken ofte tenker at barn må opptre med noe for å føle seg inkludert i gudstjenesten.

Øya mener fokuset i større grad bør ligge på hvordan gudstjenesten kan tilrettelegges slik at barn kan delta uten å nødvendigvis alltid opptre:

– Jeg tror vi kommer langt hvis vi beholder det gjenkjennelige fra den lokale gudstjenesten og legge til elementer fra barnas egne møtesteder. Det vi gjør er å kutte ned i den ordinære liturgien og flette inn noen elementer fra søndagsskolen. Da blir det gjenkjennelig for alle.

Siv Elise Topstad Øya - trosopplæringskonferansen 2022

Hun tror blant annet det kan være inkluderende for barna hvis man snakker om gudstjenesten før gudstjenesten skjer:

– Det er viktig å gi barna noen verktøy til å delta på noe av det som skjer i gudstjenesten. Det kan vi gi dem gjennom trosopplæringstiltakene. For eksempel kan vi introdusere sanger som skal brukes, vi kan snakke om det som skjer rundt dåpen, vi kan gå gjennom ulike liturgiske ledd eller utforske kirkerommet på barnas premisser. På den måten har barna større forutsetninger for å delta når gudstjenesten kommer.

Selv om det finnes utallige metoder for å skape en gudstjeneste på tvers av generasjonene, innrømmer Øya at det alltid vil være utfordringer:

– Målet er ikke at alle skal bli 100 prosent fornøyd med alle deler av gudstjenesten, for det tror jeg aldri man kommer til å lykkes med uansett, men at alle skal føle at de er en del av et større fellesskap.

---

Trosopplæringskonferansen 2022

  • Ble arrangert onsdag 19. oktober 2022 på Gardermoen.
  • Norges største konferanse for ansatte og frivillige som jobber med trosopplæring og menighetsutvikling.
  • IKO, som består av et kompetansesenter, en bokklubb og et forlag, er hovedarrangør for den årlige konferansen. I tillegg var Kirkerådet (DNK), Kirkens Nødhjelp og KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter med som arrangører.
  • I tillegg til seminarer og gudstjeneste, har konferansen et torg der forlag, organisasjoner og andre trosopplæringstiltak har utstillinger.

---

Ingvild Kessel

Ingvild Sandnes Kessel

Ingvild Sandnes Kessel er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion