Religion

Skrur opp varmen i høytida. Men så blir det kaldt, og kanskje stengt

DEN NORSKE KIRKE: Oslo kirkelige fellesråd øker temperaturen i Oslo-kirkene i jula, men etter det kan temperaturen senkes til 10 grader. I tillegg kan det bli aktuelt å stenge kirker.

– Vi prioriterer jula, og så regner vi med å stenge en del kirkerom i januar, februar og mars, for så å gjenåpne til påske. Da får vi redusert forbruket i de kaldeste månedene, og så kan vi ha alle kirkene åpne i de store høytidene jul og påske, sier Kjetil Haga, kirkeverge i Kirkelig fellesråd i Oslo, som er ansvarlig for driften av kirkebyggene i kommunen.

PLAN: Kirkeverge Kjetil Haga forteller at fellesrådet skal ha en plan for nedstenging av kirker, dersom det blir nødvendig.

Tirsdag kunne Vårt Land melde at temperaturen i Oslo-kirkene vil skrus opp i jula, fra 27. november til 27. desember. For snart en måned siden ble temperaturen i Oslo-kirkene skrudd ned til 15 grader på grunn av de økte strømprisene. Dette skal ha hatt en betydelig effekt, opplyser Kirkelig fellesråd i Oslo, og utdyper nå:

– Kombinasjonen av at vi har hatt en mild høst og at kilowatten har vært lavere enn fryktet, gjør at vi mener det er forsvarlig å justere temperaturen opp til 19 grader i advent og jul. Det er fortsatt en lavere temperatur enn normalt, men det vil gjøre at vi slipper avlysninger i denne tiden.

Haga meddeler at fellesrådet har fått flere tilbakemeldinger fra konsertarrangører og menigheter om at mye av det som er planlagt rundt jul kunne ha blitt avlyst hvis temperaturen fortsatt var på 15 grader. Haga håper nå på hjelp fra både staten og Oslo kommune for at det kan bli feiret en tilnærmet normal jul i Oslo-kirkene i år.

– Vi regner med at det kommer noe statlig støtte for å øke temperaturen til jul, og vi er også i en løpende dialog med Oslo kommune, og håper at det kommer noen midler derifra også.

Plan om 10 grader

Etter jul er planen å senke temperaturen igjen til 15 grader, et grep som til nå har redusert Oslo-kirkenes energiforbruk med om lag 25 prosent, ifølge fellesrådets anslag. Men det kan også bli aktuelt å senke temperaturen helt ned til 10 grader.

– Det er planen en del steder. Vurderingen er at vi kan gjøre det uten at for eksempel orgelet tar skade, forklarer Haga.

Vårt Land har tidligere omtalt hvordan senkingen av temperaturen i Oslo har skapt en utfordrende situasjon for organister.

Haga sier følgende om den ekstraordinære situasjonen som Kirkelig fellesråd i Oslo har blitt satt i på grunn av de økte strømprisene.

– Situasjonen i Oslo er ekstra vanskelig for volumet av kirker er så stort. Vi har 65 kirkerom, som er mange flere enn hva andre kirkelige fellesråd har. Så vi må være forberedt på å ta kraftig i hvis situasjonen tilsier det.

---

Temperatur i Oslo-kirkene

  • 22. september senket samtlige kirker i hovedstaden temperaturen til 15 grader for å bøte på de økte strømprisene.
  • De store kirkerommene er særlig dyre å varme opp.
  • Normaltemperaturen har tidligere vært mellom 20 og 22 grader.

---

Prioritert liste over hvilke kirker som kan stenges

Kirkelig fellesråd i Oslo forbereder seg også på å stenge av noen kirkerom utover vinteren.

– Vi vil stå klare til å skalere dette i stort eller lite omfang, ut fra hva situasjonen krever. Vi skal ha en liste klar over hvilke kirkerom vi kan stenge ned i hvilken rekkefølge. Her kan vi gå drastisk til verks hvis vi må det, men vi skal ikke ta hardere i enn vi er nødt til. Vi forsøker å være forberedt på alle scenarioer til enhver tid.

Vi må være forberedt på å ta kraftig i hvis situasjonen tilsier det

—  Kjetil Haga

Hva er kriteriene for hvordan dere prioriterer hvilke kirker som stenges?

– Det er to kriterier. Det ene handler om hvordan vi kan opprettholde gudstjenester, kirkelige handlinger og arbeid i så stor grad som mulig. Det andre handler om hvor det gir størst effekt å stenge. Energiforbruket er ganske ulikt i kirkene i Oslo. I prioriteringen tenker vi på om vi for eksempel noen steder kan flytte gudstjenester til menighetshus, og vi ser vi på hvilke sokn som har flere kirker. Der er det noe enklere å stenge enn i menigheter som bare har en kirke.

– Dette handler altså om å ivareta den kirkelige aktiviteten i størst mulig grad og om hva som gir den største økonomiske effekten.

Prioriteringene gjennomføres i tett dialog med menighetene i Oslo, sammen med biskopen og prostene, ifølge Haga.

Les mer om mer disse temaene:

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion