Religion

Etterlyste svar om bruddet med Det mosaiske trossamfund

MELLOMKIRKELIG RÅD: Torsdag ble den sammenbrutte dialogen mellom Den norske kirke og Det mosaiske trossamfund ble tema på møte i Mellomkirkelig råd. – Det er spørsmålet om Israel–Palestina-konflikten som har vært det utløsende for at samtalen ble lagt på is, sier internasjonal direktør Berit Hagen Agøy.

Sammenbruddet i dialogen mellom Den norske kirke (DNK) og Det mosasiske trossamfund (DMT) ble tema på møte i Mellomkirkelig råd torsdag, etter at tidligere KrF-politiker Monika Tettli tok opp spørsmålet under rådets orienteringsrunde.

Den formelle dialogen mellom Den norske kirke og Det mosaiske trossamfund brøyt sammen i 2016, og ble igjen aktualisert etter en konsultasjonsdag på HL-senteret i september, hvor tema var Den norske kirkes selvransakelse i møte med jødedom og jøder.

Under en panelsamtale tematiserte Mellomkirkelig råds internasjonale direktør Berit Hagen Agøy da at diskusjoner om antisemittisme kan gjøre det vanskelig å kritisere Israel. Hun skal ha uttrykt seg på måter som tydelig oppbrakte deltakerne fra DMT, hvilket hun sier at hun korrigerte seg på i etterkant.

I etterkant har Agøy blitt kritisert av teolog Gunnar Haaland, som i forrige uke krevde at Agøy ble «fratatt kapteinsbåndet» i arbeidet med å gjenoppta en formell dialog med Det mosaiske trossamfund. Preses Olav Fykse Tveit uttrykte på sin side støtte til Agøy, og mente at ansvaret nå lå på DMT.

– De har sagt at de ønsker en stopp i dialogen, og da må de finne ut hva de synes skal til for å gjenoppta den type formalisert dialog som var, sa han til Vårt Land på tirsdag.

Grep ordet

Torsdag formiddag ble møtet i Mellomkirkelig råd starta på sedvanligvis ved at rådet konstituerte seg, før det ble orientert om nyheter fra den verdensvide kirke og kirkens internasjonale organer. Mot slutten av bolken grep imidlertid Monika Tettli ordet og ba Agøy redegjøre for situasjonen. Tettli er representant for det kirkepolitiske lista Bønnelista og tillitsvalgt i organisasjonen Med Israel for fred (Miff).

– Spørsmålet mitt er går på hva som er kilden til problemet? Finnes det en mulighet til å se på hva vi har til felles, i stedet for hva vi ser ulikt på? Det som kommer ut i media er ikke nødvendigvis så nyansert, derfor har jeg lyst til å ta opp dette i rådet slik at du, Berit Hagen Ågøy, kan få svare.

Det gjorde Agøy, som uttalte at hun opplevde spørsmålet som todelt:

– Én ting er Vårt Lands dekning av konsultasjonsdagen på HL-senteret. Det andre er vår relasjon til Det mosaiske trossamfund.

Mellomkirkelig møte på Kirkens hus. Berit Hagen Agøy (t.v.), generalsekretær for Mellomkirkelig råd, og Kristine Sandmæl, leder av Mellomkirkelig råd

Agøy fortalte at hun ikke hadde noe å si om konsultasjonsmøtet, utover kronikken hun skrev som tilsvar i Vårt Land. Hun ba imidlertid rådet om å merke seg at «det er noe som skurrer her», og benyttet anledninga til å kritisere pressens dekning av saken.

– Dette ble ikke en sak før tre uker seinere, etter at Gunnar Haaland sendte et leserinnlegg. Det skurrer også litt at verken Haaland eller Det mosaiske trossamfund får noen motspørsmål. Det er noen ting rundt hva som er fakta og hva som er forestillinger. Men jeg vil ikke kommentere dette ytterligere, nå lever saken sitt eget liv.

Handler om Israel–Palestina-konflikten

Videre redegjorde Agøy for den bakenforliggende konflikten. Hun fortalte at den formelle dialogen mellom trossamfunnene ble lagt på is etter at Det mosaiske trossamfund opplevde det som vanskelig å ha relasjoner med Den norske kirke, på grunn av kirkens deltagelse i Kirkeuka for fred i Israel og Palestina.

– Det betyr ikke at det ikke har vært kontakt etter det, vi møtes i ulike sammenhenger og har også hatt uformelle samtaler. Men Det mosaiske trossamfund har vært ganske tydelige på at de per i dag ikke ønsker å gjenoppta den formelle dialogen, sa Agøy.

Tettli grep da ordet for et oppfølgingsspørsmål, hvor hun spurte om konflikten «ene og aleine handler om Kirkeuka for fred», eller om saken også handler om andre stridstemaer.

– Det må jo være noe mer? Det virker ganske alvorlig …? spurte Tettli.

– Nei, det har ikke vært noe flere kontroverser.

Burde tas opp seinere

Etter utvekslinga mellom de to greip Kirkens Nødhjelps generalsekretær Dagfinn Høybråten ordet for en replikk, hvor han uttrykte støtte til Agøy og hennes håndtering av saken i media.

Mellomkirkelig møte på Kirkens hus.

– Men når det gjelder den bakenforliggende problemstillinga mener jeg dette er noe som burde tas opp i rådet på en egnet måte, og et egnet grunnlag, sa han.

Det er Tettli enig med ham i. I en pause etter orienteringsbolken uttalte hun til Vårt Land at hun opplever svaret som «veldig safe», og kunne ønske spørsmålet kunne blitt diskutert grundigere.

– Men hvis det stemmer at det kun er Den norske kirkes deltagelse i Kirkeuka for fred i Israel og Palestina som er bakgrunnen for at dialogen har brutt sammen, har ikke da preses Fykse Tveit rett i at ansvaret nå hviler på DMT?

– Jeg skulle gjerne sett at det fantes en vilje til å fokusere mer på hva som forener oss, og mindre på det som splitter oss. Vi hadde ikke trengt å være så prinsippfaste hele tiden. Jøder og kristne har jo veldig mye til felles, og da må man prøve å finne fram til hverandre.

Vårt Land har kontaktet Det mosaiske trossamfund for kommentarer. De hadde ikke mulighet til å kommentere fredag ettermiddag.

Les mer om mer disse temaene:

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion